Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Tomáš Procházka: Offshore společnost je firma jako každá jiná. I ona se musí řídit zákony

Jiří Rostecký
Před 10 roky

tomas-prochazka-1Tomáš Procházka nabízí profesionální servis v oblasti offshore, jíž se věnuje už čtvrtým rokem. Je členem Unie offshore poradců ČR a přímo spolupracuje s certifikovanými registračními agenty na Seychelských ostrovech, v Panamě, Sv. Vincentu a USA. Kromě toho je majitelem dvou internetových obchodů, zajímá se o investování a mezinárodní obchod a v minulosti se zabýval prodejem zboží z Číny.

Problematika offshore společností je značně kontroverzní. Někteří se na ni dívají značně negativně, jiní mají názor zcela opačný. Tomáše Procházky jsme se rozhodli zeptat na několik otázek, které by našim čtenářům mohli otázku offshore firem objasnit a třeba jim i pomoci s vytvořením vlastního názoru.

Můžete našim čtenářům pro začátek vysvětlit, co to vlastně „offshore“ znamená?
Slovo offshore se volně překládá jako „na moři“.  Offshore společnosti jsou společnosti, které mohou podnikat pouze mimo stát nebo území, kde jsou registrované. Z tohoto důvodu se obecně označují jako „offshore“.  V legislativě daných státu se tyto společnosti obvykle označují jako International Business Company (IBC).

Omezení podnikatelské činnosti mimo stát, kde je společnost registrovaná, je kompenzováno řadou výhod, jako je nižší nebo žádné zdanění a další úlevy.  A právě nižší, nebo i nulová daň z příjmů dala vznik označení „daňové ráje“. Většina lidí si pod tímto pojmem představí typické daňové ráje, jako Seychely nebo Belize. Málo kdo už ví, že za určitých podmínek je daňovým rájem třeba i USA.

Inzerce

Znamená to tedy, že jednou z hlavních výhod vlastní offshore společnosti je možnost libovolně nakládat s penězi, jež bych v Česku musel odvést na daních?
Tak jednoduché to není. Pokud chce zahraniční firma dlouhodobě podnikat v ČR, musí si zřídit dceřinou společnost nebo organizační složku. Tak musí odvádět stejné daně jako každá jiná česká společnost. Podniká-li tato společnost mimo ČR, není důvod, aby v Česku odváděla daně.

Takže, když si budu chtít založit offshore společnost v zahraničí a podnikat v Česku, musím odvádět stejné daně, jako když si založím firmu rovnou v Čechách?
Pokud chce zahraniční společnost trvale podnikat v ČR, musí platit daně. Proto se struktura, kde zahraniční firma vlastní v ČR dceřinku, využívá především k anonymnímu vlastnictví firmy v ČR nebo daňové optimalizaci.

Jiné to je, pokud provozujete on-line business, kde máte klienty z různých států a třeba i z ČR. V tom případě společnost nepodniká v České republice, ale v místě registrace. Řídí se tedy daňovými i ostatními zákony daného státu. Takže třeba seychelská firma neplatí daně z příjmů.

Existují i nějaká negativa? Něco, v čem je naopak česká firma výhodnější?
Offshore společnost není vhodná pro přímé podnikání pouze v ČR. Kdybych měl v Praze obchůdek s obuví nebo malý eshop s klientelou jen v ČR, tak bych o offshore společnosti ani nepřemýšlel. Těžko totiž bude firma se sídlem ve Victorii na Seychelských ostrovech denně nosit balíčky na Českou poštu v Praze na Žižkově. A pokud ano, musí si tu zřídit zmiňovanou dceřinou společnost nebo provozovnu.

Jiná situace je, pokud podnikáte mezinárodně a ideálně na internetu. Nebo, a to mě osobně přijde jako zajímavé řešení, od 1. 1. 2014 nechcete jako podílník s.r.o. ručit za závazky společnosti celým svým majetkem.

