Doporučujeme

Jak se řídí české firmy? Nahlédněte pod ruce jejich šéfům

Praktické tipy pro řízení firmy na českém trhu
Zkušenosti předních podnikatelů a manažerů
Reálné know-how pro budování vaší firmy
Zjistit více

Jak na žalobu o zaplacení peněžité částky?

Inzerce

Inzerce

V podnikání se snad každý člověk ocitne v situaci, kdy mu například není proplacena faktura nebo nejsou vráceny půjčené peníze. A pak nezbývá jiná možnost, než se jít poradit k advokátovi. Nebo snad ne? V případě, že jste si naprosto jistí, že je právo na vaší straně, a pro toto své přesvědčení máte skálopevné důkazy, je tu i jiné řešení. Napište si žalobu sami.

Inzerce

Jak určit příslušný soud?

Vždy vpravo nahoře napište soud, ke kterému žalobu posíláte, a jeho adresu. Určit ho ovšem není vždy tak jednoduché. My si to ale zjednodušíme tím, že se zaměříme pouze na žalobu o zaplacení peněžité částky. Tím je hned jasné, že se bude žaloba podávat k civilnímu soudu. Protože s ní zahájíme teprve první řízení v dané věci, bude to buď soud okresní, nebo krajský. A který z těchto dvou to bude, nám pomůže určit § 9 zákona č. 99/1963 Sb. neboli Občanský soudní řád (dále jen OSŘ). V drtivé většině případů si vystačíte s odst. 1, podle kterého příslušnou věc rozhoduje okresní soud, nestanoví-li zákon jinak. A tím je odstavec § 9 OSŘ.

Druhá možnost, která by mohla nastat, je stanovena v odst. 3 písm. r) § 9 OSŘ. Tento odstavec si vždy raději přečtěte, a pokud se na vaši situaci hodí jeden z šesti bodů, které jsou pod písmenem r) uvedeny, tak žalobu adresujte Krajskému soudu.

Konkrétní soud se většinou určuje podle bydliště žalovaného. Je zde ovšem řada výjimek, a tak si pro jistotu prostudujte § 84 – 89a OSŘ, kde jsou podrobně popsány všechny situace, které mohou nastat.

Doporučujeme

Premium rozhovory exkluzivně pro předplatitele

Praktické know-how pro řízení vašeho byznysu. Rady a tipy TOP podnikatelů a manažerů. Podrobné videorozhovory a podcasty.

Zjistit více

Nakonec budete potřebovat přílohy č. 2 a 3 k zákonu O soudech a soudcích ( z. č. 6/2002 Sb.). Tam najdete seznam všech obcí a pod který okresní či krajský soud spadají.

Kdo, koho a o co

Následují informace o vás a žalovaném. Níže naleznete vzor žaloby o zaplacení peněžité částky, kterou si můžete jednoduše doplnit a přepsat podle svého. Každopádně nesmí chybět specifikace žalovaného a žalobce. U osoby píšeme jméno a bydliště, a pokud je třeba (například kvůli shodě jmen v domácnosti), můžeme zúčastněné specifikovat i zaměstnáním, případně čímkoliv, co nám přijde vhodné. U právnické osoby píšeme hlavně název a sídlo. Pokud žalujete fyzickou osobu, jako podnikatele, tak uveďte jméno, identifikační číslo a místo podnikání. Přesné určení žalobce a žalovaného je velice důležité k tomu, aby se soud žalobou vůbec zabýval.

Pak se píše název žaloby, např.: Žaloba o zaplacení částky 10 000 Kč s příslušenstvím. Příslušenstvím myslíme například úroky z prodlení. Dále se píše slovíčko dvojmo, trojmo atd., a to dle toho, kolik máme žalovaných, protože jedna kopie musí jít vždy soudu a druhá žalovanému. Tzn. pokud žalujeme jednoho člověka podává se žaloba dvojmo.

Další nedílnou součástí žaloby je výčet příloh. Přílohy jsou pouze věci, které můžeme soudu zaslat např. poštou. Nepatří sem výpověď svědka ani výslech účastníka. Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout chybám, je napsat – Přílohy: Dle textu.

V případě soudních poplatků si vystačíme s větou – soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

Samotný text žaloby

Následuje vylíčení skutečností, které vás vedly k sepsání žaloby. Hned v prvním odstavci napište skutečnost, na jejímž základě máte právo se o peníze soudit. Je to velmi prosté. Pokud se s někým soudíte o peníze, které jste mu půjčili a on je nevrátil, tak do prvního odstavce napíšete, že jste s žalovaným uzavřeli smlouvu o půjčce. Nebo pokud jste pro někoho vykonali nějakou práci a on vám za ni nezaplatil, tak uveďte, že jste s ním uzavřeli smlouvu o provedení práce. Toto tvrzení pak můžete podložit důkazem, který doplníte vždy pod ten odstavec, ve kterém o něm píšete. Jako důkaz může sloužit v podstatě cokoliv. Jak do žaloby zaznamenat použití svědka či vlastní výslech, najdete v přiložené žalobě.

V následujících odstavcích jednoduše vylíčíte váš problém. Vždy se zamyslete nad informacemi, které do žaloby píšete, a vynechte ty, které budou soudu při rozhodování evidentně k ničemu (např.: jaké bylo počasí, jaký máte k žalovanému vztah atd.).

Další fáze je právní posouzení věci. Ale nelekejte se. Soudci jsou většinou celkem chápaví, a pokud uvidí, že žalobu posíláte sami za sebe a ne s plnou mocí advokáta, tak jistě přimhouří oči. Postačí, když si např. v občanském zákoníku vyhledáte paragraf, podle kterého máte nárok na zaplacení peněz, a informace z něj šikovně přepíšete do žaloby (viz přiložený vzor).

