Doporučujeme

Rozhovory o řízení firem prakticky a do hloubky

Získejte praktické tipy pro řízení vaší firmy
Podrobné rozhovory se zkušenými podnikateli
Vytvořte úspěšnou strategii pro váš byznys
Zjistit více

Jak dělat on-page SEO u produktových stránek e-shopu

Inzerce

Inzerce

On-page SEO
Zdroj fotky: Fotolia.com | Autor: Coloures-pic

Co jsou produktové stránky e-shopu asi vysvětlovat nemusím. Ale co je on-page SEO už asi ano. Pod tímto pojmem si můžeme představit úpravu prvků nebo vlastností stránky, které hromadně nazýváme tzv. on-page faktory.

Pakliže chcete svůj e-shop optimalizovat a docílit tak lepší návštěvnosti z vyhledávačů, měli byste vyladění on-page faktorů věnovat náležitou pozornost.

Ze všeho nejdříve je potřeba mít vypracovanou analýzu klíčových slov, ze které jste schopni určit, která klíčová slova nebo fráze jsou pro danou stránku podstatné. Zjednodušeně řečeno musíte vědět, jakými všemi různými výrazy daný produkt vaši zákazníci hledají a na co všechno se v souvislosti s ním ptají.

To je následně potřeba zohlednit v jednotlivých on-page faktorech. Pojďme si je nyní postupně představit.

Doporučujeme

Premium rozhovory exkluzivně pro předplatitele

Praktické know-how pro řízení vašeho byznysu. Rady a tipy TOP podnikatelů a manažerů. Podrobné videorozhovory a podcasty.

Zjistit více

Titulek

Titulek je jeden z prvků, které vyhledávače berou v potaz při řazení ve výsledcích vyhledávání. To znamená, že má vliv na pozice ve vyhledávání.

Nicméně titulek se zobrazuje i jako nadpis ve výsledcích vyhledávání. To znamená, že má vliv i na proklikovost z výsledků vyhledávání. Musíme tedy najít řešení, které bude vyhovovat vyhledávačům i hledajícím.

Asi se shodneme, že by měl titulek na produktové stránce obsahovat název produktu. Nicméně pokud je trh hodně konkurenční, pak e-shopů se stejným názvem produktu bude ve výsledcích vyhledávání minimálně několik desítek. Vaším úkolem je se odlišit.

Konkrétní tip vám bohužel neposkytnu, to musíte vyzkoušet sami. Ale nabízí se přidat do něj váš unikátní prodejní argument (dárek zdarma, 100% garance, nejlepší atp.) nebo výzvu k akci (např. kupte). Zkuste titulky měnit a následně se dívat například v Google Search Consoli na míru prokliku (CTR).

Tuto poměrně zdlouhavou cestu si můžete zkrátit využitím PPC reklamy. Je to rychlejší a efektivnější.

Při tvorbě titulků taky musíte pamatovat na budování brandu. Z toho důvodu je vhodné za název produktu a případný unikátní prodejní argument ještě přidat „| Název brandu“. Pokud je váš brand opravdu silný, můžete brandový výraz vložit na začátek celého titulku.

K tomu všemu si musíte hlídat, abyste se vešli do cca 55 znaků. Doporučovaná délka se v čase sice lehce mění, ale 55 znaků je, řekl bych, jistota. Pakliže budete mít titulek delší, nemusí se ve výsledcích vyhledávání zobrazit celý.

Nejčastějšími chybami v titulcích jsou:

 • příliš dlouhé texty
 • duplicita s titulky jiných produktů
 • absence brandového výrazu

Meta popisek

Meta popisek je text, který na e-shopu standardně uživatel nevidí. Je to text, který používají vyhledávače a v případě že uznají, že je relevantní k obsahu dané stránky, pak jej zpravidla zobrazují ve výsledcích vyhledávání jako text každého výsledku vyhledávání.

U meta popisku je potřeba se bavit především o jeho účelu – jestliže se používá jako text ve výsledcích vyhledávání, pak ho tak musíme brát. Z logiky věci jde tedy o čistě prodejní popisek. Můžete ho brát jako výkladní skříň vašeho produktu, inzerát, který musí prodat. S touto myšlenkou v hlavě jej tak i pište.