Znamená to tedy, že když jako společník v s.r.o. nechci v případě nějakého problému přijít o majetek, stačí si založit offshore společnost, na ni převést svůj podíl a jsem krytý?
Zjednodušeně řečeno ano. Majitelem české firmy je pak zahraniční právnická osoba. Kvůli prestiži doporučuji vlastnit české s.r.o. spíše přes americkou společnost. V obchodním rejstříku to vypadá lépe než třeba společnost ze Seychelských ostrovů. Navíc je možné využít dohod o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a USA. Nejčastěji se k anonymnímu vlastnictví českých společností využívá struktura, kde má klasická offshore společnost dceřinou společnost v USA nebo Velké Británii a tato dceřiná společnost vlastní české s.r.o.

Když už hovoříme o anonymním vlastnictví, stále oblíbenější je vlastnit nemovitosti přes offshore firmy. Je to dobrý způsob, jak o tento majetek nepřijít, pokud se dostanete do problémů a hrozí vám třeba exekuce.

Je to vše zcela legální? Nemůže se zájemce setkat s problémy s českými nebo zahraničními úřady či s čímkoliv jiným?
Ano, je. Vlastnit zahraniční společnost je zcela legální. Záměrně říkám zahraniční, protože offshore společnost je zahraniční společnost jako každá jiná. Je jedno, jestli je to firma v Německu, Polsku, USA, na Slovensku nebo na Seychelských ostrovech. Všechny se musí řídit zákony země, kde sídlí, případně země, kde trvale podnikají. A pokud je vlastní český občan, tak má i stejné povinnosti vůči České republice, ať má firmu tam nebo tam.

Mluvíte o tom, že offshore firma se vyplatí zejména tehdy, kdy podnikáme mezinárodně. Český a slovenský trh je velmi propojený, přesto se jedná o dvě samostatné země. Je tedy pro člověka, který cílí na tyto dva trhy offshore výhodná? V čem konkrétně?
Jakmile je to cílení na konkrétní trh, tak pro drobného podnikatele offshore firma výhodná není. Něco jiného je, pokud máte tak vysoké příjmy, že se vyplatí optimalizovat daňovou zátěž pomocí firem s nulovým zdaněním v mateřském státě. To je ale již na konzultace s daňovým poradcem s ohledem na konkrétní podmínky. Případně pokud chcete české nebo slovenské firmy vlastnit anonymně. Za sebe říkám, pro běžné podnikání nedoporučuji.

Jste členem Unie offshore poradců. Můžete nám přiblížit, o co se jedná?
Unie offshore poradců je profesní organizace, která sdružuje offshore poradce. Každý člen se zavázal, že se bude řídit určitým kodexem, který má za úkol ochraňovat zájmy klientů offshore poradců v ČR a tím garantovat určitou kvalitu služeb.

Můžete nám ten kodex konkretizovat? Jaké jednání je s ním rozporu?
Kodex hovoří mimo jiné o tom, že členové musí při výkonu své činnosti udržovat vysokou profesionální úroveň a musí se zdržet jakéhokoli neprofesionálního chování, které by mohlo poškodit jejich klienty. Také musí svou činnost vyvíjet v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR a především nesmí klást své zájmy před legitimní potřeby a zájmy svých klientů.

Tedy v rozporu s kodexem by třeba bylo, pokud bych vám doporučil založení společnosti pro činnost, pro kterou není vhodná nebo je pro ni zbytečná. Pokud mi řeknete, že zvažujete vlastnit web mladypodnikatel.cz přes offshore společnost jen kvůli nulové dani, buďte si jist, že vám to rozmluvím. Pokud bych to doporučil, již bych preferoval vlastní zájem nad vaším.

Jiná situace je, pokud za mnou přijdete a řeknete, že chcete společnost na Belize a nepotřebujete své rozhodnutí konzultovat, protože máte vše promyšleno. V tomto případě se vás nebudu ptát a zařídím, co je třeba.

