Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Markéta Majerová: Proč Scio tvoří časopis Perpetuum?

Jiří Rostecký
Před 8 roky

Markéta MajerováMaturita. Testy. Zkoušky. Možná to jsou ta slova, která vás napadnou, když se řekne Scio. Pokud jste ale rodič nebo učitel, možná vás napadne i slovo Perpetuum. To je totiž časopis, který právě pro vás Scio připravuje a který jsme rozebrali v tomto rozhovoru.

Scio vzniklo v roce 1995. Je spojeno hlavně se jménem Ondřeje Šteffla – spoluzakladatele společnosti, která si dala za cíl udělat svět lepší. To o sobě píše na svých stránkách s tím, že chce zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dějí.

Časopis Perpetuum, který distribuuje zdarma, je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. Je připravován především pro rodiče a učitele a předává jim inspiraci v tématu moderního vzdělávání, a to zejména formou rozhovorů se známými osobnostmi.

Smyslem časopisu je tak šířit poslání společnosti, její vizi, názory a podporovat myšlenku revoluce v českém vzdělávání. Proč Scio vsadilo na obsahový marketing a proč zrovna tištěný časopis, o tom jsem si povídal se šéfredaktorkou časopisu Markétou Majerovou.

Inzerce

Proč Scio tvoří vlastní časopis?
Naší firemní misí je měnit svět k lepšímu, a to zejména v oblasti vzdělávání, proto vydáváme magazín Perpetuum, který má sloužit jako osvěta i mimo odbornou veřejnost a podporovat pozitivní změnu k přístupu ve vzdělávání. Snažíme se jeho prostřednictvím přinášet nové inspirativní podněty pro práci s dětmi, které můžou zaujmout rodiče i učitele, informovat o zajímavých vzdělávacích projektech, které vznikají u nás i v zahraničí a hlavně šířit myšlenky moderního vzdělávání.

Jak chce tento cíl naplnit?
K tak vysokému cíli samozřejmě nestačí vydávat pouze magazín, který témata o moderním vzdělávání popisuje, je také důležité je umět přenést do praxe, takže pořádáme semináře, tábory a kurzy, které rozvíjejí zejména soft skills, tedy dovednosti, které se v klasických školách příliš nerozvíjejí, ale které jsou potřeba pro úspěšný a spokojený život v současné době.

A také sami zakládáme ScioŠkoly, které stojí na principech moderního vzdělávání a snaží se připravit děti na svět 21. století.

Když budu číst vás časopis, co se konkrétně dozvím?
Dozvíte se o trendech, kterým se vzdělávání ubírá. Časopis má sloužit zejména jako inspirace pro rodiče a učitele, takže v něm prezentujeme zajímavé projekty, myšlenky, metody i rozhovory s osobnostmi, které se týkají vzdělávání. Přinášíme přitom inovativní a neotřelý pohled.

Vyhledávají lidé tyto informace?
Podle mého názoru se o téma vzdělávání, zejména o jeho pokrokovou a liberální formu, zajímají lidé čím dál víc a například v porovnání se situací před pěti lety je rozdíl skutečně výrazný.

Dnes tu existuje určitá část „osvícených“ rodičů a učitelů, kteří informace týkající se vzdělávání aktivně vyhledávají, chodí i na přednášky a konference, které se vzdělávání týkají a jsou aktivní na sociálních sítích, kde se zmiňované téma řeší. Ti umí magazín Perpetuum ocenit.

Pak je tu část rodičů a učitelů, která se o nové trendy v oblasti vzdělávání nezajímá a náš magazín by si nepřečetla, ani kdybychom jim ho dali do ruky. Ale je tu také zajímavá skupina lidí, kteří nejsou vůči novým informacím rezistentní, jen se k nim třeba zatím ještě nedostali, nebo je neměli potřebu řešit. Ale náhle se tato potřeba objeví, například se jim narodí děti a téma vzdělávání je začne zajímat. To jsou pro nás čtenáři, které bychom chtěli oslovit a přinést jim nové podněty, jak o vzdělání můžou uvažovat.

scio perpetuum
Prolistujte si časopis Perpetuum.