Meta popisek nemá dle všeho přímý vliv na pozice, zato má velký vliv na proklikovost z výsledků vyhledávání. Jeho obsah rozhoduje o tom, zda uživatel klikne zrovna na váš výsledek, nebo klikne na výsledek konkurence.

Může mít ale vliv nepřímý, protože pokud má vliv na proklikovost a ta může mít vliv na pozice, pak přeneseně platí, že i meta popisek může mít vliv na pozice. Z obou výše zmíněných důvodů je vhodné jej brát vážně a meta popiskům se náležitě věnovat.

V případě e-shopů se mnohdy meta popisky vytvářejí poloautomaticky, kdy se vytvoří určitá šablona (nebo vícero šablon), do které se vloží několik proměnných. Ty proměnné se pak dotahují z názvu produktů, případně parametrů.

Efektivnější je, pokud je vytvořená šablona nejdříve otestovaná skrze PPC. Měla by být co nejvíce konverzní – to znamená, že by měla být vybrána a používána ta, která z výsledků vyhledávání přivede nejvíce relevantních návštěvníků (vyšší CTR).

Toto poloautomatické řešení se užívá u e-shopů, které mají v nabídce desítky tisíc položek. Pakliže máte ve vašem e-shopu desítky až první tisíce položek, pak doporučuji vytvářet meta popisky ručně. Je tak daleko lépe uhlídatelné, co bude jejich obsahem a hlavně se dá obsah přizpůsobit konkrétnímu produktu. Z logiky věci by pak měly mít výrazně větší proklikovost.

U meta popisků platí, že by jejich délka neměla překročit cca 155 znaků. Pokud bude meta popisek delší, nemusí se zobrazit celý a bude tím klesat proklikovost z výsledků vyhledávání.

Nejčastější chyby u meta popisků:

 • meta popisky převzaté od dodavatele nebo výrobce
 • příliš dlouhé nebo krátké
 • vůbec nejsou nevyplněné

Nadpisy

V případě produktových stránek jsem obvykle zastáncem takové struktury, která obsahuje jen jeden hlavní nadpis. A ten by měl jednoznačně vypovídat o tom, kam se uživatel dostal. Vezměme situaci, kdy uživatel zabloudí na váš e-shop omylem a dostane se ihned na stránku s produktem. Tím produktem budou červené boty AXL. Na e-shopu ale prodáváte tyto boty i v barvě modré. Nicméně hlavní nadpis by měl být takový, aby se i nový návštěvník ihned zorientoval, tzn. že by měl být například „Červené boty AXL“. V žádném případě by neměl být třeba jen „Červené AXL“, nebo jen „Červené“.

Toto pravidlo snad nejvíce platí u technických produktů, které mají nějaký kód v názvu. Příkladem můžou být televize, kdy například i velcí hráči (např. CZC, T.S. Bohemia, Mall a další) mají v hlavním nadpise jen “ Samsung UE55K5502 – 138cm“. Pokud přijde na takovou stránku nový návštěvník, orientuje se především z hlavního nadpisu. Vidí sice obrázek, ale nemusí ihned rozpoznat, zda se dostal na stránku s produktem televize nebo monitoru. Musí hledat.

Z toho důvodu by měl hlavní nadpis vždy obsahovat i název produktu, ne jen jeho produktové označení. V našem případě by stačilo hlavní nadpis doplnit slovem „Televize“.

A to samé platí i pro vyhledávače. Nadpisy jsou další z řady prvků, které vyhledávače berou v potaz při řazení ve výsledcích vyhledávání. Hlavní nadpis je logicky ten nejdůležitější. Z analýzy klíčových slov by vám mělo vyjít, co by mělo být jeho obsahem. Nicméně ze zkušeností vím, že nejpraktičtější je do něj vložit celý název produktu.

Nadpisy nižší úrovně by pak měly být tvořeny podle hierarchického uspořádání stránky. Osobně nedoporučuji „spamování“ nadpisů nižších úrovní klíčovými slovy, v tomto případě názvem produktu. Nemuselo by se vám to vůbec vyplatit.

Text produktu

Majitelé e-shopů většinou dělají tu chybu, že text produktu nechají takový, jaký jim dodá jejich dodavatel nebo výrobce. Mají ho tím pádem totožný jako dalších x desítek e-shopů a vyhledávače tak vidí jen duplicitní obsah.

