Doporučujeme

Jak se řídí české firmy? Nahlédněte pod ruce jejich šéfům

Praktické tipy pro řízení firmy na českém trhu
Zkušenosti předních podnikatelů a manažerů
Reálné know-how pro budování vaší firmy
Zjistit více

Novela zákoníku práce může ohrozit využívání práce z domova. Nelíbí se ani zástupcům e-commerce

Inzerce

Inzerce

Práce z domova je čím dál častější, v oblasti e-commerce a digitálního byznysu je pak něčím absolutně běžným. Home office nabízí i v české internetové jedničce Seznam.cz, v jednom z největších e-shopů s elektronikou CZC.cz, ale i v HR agentuře Online People. Všechny přitom sledují připravovanou novelu zákoníku práce, která může další směřování práce z domova výrazně ovlivnit.

Inzerce

Úspora času stráveného dojížděním na pracoviště a přípravou na odchod z domova, ušetření nákladů nejen za dopravu, ale i za jídlo, či více času stráveného s rodinou — to jsou často jmenované důvody toho, proč mají lidé home office v oblibě. Možnost jeho využívání se přitom liší segment od segmentu. „Dá se říci, že čím více stačí pro výkon práce počítač se správným softwarovým vybavením a připojení k internetu, tím jsou zaměstnavatelé ochotnější svým zaměstnancům home office nabídnout,“ říká Magdaléna Divišová vedoucí Online People, HR agenturu zaměřenou na hledání kvalifikovaných profesionálů pro subjekty e-commerce, zejména pak e-shopy.

Právě ty se tomuto trendu začínají čím dál více přizpůsobovat. „Provozování internetového obchodu není zdaleka jen virtuální záležitostí. E-shopy mají své sklady, ty velké již vidí jako nutnost síť vlastních výdejen pomalu se přeměňujících v showroomy, stejně tak získává na významu i zákaznický servis často zahrnující i tradiční telefonická call centra. S tím jsou spojené pozice, které do velké míry vyžadují fyzickou přítomnost v místě oficiálního pracoviště. Mimo to ale e-shopy mají také zaměstnance starající se o výkonnostní marketing, správu sociálních médií, vývojáře a management. Ti všichni nemusí pro svou práci sedět každý den v kanceláři a alespoň částečný home office očekávají,“ přibližuje Divišová.

To samé platí ale pro mnoho dalších firem pracujících v digitálním byznysu, od startupů přes marketingové agentury až po významné společnosti. Jejich přístup k home office může ovlivnit připravovaná novela zákoníku práce, která čeká na schválení Parlamentem ČR. Podstatou úprav spojených s prací z domova zaměstnanců, kteří ji nevykonávají pouze nárazově, je totiž toto:

Doporučujeme

Premium rozhovory exkluzivně pro předplatitele

Praktické know-how pro řízení vašeho byznysu. Rady a tipy TOP podnikatelů a manažerů. Podrobné videorozhovory a podcasty.

Zjistit více

  • Novela zákoníku práce (dále novela ZP) navrhuje, aby zaměstnavatel proplácel zaměstnanci provozní náklady spojené přímo s výkonem jeho pracovní činnosti v bydlišti zaměstnance. To zahrnuje například i internetové připojení, při doslovném výkladu také část výdajů na elektřinu. V květnu 2016 souhlasilo MPSV v rámci vyjednávání s tripartitou s tím, aby byly tyto náklady proplácené formou blíže nespecifikovaného paušálu.
  • Zároveň by měl zaměstnavatel více přispět k tomu, aby zaměstnanec doma pracoval v bezpečném prostředí. Novela ZP proto navrhuje, aby zaměstnavateli přibyla povinnost zajistit zaměstnanci využívajícímu tzv. home office školení o bezpečnosti práce doma. Zaměstnanec bude povinen podepsat, že byl proškolen a má doma bezpečné pracovní prostředí.

Na názor na tuto připravovanou legislativu i na to, jak vlastně pojímají home office, jsme se zeptali české internetové jedničky, Seznam.cz, a významného obchodu s elektronikou CZC.cz.

V Seznam.cz nemají pro home office centrální plán. Rozhodují o něm manažeři

Seznam.cz zahrnuje mnoho menších subjektů a služeb, například internetovou televizi Stream.cz, cenový srovnávač Zboží.cz nebo katalog Firmy.cz. Navíc disponuje i armádou obchodníků shánějících inzerci, kteří nesedí jen v kanceláři a musí do terénu za klienty již z podstaty věci. I z tohoto důvodu neexistuje pro práci z domova žádný striktní předpis určující, kdo ze zaměstnanců ji může či nemůže vykonávat. „Home office považujeme za benefit pro zaměstnance, který mohou v případě potřeby využít. Jeho úpravu si řeší manažeři na úrovni svých týmů. Rozhodují se podle toho, jak jim to dává pro práci jednotlivých zaměstnanců smysl,“ přibližuje mluvčí Seznam.cz Irena Zatloukalová podstatu decentralizovaného přístupu. O tom, kdo a kdy bude muset sedět v moderním sídle společnosti poblíž pražského Anděla, rozhodují přímí nadřízení, kteří mají k dispozici metodiku, o kterou se při tom mohou opřít.