Proč časopis necílíte i na samotné studenty?
Říká se: „Kdo honí hodně zajíců, nechytne ani jednoho.“ A tím se řídíme i při tvorbě našeho magazínu. Navíc pravidelně připravujeme časopis Jak na VŠ, který je určen přímo pro studenty, takže myslíme i na ně.

Děláte toho hodně. Proč je pro Scio zrovna content marketing tak zásadní, že do něj tolik investuje?
Jedna věc je nákladová stránka – content marketing nám umožňuje využít zdroje, které už ve firmě stejně máme a nejde jen u již zmíněné know-how, ale i třeba zkušenosti ze zahraničí, monitoring informačních zdrojů zabývajících se vzdělávání atd. Z druhé strany jsou pro nás velmi důležití decision makeři jako klienti. Pokud zůstaneme u vzdělávání, tak od ředitelů základních až po rektory vysokých škol. S nimi je potřeba budovat dlouhodobější a hlubší vztahy, což nám právě tenhle způsob komunikace umožňuje lépe.

Jakými kanály časopis k rodičům a učitelům dostáváte?
Dříve jsme distribuovali Pereptuum formou přílohy magazínu MF Dnes, ale dnes si zajišťujeme distribuci sami. Magazín propagujeme zejména v online formě a v tištěné podobě jej zasíláme vybraným školám a klientům.

Také máme magazín k dispozici na akcích, které pro rodiče pořádáme, například pravidelné besedy ve Scio ve formátu creative mornings – Káva a vzdělávání.

Distribuujete jej zadarmo. Proč?
Snažíme se dostat myšlenky týkající se vzdělávání mezi co nejširší a nejpestřejší spektrum čtenářů a v tom nám distribuce magazínu zdarma jednoznačně pomáhá.

Přestože Perpetuum primárně distribuujeme bezplatně, tak je také možnost si jej za symbolickou cenu 10 Kč objednat na našich webových stránkách. Tuto možnost jsme zavedli zejména pro čtenáře, ke kterým se tištěná verze nedostala nebo si chtějí objednat starší vydání. Vzhledem ke stovkám objednávek se nám tato nabídka osvědčila a v budoucnu bychom rádi zavedli i seznam předplatitelů.

V jakém nákladu časopis vychází a jak často?
Náš maximální náklad na jedno vydání byl v minulosti až 100 000 výtisků, tento počet však není fixní a jeho objem přizpůsobujeme našim finančním možnostem a podle zájmu inzerentů. Předchozí ročníky vycházely v půlročním intervalu, ale tuto periodicitu jsme se rozhodli zkrátit a nyní vychází magazín v nižším nákladu, ale třikrát do roka. Zvažujeme i vydání čtvrtého bonusového čísla.

Zájmu inzerentů?
Nedáváme prostor pro klasickou inzerci, ale pokud nás osloví projekt, který souvisí se vzděláváním a nabídne spolupodílení se na financování nákladů, tak mu poskytneme příležitost pro prezentaci.

Jakým způsobem se společnosti investice do časopisu vrací?
Časopis dobře zapadá do našeho PR, můžeme jeho prostřednictvím získávat kontakty na inspirativní lidi a je to také zajímavý prostor pro šíření inovativních myšlenek, díky kterým se lidé dozvědí jednak o novinkách v oblasti vzdělávání, ale také o všech zajímavých aktivitách i službách, kterým se Scio věnuje.

Tomu rozumím, na druhou stranu jeho výroba musí být finančně, technicky i časově poměrně nákladná. Neexistují jednodušší cesty, jak získávat kontakty, šířit myšlenky a dělat PR?
Vzhledem k tomu, že v naší společnosti pracuje spoustu lidí, kteří se tématu vzdělávání každodenně věnují, tak pro nás není problém se získáváním zajímavých materiálů pro tvorbu článků. Co se týká technické stránky, většinu záležitostí, které se k přípravě vztahují, řešíme interně včetně grafiky, tím se také snižují náklady na časopis.