Pokud se na to podíváme okem vyhledávače – proč by měl posunovat na horní pozice stránky, které mají své produkty popsány tak jako dalších x desítek e-shopů?

Vyhledávači je relativně jedno, na kterém e-shopu ten daný produkt koupíte. Jeho úkolem je zobrazit uživatelům kvalitní výsledky.

Zkusím položit otázku: „Pokud byste byli vyhledávačem, umístili byste na první stránku výsledků vyhledávání všechny stránky, jejichž texty jsou totožné?“ Pravděpodobně ne. Namísto toho byste tam vložili 10 stránek s rozdílnými texty, čistě z důvodu, aby měl hledající lepší výběr.

Mnohdy se u vytváření textů na webu řeší i otázka hustoty klíčových slov nebo frází v textu. Tomu hodně napomáhají i nesmyslné analyzátory, které vám zobrazí nějaké číslo a řeknou, že máte hustotu nízkou. Zkuste se na to ale opět podívat více ze široka:

 1. Pohled uživatele – uživatel potřebuje, aby se na stránce cítil dobře, aby se mu text dobře četl a odpověděl mu na všechny otázky, které jej ohledně daného produktu zajímají. A text bude dobře čitelný, pokud bude pestře napsaný. Podle toho se následně rozhoduje, zda nakoupí.
 2. Pohled vyhledávače – vyhledávač chce uživateli nabídnout nejlepší stránku. Dívá se proto na vícero on-page faktorů. Pokud se ale zastavíme u textů, pak je pro něj daleko přirozenější, pokud se v nich objevují různé tvary slov, množná a jednotná čísla, synonyma, přidružené výrazy. Zkrátka pokud je text pestrý.

Obrázky

Obrázky jsou u produktových stránek velmi podstatnou součástí. V mnoha oborech jsou dokonce tím rozhodujícím prvkem při rozhodování o koupi. Pokud se ale budeme bavit o vlivu obrázků na SEO, pak svou pozornost musíme zaměřit na tzv. alternativní popis obrázků, jejich velikost a název souboru.

Alternativní texty u obrázků

Vyhledávače nemají dostatečné výkonové kapacity na rozpoznávání obsahu obrázků na všech webech. K jejich rozpoznání tedy používají tzv. alternativní texty. Ty by měly obsahovat výstižný popis obsahu obrázků.

Tyto alternativní texty slouží jednak nevidomým uživatelům a jednak právě vyhledávačům.

Logicky by tedy měly obsahovat popis obsahu obrázku, a tím je automaticky dán i fakt, že se tam objeví i samotný název produktu.

Nejčastějším problémem u těchto alternativních textů obrázků je to, že jej administrátoři e-shopu zapomínají vyplňovat. To se dá částečně nahradit tím, že se do něj, v případě že není vyplněný, automaticky doplní samotný název produktu.

Velikost obrázků

Pokud jsou na produktové stránce obrázky ve formě náhledů, pak je vhodné se ujistit, že jsou uloženy ve zmenšené podobě. Originální velikost obrázku je pak vhodné zobrazit až při rozkliknutí obrázku. Jde především o datovou velikost a s tím spojenou rychlost načítání stránky. Ta má nemá vliv pouze na uživatelskou přívětivost, ale taky na pozice ve vyhledávačích.

Názvy obrázků

Vyhledávače se snaží pochopit obsah obrázku i ze samotného názvu souboru obrázku. Tady je vhodné, aby název souboru obrázku odpovídal názvu produktu (př. cely-nazev-produktu.png.).

URL adresa

Při vytváření URL adresy produktu se snažte o co nejčitelnější formu. Měla by obsahovat reálná slova, ideálně pak složená z názvu samotného produktu. Zkuste se vyhnout používání parametrů a různých nesrozumitelných sledů písmen.

Příklady:

 1. http://www.domena.cz/nazev-produktu/
 2. http://www.domena.cz/productId=178lkhbk876?parametr1=aaa&parametr2=bbb

Která URL adresa se vám více líbí a na kterou byste ve výsledcích vyhledávání kliknuli raději?