Petit a je hotovo

Po uvozovací větě k rozsudku následuje petit. Petit je část žaloby, kam píšeme přesně to, co si přejeme, aby nám soud odsouhlasil. Musí být napsán tak, aby ho soudce mohl beze změny převzít.

Příklad petitu opět naleznete v přiložené vzorové žalobě. Nejlépe uděláte, když si do něj vepíšete své informace a jinak ho vůbec nezměníte. Dejte si pozor na to, koho žalujete. Pokud byste žalovali například manžele nebo spoluvlastníky, tak místo věty – žalobce je povinen zaplatit – napište – žalobci jsou povinni rukou společnou a nerozdílnou zaplatit. A to samé platí i pro zaplacení nákladů řízení (které platí strana, která soud prohraje), smluvní pokuty, smluvních úroků nebo úroků z prodlení.

Žaloba se zakončuje klasicky místem, datem a podpisem žalobce. Soudní řízení ohledně zaplacení peněžitých částek nebývají nijak náročná, a budete-li mít dostatek kvalitních důkazů, tak se vám vynaložené úsilí pravděpodobně vyplatí. Nenechte se tedy odradit typickými klišé o zdlouhavosti soudních řízení a nevraživosti soudců. Většina z nich není vůbec tak špatných, jak se povídá, a jistě vás rádi o všem poučí. Navíc, pokud se v žalobě objeví nějaká chyba, soud vám ji pouze pošle zpět k opravě, takže se skutečně není čeho bát.

VZOROVÁ ŽALOBA

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Náměstí Republiky 100

293 01 Mladá Boleslav

  1. Žalobce: Ondřej Malý, bytem Palackého 872, 293 01 Mladá Boleslav
  2. Žalovaný: Magdalena Stará, bytem Havlíčkova 26, 293 01 Mladá Boleslav

Žaloba o zaplacení částky 50 000 Kč s příslušenstvím

Dvojmo

Přílohy:

Dle textu

I.

Dne 22. 3. 2011 jsem s žalovanou uzavřel písemnou smlouvu o půjčce na 50 000 Kč.

Důkaz: Kupní smlouva (Pozn.: Pokud jste o dané věci uzavřeli pouze ústní smlouvu, nezbývá vám nic jiného než jako důkaz použít svou výpověď – výslech účastníka: Ondřeje Malého, bytem…)

II.

Dne 22. 3. 2011 jsem s žalovanou uzavřel písemnou smlouvu o půjčce na 50 000 Kč. Dohodli jsme se, že mi peníze vrátí do 22. 6. 2011, a to jsme také zapsali do výše zmíněné smlouvy.

III.

Ve sjednaný termín mi však žalovaná peníze nevrátila a přestala se mnou komunikovat. Proto jsem jí poslal doporučený dopis, kde jsem jí oznámil, že na zaplacení částky 50 000 Kč trvám.

Důkaz: Poštovní stvrzenka (Pozn.: Pokud by vám mohl jednání žalovaného někdo dosvědčit, použijte jeho výpověď jako důkaz – svědecká výpověď: jméno a bydliště)

IV.

Žalovaná ani na tento dopis nereagovala a peníze mi do dnešního dne nevrátila. (Pozn.: Negativní skutečnosti se nikdy nedokazují. Takže nemá cenu přikládat například výpis z účtu jako důkaz toho, že dotyčný peníze nezaplatil.)

V.

Dle § 657 zákona č. 40/1964 Sb. je na základě smlouvy o půjčce žalovaná povinna vypůjčené peníze po uplynutí dohodnuté doby vrátit. To se nestalo, a proto na základě výše uvedených skutečnosti navrhuji, aby Okresní soud v Mladé Boleslavi vydal následující

rozsudek:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 50 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení. (Pozn.: Úrok z prodlení zde můžete i vyčíslit, pokud to umíte, je to dokonce i lepší varianta. Jako pomoc vám může posloužit tato stránka.) A dále je žalovaná povinna nahradit žalobci náklady řízení. To vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

V Mladé Boleslavi dne 25. 9. 2013

 Zde se vlastnoručně podepište.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Nenechte si ujít

marian-kamenistak-web

Mentoring IT manažerů: Jak probíhá v praxi a komu se vyplatí? | Marián Kamenišťák

Premium
jan-prochazka-web

Jak firmu připravit na příchod finančního ředitele? | Jan Procházka (4camping)

dan-nytra-web

E-mail marketing a AI. Co už dnes funguje v praxi? | Dan Nytra

jiri-jemelka-web

Firemní hodnoty: Jak si je určit a jak s nimi pracovat? | Jiří Jemelka

Premium
jiri-rostecky-senta-cermakova-web

Jirka Rostecký: Úspěch v podnikání určuje i naše rodina | Senta Čermáková

Premium
dominik-nabelek-web

Jak se buduje módní značka DON LEMME? | Dominik Nábělek

petr-macek-web

Díky čemu roste aplikace Caflou? | Petr Macek

Premium
pavel-milan-cerny-web

Vybudoval Econea.cz, ale nakonec z ní odešel. Cesta za štěstím Pavla Milana Černého

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

TOP header

Premium
john-vanhara-web

John Vanhara: Růst firmy, zaměření na zisk, výběr a řízení lidí

Premium
gabriel-simco-web

Strategie pro úspěšný e-shop krok za krokem | Gabriel Šimčo

Premium
lukas-antos-web

Lukáš Antoš (Rohlík.cz): Zaměřte firmu na zákazníka

Premium
miroslav-udan-web

Vybudoval Shoptet. Díky čemu firma utekla konkurenci? | Miroslav Uďan

Inzerce