Seznam.cz má přes 1 100 zaměstnanců. Teoreticky není možnost práce z domova a priori nepřístupná nikomu z nich, záleží na jejich nadřízených. „Práci z domova může využívat po dohodě s nadřízeným de facto kdokoliv, u koho to dává smysl, může z domova práci vykonávat a je nějak změřitelné, zdali ji udělal či nikoliv. To může klidně více než 1 000 lidí,“  vysvětluje Irena Zatloukalová. Možnost práce mimo kancelář vnímá jako benefit pro zaměstnance, který by neměl být zneužíván. Dodává však, že v internetovém byznysu se možnost alespoň částečného home office očekává: „Možná to tak není v regionech, v Praze a v internetové bublině obzvlášť je ovšem práce z domova alespoň na pár dnů v měsíci požadovaným standardem. Když si budou muset vaši lidé pro návštěvu instalatéra vzít volno nebo dovolenou, k image atraktivního zaměstnavatele si tím rozhodně nepomůžete.“

seznam-cz_kancelar_2_w950px
Centrála Seznam.cz na pražském Smíchově nabízí jedny z nejhezčích českých kanceláří. Zahrnuje i horolezeckou stěnu, posilovnu a venkovní posezení na střeše budovy, přesto může většina zaměstnanců po domluvě s nadřízeným upřednostnit práci z domova.

Připravovaná novelizace zákoníku práce ovšem může změnit i celkovou politiku společnosti. Reakcí na připravovanou legislativu je zatím to, že zaměstnanec mající home office musí dát vědět, kde ho bude vykonávat, a je povinen dát na sebe telefonní kontakt. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců má služební telefon, nejde o žádnou drastickou změnu. Ta ale není do budoucna vyloučena. „Nechci za Seznam.cz vynášet finální slovo, když nová podoba zákoníku práce ještě není přijata. Pokud však bude novelizovaný zákoník práce upravovat práci z domova nyní navrhovaným způsobem, budeme nuceni zvážit naše možnosti a to, jestli se nám práci z domova vyplatí zachovat,“ dodává Irena Zatloukalová s tím, že nepovažuje za rozumné, aby firma nabízela zaměstnancům benefit a byla za to ještě navíc penalizována vícenáklady a dalším papírováním.

V CZC.cz záleží možnost home office na individuální domluvě se zaměstnancem

CZC.cz patří mezi nejstarší a největší obchody s výpočetní technikou a elektronikou v Česku. Po celé republice má desítky prodejen, většina z nich je ovšem frančízami. Z toho důvodu pak má samotné CZC.cz zhruba dvě stovky zaměstnanců.

Home office je možný jen u některých profesí. „Jde především o lidi z obchodu, marketingu a IT. Celkově se týká jistě méně než u třetiny zaměstnanců,“ přibližuje HR ředitelka CZC.cz, Jitka Sojaková, a dodává: „Nenabízíme přitom práci z domova automaticky. Záleží spíše na individuální domluvě a požadavcích konkrétního zaměstnance. Jako horní rozumnou hranici ale vidím home office po 2 dny v týdnu.“

Jako jeden z důvodů, proč home office není předem inzerovaným benefitem, uvádí Jitka Sojaková to, že nechce předem garantovat něco, co nemůže dlouhodobě zaručit a nezávisí to pouze na ní. Právě případná změna legislativy je jednou z příčin, proč tomu tak může být. Důvodem přitom není to, že by někdo ze zaměstnanců doma práci zanedbával. „Špatnou zkušenost s našimi zaměstnanci nemám. Nikdy jsme neměli pocit, že by to nefungovalo, že někomu musíme home office zrušit. Je dokonce možné, že lidé jako copywriteři mohou podávat doma lepší výkony než v rušné otevřené kanceláři. Také u byznys analytiků chápu, že stačí, že se sejdou jednou nebo párkrát do týdne s dalšími zaměstnanci, kteří mohou z jejich pohledu benefitovat,“ upřesňuje.