Hodně se taky vedou diskuze o tom, zda má být v URL adrese produktu uvedena kategorie, ve které je produkt zařazený. Tady hodně záleží na sortimentu, ale v 99 % případů je vhodnější, pokud bude URL produktu spíše:

http://www.domena.cz/nazev-produktu/

než

http://www.domena.cz/kategorie/podkategorie/nazev-produktu/

Pakliže použijete první případ (bez uvedení kategorie) tak se vyhnete duplicitnímu obsahu na vícero různých URL adresách.

Ve druhém případě se vám jednoduše může stát, že když produkt zařadíte ještě do jiné kategorie (což se běžně stává), tak vytvoříte 2 různé URL adresy pro totožný produkt:

 1. http://www.domena.cz/kategorie-1/podkategorie-1/nazev-produktu/
 2. http://www.domena.cz/kategorie-2/podkategorie-2/nazev-produktu/

Vzniklé duplicity pak musíte řešit kanonizací a tam se dá nasázet spousta chyb. Daleko výhodnější je takovým případům předejít.

Interní prolinkování

Interním prolinkováním je myšleno provázání stránek s jinými stránkami pomocí interních odkazů (interní odkaz je odkaz v rámci stejného webu). Jejich správným použitím můžete svému e-shopu výrazně pomoci.

V rámci interního prolinkování můžeme přemýšlet nad odkazy odchozími a příchozími.

Odchozí odkazy

Odchozí odkazy jsou takové, které vedou z dané produktové stránky na stránku jinou.

V rámci produktových stránek je potřeba se zamyslet, co by potřebovali samotní uživatelé, kam bychom jim měli umožnit najít rychlou cestu.

Nejčastější jsou následující situace:

 • další produkty daného výrobce této kategorie
 • konkrétní modelovou řadu
 • všechny výrobky daného výrobce
 • příslušenství k tomuto produktu
 • podobné produkty
 • ostatní kategorie, ve kterých je tento produkt zařazen
 • nadřazené kategorie

Toto není úplný výčet. Vždy záleží na konkrétním sortimentu. Zamyšlením se nad nákupními zvyky svých uživatelů si relativně jednoduše vyhodnotíte, které interní odkazy jsou pro vaše návštěvníky zajímavé.

Příchozí odkazy

Příchozími odkazy nazýváme ty, které vedou z jiných stránek na danou produktovou stránku.

Zde je důležité zmínit, že text odkazu (tzv. anchor text) pomáhá ve vyhledávačích posilovat tu frázi, která je jako text odkazu použita. V praxi to znamená, že daleko výhodnější je odkazovat na produktovou stránku samotným „názvem produktu“, než jen často používaným „zde“.

Proto budete-li odkazovat z jedné produktové stránky na jinou, používejte jako text odkazu takovou frázi, kterou chcete na té cílové stránce posilovat.

Drobečková navigace

V souvislosti s interním prolinkováním se můžeme bavit i o drobečkové navigaci. Jde o jakési zobrazení aktuálního zanoření v rámci e-shopu.

Výhoda pro uživatele je taková, že může v rámci drobečkové navigace kliknout na kteroukoliv její část a dostane se o jednu nebo i více úrovní výše.

Pro vyhledávače navíc slouží jako další prvek interního prolinkování.

Rychlost načítání

O rychlosti načítání jsem se již zmínil v sekci pojednávající o obrázcích. Ty mají na rychlost načítání stránky velký vliv.

Proč je ale rychlost načítání stránky tak důležitá? Když se vrátíme k příkladu s vyhledávači a jejich podstatě (chtějí ve výsledcích vyhledávání nabízet kvalitní výsledky), pak si musíme uvědomit, že rychlost načítání stránek je jeden z podstatných prvků. Z toho důvodu používají vyhledávače rychlost načítání stránek jako jeden z faktorů pro řazení ve výsledcích vyhledávání.

Dnes, v době rychlého internetu, jsou uživatelé netrpěliví. Z řady studií vyplynulo, že s rostoucí dobou načítání stránky klesá počet uživatelů ochotných na načtení stránky čekat. Rychlost načtení stránky by se měla pohybovat ideálně do cca 2s, maximálně pak cca 5s. Jakmile trvá načítání déle, je potřeba to řešit.

Strukturovaná data a rozšířené výsledky vyhledávání

Zavedením strukturovaných dat jsme schopni ve výsledcích vyhledávání obsadit více místa.

Pro e-shopy je přímo určen jeden z typů strukturovaných dat a tím jsou „Produkty“. Díky tomu jste schopni přímo ve výsledcích vyhledávání zobrazit dostupnost produktu, jeho cenu, nebo třeba hodnocení uživatelů.