Co si lze vůbec představit pod offshore servisem?
Námi nabízený offshore servis zahrnuje komplexní soubor služeb, který zahrnuje registraci společnosti, nominee servis, zajištění legalizace dokumentů, poskytnutí sídla společnosti, asistenci při otevření vhodných bankovních účtů u zahraničních bank, ale také sledování a informování klientů o legislativních změnách států, kde jsou společnosti registrovány, nebo jednání s místními úřady (změny ve společnosti, likvidace společností).

Dále je možné zajistit kvalifikovaný právní servis při zastupování offshore společností před českými úřady, soudy apod. Klienti velmi často využívají zastupování při zakládání dceřiných společností a nákupu nemovitostí.

Kdy jste se poprvé dostal k offshore společnostem a jaká byla vaše profesní cesta?
K offshore společnostem mě přivedl v roce 2007 můj zahraniční obchodní partner. Tato problematika mi přišla natolik zajímavá, že jsem se jí začal věnovat do hloubky. Profesionálně se offshore společnostem věnuji čtvrtým rokem.

Velká část veřejnosti by mohla vaše podnikání považovat za minimálně neetické. Jak se vyrovnáte s argumenty typu: místo aby peníze zůstávaly v ČR, dostávají se do zahraničí?
Na zakládání zahraničních společností není nic neetického. Občan ČR může vlastnit majetek kdekoli ve světě. A tedy i firmy. Je to stejné, jako kdybyste považoval za neetické založit si společnost třeba na Slovensku. A pokud se jedná o peníze vydělané v ČR, tak ty v ČR zůstanou.

Pokud chce zahraniční společnost (a je jedno, jestli sídlí v daňovém ráji nebo ve Francii) trvale podnikat v ČR, musí si zde zřídit organizační složku nebo dceřinou společnost (s.r.o., a.s.). Následně odvádí daně podle českých právních předpisů.

Když ale jako majitel offshore firmy nesmím podnikat v zemi, kde jsem ji založil a kde jsou daně minimální nebo žádné, a když musím odvádět daně tam, kde skutečně podnikám, proč si tedy mám zakládat offshore společnost? Jak se tedy peníze do daňových rájů převádí?
Pokud jde o zákaz podnikání v zemi, kde offshore společnost sídlí, tak v tom vidím ten nejmenší problém. Taky co byste tam chtěl dělat za byznys? Samozřejmě i v těchto státech můžete normálně podnikat přes místní on-shore firmu. Ale to už je jiné téma.

Tento zákaz činnosti znamená, že nesmíte v daném státě přímo nabízet služby. Nesmíte si tedy založit seychelskou IBC, vytvořit e-shop a prodávat pouze seychelanům. Tím byste přímo konkuroval místním firmám, které podléhají všem místním daním, a tak byste získal obří výhodu.

Společnost si ale může založit e-shop a prodávat globálně, tj. do USA, Evropy, Asie, prostě kamkoli, odkud přijde zákazník. Pokud nejste vysazen pouze na jeden konkrétní stát, je offshore firma ideální řešení. Stejné je to třeba s prodejem software, mobilních aplikací nebo třeba s reklamou na webu.

Stejně tak může seychelská firma nakupovat solární panely v Číně a prodávat je do USA nebo kamkoli jinam. Vhodných činností je mnoho. Jakmile společnost trvale necílí na jeden konkrétní trh a v podstatě podniká ze svého sídla v mateřské zemi, tak využívá všech výhod, které offshore destinace nabízí.

Pokud bych měl hovořit o alespoň základních možnostech a příkladech využití, tak by to bylo na několik rozhovorů. Proto, pokud někdo o této problematice přemýšlí, doporučuji konzultaci se specialistou na offshore problematiku.

tomas-prochazka-2

Setkáváte se s negativními hodnoceními své činnosti často?
Doposud jsem se s negativní reakcí nesetkal.