S úpravou práce z domova v novele zákoníku práce nesouhlasí. „Možná tím její tvůrce sledoval ochranu těch zaměstnanců, kteří pracují pouze doma a nemají od zaměstnavatele vytvořené žádné zázemí, včetně nástrojů pro práci,“ polemizuje Jitka Sojaková nad regulací, která čeká na projednání Parlamentem ČR. „V tom případě by to dávalo smysl, ne však, když zasahuje i zaměstnavatele, kteří povolují home office jen jako doplněk.“

Novela zákoníku práce poskytování možnosti práce z domova firmám prodraží. Jitka Sojaková nevylučuje, že to některé přiměje k jeho omezení. „Každý zaměstnavatel si musí spočítat, kolik ho zaměstnanec, včetně poskytovaných benefitů, stojí, a, jestli to pro něj tak dává smysl,“ konstatuje. Dodává však, že pro CZC.cz to dosavadní nastavení nezmění. Home office se rušit nebude ani v případě přijetí zákoníku práce v novelizované podobě.

Home office je v e-commerce standardem

Irena Zatloukalová ze Seznam.cz považuje u velké části profesí spojených s provozem internetového obchodu možnost alespoň částečné práce z domova za něco zcela běžného. Souhlasí s ní i ředitelka HR agentury Online People, Magdaléna Divišová: V Online People se na vyhledávání zaměstnanců v e-commerce zaměřujeme, především pak na profese spojené s managementem a marketingem internetových obchodů. Atraktivní nabídka pro zaměstnance v těchto oborech už není zdaleka jen o výši platu, ale také o prostředí, které zaměstnavatel svým zaměstnancům vytváří. Možnost alespoň částečné práce z domova je jeho standardní součástí.

magdalena-divisova_online-people-v-zasedaci-mistnostni_b
Dle Magdalény Divišové (druhá zleva) existuje práce, kdy je lepší probrat věci osobně, ale zároveň i ta, kdy je nejvhodnější soustředění v klidu, který může často nejlépe poskytnout domov.

Online People je společností s méně než pěti zaměstnanci, pravidla tak nemusí být nijak kodifikována. Žádný vnitřní předpis pro práci z domova nemáme, je to o vzájemné domluvě a důvěře. Home office nevnímám jen jako dny bez nutnosti dojíždění, ale také jako možnost upravovat si práci tak, jak je to efektivní. Když mám já nebo někdo ze zaměstnanců schůzku s klientem ve dvě odpoledne na druhém konci Prahy, než je naše kancelář, nevidím důvod, abychom se pak do ní vraceli, pokud to máme například domů blíž a můžeme dodělat práci pohodlněji tam. V práci HR konzultantů, kteří jsou prakticky neustále v terénu, existují úkoly, na které se člověk soustředí nejlépe sám, a to může udělat klidně z domova. Důležitý je výsledek,uvádí Magdaléna Divišová s tím, že pozoruje, jak je i pro kandidáty na pozice v e-commerce možnost pracovat z komfortu domova pro mnoho lidí čím dál důležitější.

Zaměstnanci dnes po zaměstnavatelích vyžadují časovou flexibilitu, ta je vedle finančního ohodnocení klíčovým rozhodovacím parametrem při vstupu do konkrétního zaměstnání. Zejména u online marketingových profesí, kde chybí dostatečný počet odborníků, může platnost novely zákoníku práce ve stávající podobě pro zaměstnavatele představovat další překážku v boji o tuto hrstku lidí.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Pavlína Zábojníková

Pavlína je bývalou provozní a HR ředitelkou Allegro Group, pod kterou spadaly mimo jiné projekty Heuréka nebo NetDirect. Nyní vytváří v HR agentuře Online People funkční propojení mezi obchodními aktivitami a interními procesy.

Nenechte si ujít

Premium
jan-prochazka-web

Jak firmu připravit na příchod finančního ředitele? | Jan Procházka (4camping)

dan-nytra-web

E-mail marketing a AI. Co už dnes funguje v praxi? | Dan Nytra

jiri-jemelka-web

Firemní hodnoty: Jak si je určit a jak s nimi pracovat? | Jiří Jemelka

Premium
jiri-rostecky-senta-cermakova-web

Jirka Rostecký: Úspěch v podnikání určuje i naše rodina | Senta Čermáková

Premium
dominik-nabelek-web

Jak se buduje módní značka DON LEMME? | Dominik Nábělek

petr-macek-web

Díky čemu roste aplikace Caflou? | Petr Macek

Premium
pavel-milan-cerny-web

Vybudoval Econea.cz, ale nakonec z ní odešel. Cesta za štěstím Pavla Milana Černého

michaela-steinhauser-web

Růst firmy: Jak ho zvládá Skinners? | Michaela Steinhauser

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

TOP header

Premium
filip-drimalka-web

AI mění řízení firem. Co můžete vyzkoušet už nyní? | Filip Dřímalka

Premium
vit-horky-web

Jak prodat firmu? Příběh Brand Embassy | Vít Horký

Premium
martina-horka-web

dm drogerie: Jak se řídí 4 tisíce zaměstnanců? | Martina Horká

Premium
dominik-stroukal

Byznys pohledem ekonoma. Na co se teď zaměřit a je správný čas na prodej firmy? | Dominik Stroukal

Inzerce