Více informací o strukturovaných datech a jejich aplikaci na e-shopu naleznete v článku Martina Šimka.

Další SEO tipy:

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Radek Hojgr

Internetovému marketingu se věnuje od roku 2006. Specializuje se na optimalizaci webů pro vyhledávače.

Nenechte si ujít

petr-macek-web

Průzkum: Jak vidí české firmy svou budoucnost? | Petr Macek (Caflou)

Premium
jan-moravcik-web

Jak zvýšit ziskovost e-shopu? Příklad GentlemanStore.cz | Jan Moravčík

jiri-rostecky-jiri-jemelka-web

Jirka Rostecký o řízení firem: Vytvořte si dobré majitelské zadání | Jiří Jemelka (JPF)

Premium
ondrej-vanek-web

Proč jsou malé firmy tak křehké? A jak to změnit? | Ondřej Vaněk (Blindspot)

gabriela-mrkvicova-web

Zkušená networkerka: Jak v byznysu budovat kvalitní vztahy? | Gabriela Mrkvicová (Smart Network)

jan-astary-web

Jak se buduje e-commerce agentura? | Ján Aštary (Dexfinity)

Premium
martin-schovanec-web

Jak otočit kormidlo firmy novým směrem? Příběh Xzone | Martin Schovanec

jakub-oska-web

Jirka Rostecký o rozjezdu podnikání: Pokud opravdu chcete, cestu si najdete | Jakub Oška (BYMFIT.cz)

Komentáře

Petr Klezla

Před 6 roky

Ahoj Radku, super článek, jen jsem se chtěl zeptat od jisté doby ukládám produktové fotografie jen v jedné velikosti a to 1024xXXX(X) , a to kvůli responzivním webům, je to tedy toto řešení špatné?

Odpovědět »

Radek Hojgr Sledovat @radekhojgr

Před 6 roky

Ahoj Peťo, jde to ruku v ruce s rychlostí načítání. Pakliže to je v pohodě, tak jsi v klidu. Pokud bys měl ale takových fotografií na jedné stránce třeba 100, tak už by to problém mohl být. Je potřeba to ladit individuálně. Kdyžtak napiš na email a podíváme se na to.

Odpovědět »

Znudeny Alois Sledovat @Alois

Před 6 roky

Pořad stejně řeči dokola. Titulek, meta, nadpis,… vždyť tyhle SEO kecy jsou v každém článku. To už nemůže bavit ani autora.

Odpovědět »

Radek Hojgr Sledovat @radekhojgr

Před 6 roky

Asi byste nevěřil, kolik je stále lidí, kteří tyto informace nemají. Některé články jsou zaměřené na začátečníky, jiné na odborníky. V tom snad není žádný problém.

Odpovědět »

Vladimír Přichystal Sledovat @prichystal

Před 6 roky

V Bestetu řešíme u e-shopů tyto problémy titulků:
– titulky produktů neobsahují obecný název produktu tedy doplňujeme „Televize“ před „Samsung UE55K5502 – 138cm“, jak je popsané u nadpisů
– titulky podkategorií – eshop má kategorii Trička a podkategorii Bílá a v titulku je pouze Bílá a název e-
shopu – doplňujeme tedy titulek tak, aby bylo zřejmé, co je na stránce, i kdyby to byla jediná stránka, o které se uživatel dozví
– titulek hlavní strany obsahuje pouze název e-shopu
– titulky článků obsahují společný text Novinky, Archiv článků apod. – předěláváme na skutečný název článku.

Odpovědět »

Karel

Před 3 roky

Díky moc za info https://mladypodnikatel.cz

Odpovědět »

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

TOP header

jakub-oska-web

Jirka Rostecký o rozjezdu podnikání: Pokud opravdu chcete, cestu si najdete | Jakub Oška (BYMFIT.cz)

Premium
dalibor-dedek-web

Dalibor Dědek: Jak vybudoval Jablotron?

Premium
lukas-uhl-web

Jak řešit krize firem? Příběh Pietro Filipi a Zootu | Lukáš Uhl

Premium
ondrej-fryc-web

Ondřej Fryc: Budování managementu firmy (Mall, Reflex Capital)

Inzerce