Myslíte, že jsou offshore společnosti rizikem pro veřejné zakázky?
Podle mě nejsou, ale je na našich zákonodárcích, aby stanovili jasné principy, na jejichž základě se mohou zahraniční subjekty účastnit veřejných zakázek.

Je vlastnická struktura offshore firem jasná?
Každá offshore společnost musí mít akcionáře nebo vlastníky, ředitele, případně sekretáře. Její další členění záleží na společnosti. Pokud se ptáte, jestli je veřejná, tak není. Jinak by největší předností nebyla anonymita vlastníků. Pokud je struktura sítě firem dobře nastavena, tak je téměř bez šance vlastníky odhalit. Za předpokladu, že neporušují zákony dané země. A proč taky? Nemusí každý vědět, co je moje. Samozřejmě nikde není napsáno, že nemůže společnost vlastnickou strukturu zveřejnit sama.

Lze se obávat, že stát do budoucna proti offshore společnostem nějak radikálněji zakročí? Přeci jen pro něj znamenají ztrátu peněz, jež by jinak vybral na daních.
Dá se předpokládat, že se stát bude snažit znepříjemnit převody peněz do daňových rájů, upravovat legislativu, aby se společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou nemohli účastnit výběrových řízení, nebo se bude snažit dojednat výměnu informací o českých majitelích společností s offshore destinacemi.

Nemůže ale zakázat vlastnit tyto společnosti a omezovat jejich činnost mimo území ČR. Já si třeba vůbec nemyslím (hovořím za sebe), že by offshory znamenaly ztrátu peněz z daní. Určitě ne v tak velkém měřítku, jak si většina lidí myslí.  Odlišné právní prostředí a obvykle minimální nároky na administrativu, jednodušší daňový systém a další výhody mohou inspirovat podnikatele k tomu, aby se pustili do nových projektů, jejichž realizace je v české společnosti složitější, nebo dokonce nemožná.

Tyto firmy následně generují zisk, který je případný český vlastník povinen zdanit v České republice. Což může přinést státní kase další příjem, který by se jinak nemusel vůbec uskutečnit. Samozřejmě jiný náhled mám já, jiný bude mít státní aparát a jiný člověk s informacemi jen ze sdělovacích prostředků. Zde bych rád upozornil na to, že každý občan ČR se musí řídit platnou legislativou České republiky, a to i v případě příjmů v zahraničí.

Zkreslují podle vás média problematiku offshore společností?
Ano. Na druhou stranu je to dobrá reklama.

Můžete odhadnout, kolik offshore společností Češi vlastní?
To si netroufnu. Občas se někde objeví statistika, kolik českých firem přesunulo vlastnictví do offshore destinací. V těchto statistikách ale nefigurují nové společností, které si Češi zřizují. Bude jich docela dost.

Jak takové založení offshore společnosti probíhá? Jak má postupovat člověk, který se rozhodne založit si vlastní offshore společnost, ale neví jak? Opravdu se jedná o komplexní službu a na klientovi je již pouze podpis příslušných dokumentů?
Ideální je nás kontaktovat na webu www.offshoreservis.cz, kde můžete získat další informace o této problematice. Obvykle následuje konzultace formou osobní schůzky, telefonicky nebo emailem. Pokud se klient rozhodne nechat si zřídit zahraniční společnost, musí nám dodat potřebné dokumenty + vyplněné formuláře, které od nás obdrží.

Dále už pracujeme my, ať zde při zpracování dokumentů nebo v jednotlivých státech, kde kolegové  podávají návrhy na vklad do obchodních rejstříků, zřizují sídla, vytváří zakladatelské listiny a tak dále. Na klientovi tedy bohužel není jen podpis dokumentů, ale je nutná i součinnost s jejich vyplněním.

Jak dlouho to tak zabere?
Pokud se ptáte na vyplnění formulářů, tak záleží na státu. U některých je to pár minut, v jiných případech déle. Samozřejmě je možné s námi všechny záležitosti a problémy při vyplňování konzultovat.

