Doporučujeme

Rozhovory o řízení firem prakticky a do hloubky

Získejte praktické tipy pro řízení vaší firmy
Podrobné rozhovory se zkušenými podnikateli
Vytvořte úspěšnou strategii pro váš byznys
Zjistit více

Inzerce

Umělá inteligence v podnikání

Umělá inteligence může do budoucna výrazně proměnit způsob, jak podnikáme a řídíme firmy. Nedá se přesně předpovědět, jaké nástroje a další možnosti v budoucnu vzniknou, lze ale odhadovat, jakých oblastí se dotknou a jak je změní.

Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence (anglicky artificial intelligence, zkráceně AI) je velmi široký pojem označující takové počítačové systémy, které by svou dokonalostí měly připomínat lidskou inteligenci. Jejím cílem je plnit úkoly a zadání, které by jinak vyžadovaly zásah člověka, jeho myšlení, schopnosti a dovednosti.

Už dnes se umělá inteligence používá v mnoha různých nástrojích a aplikacích, které jsou na trhu dostupné. Pracují s ní i velké technologické společnosti, jako je například Google, Meta a další. Odhaduje se, že umělá inteligence bude do budoucna využívána stále častěji a výrazně ovlivní i způsob, jakým dnes pracujeme a jak technologie zasahují do našich životů.

Umělou inteligenci lze využít v oblastech, jako je zpracování jazyka, rozpoznávání řeči či obrazu, překlady, vyhledávání informací, přizpůsobování internetových reklam, zpracování a vizualizace dat a mnoho dalších.

Jak umělá inteligence ovlivní podnikání?

Umělá inteligence může mít na podnikání velký vliv, a to ve všech jeho oblastech. Jejím cílem by mělo být zvýšení vnitřní efektivity, produktivity a ziskovosti firem a podniků.

Lze ji také využít ke zlepšení interních procesů firem, jejich automatizaci a k finančnímu řízení. Použít by měla jít i k analyzování trhu, identifikaci trendů a následnému vylepšování produktů a služeb. AI by své uplatnění měla najít i v oblasti predikce chování trhu a vývoje společnosti.

Stejně jako každá nová technologie může i umělá inteligence představovat výraznou konkurenční výhodu. Společnosti, kterým se v minulosti povedlo naskočit na trend příchodu Internetu, dnes těží z jeho výhod. Podobně bude i umělá inteligence představovat spoustu příležitostí, kterých budou moci firmy využít.

Negativním aspektem AI, který se zmiňuje nejčastěji, je riziko ztráty pracovních míst v důsledku nahrazení lidské práce technologiemi. Pozornost si zaslouží i rostoucí závislost firem na technologiích, což vyžaduje vyšší investice do jejich zabezpečení a důkladného proškolení personálu.

Nakonec je to ale jako s každou technologií o tom, jak k ní firmy přistoupí, jak budou zodpovědné a zda v ní uvidí jen riziko, nebo i příležitost. Obecně lze říci, že trh se neustále vyvíjí, stejně jako se mění jeho podmínky. A právě schopnost se přizpůsobovat a vyvíjet společně s trendy je jedním ze základních znaků dlouhodobého úspěchu firem.

Oblasti, které změní umělá inteligence:

Existuje nepřeberné množství oblastí, které pravděpodobně ovlivní či zcela změní příchod a rozmach umělé inteligence. Nejčastěji se zmiňují tyto:

 • Automatizace procesů a úkolů ve firmách: Již dnes je na trhu celá řada nástrojů, které firmám pomáhají zefektivnit interní procesy a automatizovat. Tento trend bude podle všeho dále pokračovat.
 • Řízení interních procesů firem: Firmy jsou složeny z mnoha procesů, které se mohou dělat složitě a neefektivně, nebo jednoduše a efektivně. Právě umělá inteligence bude (a již nyní je) jedním ze způsobů, jak firmám k vyšší efektivitě pomoci.
 • Analýzy trhu a vývoje společnosti: Každá firma potřebuje co nejlépe porozumět svým zákazníkům a trhu, na kterém podniká, a proto bude mnoho technologií využito tímto směrem, což firmám pomůže upravovat svou nabídku a lépe plnit potřeby zákazníků.
 • Předpovídání budoucnosti: Prediktivní schopnosti firem jsou dnes často ještě velmi omezené. S rozvojem technologií ale dokáží stále lépe například plánovat zásoby a činit řadu strategických rozhodnutí.
 • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Spokojenost zákazníka je jedním z hlavních faktorů úspěchu firmy, a proto se musí zaměřovat na její zvýšení. Umělá inteligence bude v tomto směru nejspíš velmi nápomocná.
 • Personalizace: Jedním ze způsobů, jak zákaznickou zkušenost zlepšit, je personalizace například webových stránek na míru zákazníkovi, ale také třeba marketingu a dalšího.
 • Obchod a prodej: Už v dnešní době mnoho firem automatizuje svoje obchodní procesy a využívá k tomu řadu nástrojů a aplikací. Schopnost prodat levněji, rychleji, efektivněji a více rozhodně bude jedním z cílů umělé inteligence.
 • Finanční řízení firem: Aby firma uspěla, musí dobře fungovat z hlediska čísel. Právě finanční řízení, řízení cashflow a plánování jsou oblasti, ve kterých člověk často potřebuje pomoct. Umělá inteligence mu to usnadní.