Je tedy nějaká konkrétní metrika, kterou sledujete a podle které vyhodnocujete úspěšnost tohoto kanálu, kterým časopis je? Myslím tím třeba počet výtisků apod.
Pro nás je důležitý zejména jeho dlouhodobý přínos, ale jednou za čas děláme průzkumy prostřednictvím externích agentur, které se zaměřují na průzkum trhu.

Kolik lidí se na tvorbě časopisu podílí?
Časopis zajišťuje jeden člověk v pozici šéfredaktora i redaktora, ale do jeho tvorby se zapojují všichni naši zaměstnanci, podle svých časových možností, takže tento počet se číslo od čísla mění.

Markéta Majerová
Markéta Majerová je šéfredaktorkou časopisu.

To zní zajímavě a jednoduše. Na druhou stranu sám mám zkušenosti s tím, že když je něco „dle časových možností“, tak často není vůbec nic. Jak tedy vaše zaměstnance řídíte a zajišťujete, aby tvořili nový obsah?
U nás pracuje spousta “grafomanů”, kteří mají radost, že se můžou seberealizovat.

Jaké nástroje vám tvorbu časopisu a organizaci týmu redaktorů usnadňují?
Interně používáme plánovací nástěnku a při spolupráci s externisty využíváme Office Online.

Marketing a distribuci časopisu řeší rovněž šéfredaktor, tedy vy?
Primárně ano, ale naštěstí mám kolem sebe řadu ochotných kolegů, kteří mi s tímto úkolem pomáhají.

Jak se vlastně dělá marketing takového časopisu?
Prostřednictvím webu, sociálních sítí, newsletteru. Ale hlavně dáváme důraz na to, aby byl k dispozici na nejrůznějších akcích a mohl se tak dostat k lidem, které může inspirovat.

Časopis je i online. Znáte počet čtenářů, kteří si jej čtou na internetu?
V online podobě jsme začali Perpetuum propagovat až s posledním číslem, a to si přečetlo několik tisíc čtenářů, což nám nepřipadá na začátek špatné a vidíme v online prostředí pro náš magazín velký potenciál.

To rozhodně! Uvažujete i o nějaké jiné formě, jak číst magazín na internetu? Dnes v něm lze jakoby listovat, s čímž může mít mnoho čtenářů problém – zejména na mobilních zařízeních.
Aktuální podoba nám přijde uživatelsky nenáročná a funguje i na mobilních zařízení, ale zvažujeme možnost převedení časopisu do platformy, která by byla interaktivnější a umožnila nám vkládání odkazů, videí i získávání velmi podrobných statistik, abychom viděli, která témata čtenáře zajímají více a mohli tomu obsah přizpůsobit.

Proč by podle vás i jiné firmy měly investovat do vlastního bezplatného časopisu?
Je to jakýsi benefit pro stávající klienty a také příležitost oslovení nových.

A v jakém případě se taková investice vyplatí?
V případě, že se firma rozhodne tento kanál využívat dlouhodobě a umí najít smysluplný obsah. Základem ale je, aby daná firma měla už dostatečné know-how, které umí předávat, pak časopis funguje jako skvělá podpora jeho šíření.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

Premium
josef-jelinek-web

125 let na trhu, v Česku tržby 955 milionů. Jak funguje byznys spotřebičů Miele? | Josef Jelínek

juraj-harkabuzik-web

Kde dělá vaše zákaznická podpora chyby? Odpoví mystery shopping | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

marek-odehnal-web

DIP majitelům firem umožňuje investovat. Jak to funguje? | Marek Odehnal

vodak-huba-web

Česká e-commerce: Jak je na tom podle Heureky a Shoptetu? | Michal Vodák a Samuel Huba

Premium
dalibor-cicman-web

Dalibor Cicman (GymBeam): Jak nastavit management a strukturu firmy?

petr-macek-web

Jak vybrat firemní systém pro malou firmu?| Petr Macek (Caflou)

Premium
adela-zugarova-web

Praží a prodávají kávu za desítky milionů. Jak roste Dos Mundos? | Adéla Zugarová

jiri-jemelka-web

Prodej firmy pohledem kupce. Co ho nejvíc zajímá? | Jiří Jemelka (JPF)