Na svých stránkách nabízíte seyshelskou společnost do 48 hodin za 13.000 Kč. Je založení nové společnosti skutečně tak rychlé, nebo se jedná jen o přejmenování již existující firmy?
Založení seychelské společnosti zvládneme díky vynikajícím kontaktům opravdu poměrně rychle. Uvedu příklad, abych alespoň trochu demonstroval rychlost, jakou fungujeme. Pokud mi v pondělí dopoledne dodáte potřebné dokumenty, během úterý či středy (v závislosti na vytíženosti úřadů) proběhne zápis do obchodního rejstříku. V den registrace klient obdrží emailem informaci, že je společnost již funkční, potvrzení názvu, adresy sídla a registrační číslo.

V ten okamžik může společnost začít vykonávat svou činnost. Během 3-4 dnů spolupracovníci na Seychelách obdrží a zkompletují potřebnou dokumentaci a následně ji odesílají klientovi. Pokud si klient zvolí dopravu kurýrem, obdrží kompletní dokumentaci obvykle následující pracovní den.

Můžete celý proces zakládání firem ve světě porovnat s tím u nás?
Nemohu porovnávat všechny státy, ale u těch, se kterými mám zkušenosti, je ve většině případů pro vlastníka budoucí společnosti jednodušší a rychlejší.

V Česku existuje řada služeb, jejichž prostřednictvím si můžete offshore společnost založit. Jak má zájemce posuzovat jednotlivé nabídky a co by ho mělo zajímat zejména?
Na českém trhu je několik společností, které se profesionálně věnují zakládání offshore společností, a věřím tomu, že většina rozumí svému oboru. Většinou jsou jen drobné rozdíly v poskytovaných službách. Větší rozdíly se dají najít v cenách. Nejčastěji zakládané společnosti na Seychelách si můžete nechat zřídit za 15 tis. nebo třeba za 35 tis. Kč. Přitom výsledné služby budou stejné. Ale to je jen na zákazníkovi, jaké jsou jeho finanční možnosti a kolik hodlá investovat.

Osobně bych kladl důraz na to, aby dohodnuté služby byly stvrzeny nějakým dokladem. Možná bych i zpozorněl u webových prezentací, kde jsou uvedeny fiktivní reference ve stylu: „Karel z Poděbrad doporučuje…“ Jedná se totiž o obor, kde se velmi ctí diskrétnost.

Jaká jsou specifika poradenství v oblasti offshore společností? Přichází klienti s představami, které jsou mylné, a pokládají otázky, které se často opakují?
Určitě je vhodné držet jazyk za zuby a nechlubit se všude pro koho jsme jakou službu vykonali. (smích) Ale teď vážně. Tento druh poradenství je náročný především na znalosti právních předpisů států, ve kterých se firmy zakládají. Nejčastěji se opakují otázky na povinnosti společností v místě registrace, na administrativní zátěž nebo sladění plánované činnosti s místními zákony. A ano, občas se najde klient s mylnou představou. V takovém případě se snažím, abych klienta z mylné představy vyvedl a pomohl mu najít vhodné řešení.

Co vše jako odborní poradci svým klientům nabízíte?
Kromě již uvedeného bych zdůraznil, že sledujeme a informujeme klienty o důležitých změnách legislativy států, ve kterých sídlí jejich společnost. Dále dohlížíme na včasné úhrady vládních poplatků, provádíme změny ve společnostech nebo jejich likvidace.  Nabízíme také odborné zastupování offshore společností před českými úřady nebo soudy. Nově umíme zařídit licence pro provoz on-line kasin.

Kde všude si váš klient může založit společnost? A kde je to nejvýhodnější? Mají různé země různá specifika, nebo rozhoduje jen výše daně z příjmu?
Podnikat je možné z téměř jakéhokoli státu. My se specializujeme na Seychely, Belize, Sv. Vincent a Grenadiny, Panamu a USA. Dále můžeme zajistit firmu na Britských Panenských Ostrovech, Mauriciu, ve Velké Británii, Antigue. Samozřejmě jiné podmínky a nároky na společnosti jsou kladeny v USA, jiné v Evropě a úplně jiné na Seychelách nebo v Karibiku. Jaké místo je nejvhodnější, se nedá jednoduše říci. Vždy záleží na více faktorech. Proto vždy doporučujeme konzultaci s offshore poradcem.