Zmínit bychom mohli spoustu dalších oblastí, jako je například logistika, výroba a nákup, vývoj nových produktů a služeb, personalistika a mnoho dalších. V zásadě lze říci, že do každé oblasti řízení firem umělá inteligence nějak zasáhne.

Rizika využití AI v podnikání:

Nic není bez rizika, a to platí i o umělé inteligenci a jejím využití v podnikání. Mezi největší můžeme zmínit například tato:

 • Nevzdělanost: Umělá inteligence je relativně nová, a proto jí mnoho lidí a firem nerozumí. Zásadní tedy je, aby zaměstnanci byli před implementací AI do firmy důkladně proškoleni a naučili se s ní pracovat.
 • Bezpečnost: Umělá inteligence je technologie, která může být zneužita. Bezpečnost je navíc v mnoha firmách velmi podceňována a firmy do ní příliš neinvestují, což riziko zranitelnosti firmy zvyšuje.
 • Výpadky: Všechny technologie mohou někdy „vypadnout“ a přestat fungovat podobně, jako vám třeba přestane fungovat připojení k internetu. S rostoucí závislostí firem na technologiích to tak pro ně může být velmi nebezpečné.
 • Nedostatečné testování: Stejně jako jakákoliv technologie vyžaduje i AI testování jejího výkonu a využití ve firmě. Díky němu může být upravována, optimalizována a vylepšována tak, aby firmě přinesla co nejvíce.
 • Špatné řízení: Pracovat s AI by měl pouze proškolený personál, který nad ní bude mít kontrolu a bude s ní umět nakládat. V případě nekompetentního řízení může dojít k chybám.

Mezi další rizika využití AI se řadí i následující:

 • Příliš velká závislost firem na AI, což může způsobit, že lidé už nebudou schopni pracovat sami, přemýšlet a rozhodovat se nezávisle.
 • Vzniknout mohou i různé etické problémy, kdy bude mít umělá inteligence vliv na lidské rozhodování, které bude v rozporu s etickými pravidly.
 • Již výše jsme zmiňovali i obavy ze ztráty pracovních míst, kdy lidi nahradí technologie.

A mnoho dalších rizik, z nichž se některé týkají využití umělé inteligence v konkrétních firmách a některé AI jako takové. Důrazně proto doporučujeme využití umělé inteligence ve vašem podniku konzultovat s odborníky, a to i s těmi specializujícími se na bezpečnost.


Pokračujte ve čtení: Jak bude vypadat budoucnost podnikání?


Nejnovější rozhovory o umělé inteligenci v podnikání:

martin-strbak-web

Realistický pohled na umělou inteligenci v e-commerce | Martin Štrbák (Persoo.cz)

Chcete využít umělou inteligenci ve vašem e-shopu? Poslechněte si Martina Štrbáka, který vám představí možnosti, jak s umělou inteligencí v e-shopu pracovat.

Před 2 roky

martin-lonsky-web

Martin Lonský (ApuTime): Umělá inteligence a startupy, její dnešní využití, strach z technologií

Ve svém startupu ApuTime Martin Lonský často přemýšlí nad tím, jak mohou technologie zefektivnit život a práci člověka. Téma umělé inteligence je mu velmi blízké a v našem rozhovoru jsme jej rozebrali. Povídali jsme si třeba o tom, zda je…

Před 3 roky

Inzerce

filip-drimalka-web

Filip Dřímalka: Digitální inovace a budoucnost e-commerce

Jak mohou inovovat i malé e-shopy? A jak bude svět e-commerce vypadat za 10 let?

Před 6 roky

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

TOP header

Premium
jitka-dvorakova-web

Jitka Dvořáková: Co brzdí růst firem v e-commerce?

Premium
lukas-uhl-web

Jak řešit krize firem? Příběh Pietro Filipi a Zootu | Lukáš Uhl

Premium
alex-mlatilik-web

Zľavomatu hrozilo zavření a musel se vybudovat skoro od nuly | Aleš Mlátilík

Premium
pavel-voparil-web

Zvládání krize v e-commerce. Co pomohlo Bonami? | Pavel Vopařil

Inzerce