Všiml jsem si, že nabízíte i založení offshore osobních či firemních bankovních účtů. Můžete nám to trochu přiblížit?
Ano je to tak. Společnost vykonávající podnikatelskou činnost bez bankovního účtu může jen těžko existovat. Zprostředkováváme založení bankovních účtů pro společnosti i fyzické osoby u offshore bank. My aktuálně nabízíme celkem deset bank na Mauriciu, Seychelách, Sv. Vincentu a Grenadinách, Kypru a Litvě. Jsem schopni zřídit bankovní účty včetně internetového bankovnictví a platební karty pro snadný přístup k penězům.

Tyto banky se vyznačují maximálně možným dodržováním bankovního tajemství a až na výjimky nesdělují žádné informace o svých klientech nebo jejich kontech třetím osobám. Výjimkou je trestná činnost, jako obchod s drogami nebo praní špinavých peněz. Všechny nabízené banky jsou zapojeny do programu proti praní špinavých peněz a z tohoto důvodu své klienty před zřízením účtu důkladně prověřují. Na druhou stranu, pokud vaše příjmy neplynou z nelegální činnosti, máte jistotu, že se nikdo stav vašeho konta nedoví tak lehce jako v ČR.

Pokud budu takový účet mít, jak to funguje? Mohu si kdykoliv v Čechách vybrat peníze v bankomatu?
Většina bank, se kterými spolupracuji, nabízí platební karty VISA, Master Card nebo Cirrus/Maestro, se kterými můžete vybírat peníze téměř po celém světě. Přes některé platební karty je možné platit i na internetu.

Myslíte si, že může mít majitel offshore společnosti problém s důvěryhodností na českém nebo slovenském trhu, tedy s argumenty typu: „Je to offshore, za tím bude asi něco nekalého“?
Určitě tato reakce kvůli mediální masáži tohoto způsobu podnikání nastat může. Jak jsem už řekl, nedoporučuji využívat offshore společnost čistě pro byznys jen v ČR nebo na Slovensku bez dceřiné společnosti nebo organizační složky. V mezinárodním měřítku je využívaní offshore společností naprosto běžnou záležitostí. Již jsem se setkal se situací, kdy si klient zřizoval společnost na Seychelských ostrovech, aby vypadal důvěryhodněji před obchodními partnery. A pokud využíváte offshore firmu proto, aby závistiví sousedé a jiní „nenechavci“ nevěděli, co všechno je vaše, tak se stejně o její existenci nikde zmiňovat nebudete.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

Premium
josef-jelinek-web

125 let na trhu, v Česku tržby 955 milionů. Jak funguje byznys spotřebičů Miele? | Josef Jelínek

juraj-harkabuzik-web

Kde dělá vaše zákaznická podpora chyby? Odpoví mystery shopping | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

marek-odehnal-web

DIP majitelům firem umožňuje investovat. Jak to funguje? | Marek Odehnal

vodak-huba-web

Česká e-commerce: Jak je na tom podle Heureky a Shoptetu? | Michal Vodák a Samuel Huba

Premium
dalibor-cicman-web

Dalibor Cicman (GymBeam): Jak nastavit management a strukturu firmy?

petr-macek-web

Jak vybrat firemní systém pro malou firmu?| Petr Macek (Caflou)

Premium
adela-zugarova-web

Praží a prodávají kávu za desítky milionů. Jak roste Dos Mundos? | Adéla Zugarová

jiri-jemelka-web

Prodej firmy pohledem kupce. Co ho nejvíc zajímá? | Jiří Jemelka (JPF)