Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Pavel Kropáček: Podnikatelé využívají právní podporu v každé fázi podnikání

Jiří Rostecký
Před 9 roky

pavel-kropacek-velkyPrávo s podnikáním souvisí, ne každý podnikatel se ale vyzná alespoň v základních věcech. Rozhodl jsem se vyzpovídat Mgr. Pavla Kropáčka, advokáta se specializací na IT a majitele portálu PravoProPodnikatele.cz, se kterým náš magazín dlouhodobě spolupracuje. Řeč přišla na jeho online poradnu, nejčastější problémy klientů, e-shopy a mnoho dalšího.

Kdo patří nejčastěji mezi vaše klienty?
Našich klientů je celá řada, zejména se jedná o podnikatele, ať už firmy, tedy obchodní korporace, či fyzické osoby. V praxi se zabýváme především obchodním a pracovním právem, ale také například právem nemovitých věcí.

Další oblastí, ve které máme značné zkušenosti, je právo IT. Pro podnikatele zabývající se podnikáním v online sféře, zejména elektronickým obchodem, jsme spustili projekt PravoProPodnikatele.cz, v jehož rámci pravidelně uveřejňujeme odborné články s problematikou IT z právního hlediska, poskytujeme zdarma řadu kvalitně zpracovaných smluvních vzorů a nabízíme služby online právní poradny.

Online právní poradna je vcelku nezvyklý podnik pro advokátní kancelář. Proč jste se pro ni rozhodli?
Bereme ohled na to, že právní pomoc při řešení problémů, ať již vzniklých v souvislosti s podnikáním, či jinak, hledají i podnikatelé, pro něž je návštěva advokátní kanceláře z jakýchkoliv důvodů nepraktická. V rámci online poradny mohou klienti pokládat dotazy prostřednictvím webového formuláře.

Inzerce

Často využívaná je i služba revize smluv, při které jsme schopni upozornit na rizika smlouvy, která byla klientovi předložena obchodním partnerem. Velkou část klientely tvoří provozovatelé e-shopů, kteří přes formulář poptávají právní poradenství.

Myslíte si, že problematika elektronického obchodu je vzhledem k dalším oblastem podnikání v IT nějak specifická?
Určitě, především proto, že se provozovatelé e-shopů často dostávají do přímého styku se spotřebiteli. A úprava vztahu prodejce–spotřebitel patří k těm složitějším především proto, že právo stojí na ochraně slabší strany, spotřebitele. Prodejce pak tahá za kratší konec provazu.

Jaké nejčastější problémy tedy v tomto vztahu řešíte?
Především situace, kdy zákazník nepřevzal zboží. V těchto případech pomáháme prodejci s vymáháním nákladů spojených s uskladněním zboží nebo s opakovaným doručením.

Dále často poskytujeme právní výklad příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele ve vztahu k právům a povinnostem při reklamaci, ve kterých se prodejci zpravidla hůře orientují.

V jaké fázi potřebuje e-shopař nejvíce právníka? Když začíná, nebo i posléze?
Podle našich zkušeností podnikatelé využívají právní podporu v každé fázi podnikání. Podle zásady „neznalost zákona neomlouvá“ se předpokládá, že každý zná svá práva. Pro podnikatele, kteří jsou považováni za profesionály, to platí dvojnásobně.

Orientace v právních předpisech je však pro osoby bez právnického vzdělání často velice komplikovaná. Proto je pro podnikatele časově a v konečném důsledku i finančně výhodnější nechat si poradit od odborníka.

A je lepší si nechat poradit online, nebo zajít do nějaké advokátní kanceláře?
Osobní konzultace je stále ideálním řešením, protože při rozhovoru se nejlépe formulují konkrétní požadavky klienta. Vyřizování e-mailů neplyne tak hladce, takže záležitost, která při osobní schůzce zabere půl hodiny, se e-maily protáhne například i na týden.

Na druhou stranu ovšem zejména mimo velká města je často problém najít advokáty se specializací na oblast online podnikání. Online právní poradna dává možnost spojit se s kvalifikovaným advokátem kdykoliv a odkudkoliv, bez dodatečných cestovních nákladů.

Pro běžné provozní dotazy nebo revizi smluv je online konzultace zcela dostačující. Pokud však má klient zájem o komplexní právní poradenství při rozjezdu podnikání nebo expanzi do nové oblasti, určitě doporučuji osobní schůzku.

pavel-kropacek-2
Zdroj fotky: Archiv Pavla Kropáčka

Jaké služby u vás poptávají klienti nejčastěji?
Těch služeb je celá řada. V podnikatelském prostředí se denně uzavírají smlouvy o koupi zboží, o spolupráci s obchodními partnery, o pronájmu či prodeji nemovitých věcí. V online sféře se setkáváme s prodejem celého e-shopu včetně zásob a databází klientů či domény, což oproti klasické kupní smlouvě vykazuje řadu specifik. Často se setkáváme s tím, že podnikatelé mění svou právní formu, a to nejčastěji založením společnosti s ručením omezeným.

V souvislosti s provozováním e-shopů se pravidelně opakují dva typy problémů, ohledně kterých klienti potřebují radu: zaprvé jak vytvořit všeobecné obchodní podmínky pro e-shopy a související poradenství, zadruhé právní pomoc proti nárokům společností Profimedia, Logicall či Isifa, které vymáhají po našich klientech pokutu za neoprávněné užití fotografie, k níž mají údajně výhradní právo.

V čem je prodej e-shopu včetně zásob a databází specifický?
U klasické kupní smlouvy jde především o vymezení předmětu koupě a kupní cenu. U prodeje e-shopu je ale také nutné věnovat zvýšenou pozornost vymezení odpovědnosti jak převodce, tak i nabyvatele e-shopu. Kdo bude vyřizovat dosud nevyřízené objednávky, zda se s e-shopem převádí i veškeré publikované fotografie a texty, budou se předávat i kontakty na dodavatele?

Z pozice nabyvatele je nutné myslet na to, aby převodce nemohl s využitím vytvořené sítě kontaktů vytvořit okamžitě totožný e-shop stejného zaměření, který by představoval novou konkurenci, a tím pádem snížil hodnotu e-shopu. Naopak převodce chce především zaručit to, že mu za provoz e-shopu novým nabyvatelem neponese žádnou odpovědnost.

Znám řadu případů, kdy provozovatel podobného e-shopu použil při prodeji vzory smluv z internetu. Je to dobrá cesta?
Rozhodně není. Na internet může umístit kdokoliv cokoliv, tedy i právně zcela nesmyslné „smlouvy“. I kdyby však tyto vzory byly vytvořeny advokátem, mohou být značně staré, a tudíž neobsahují aktuální právní úpravu. Jazyk smluv je navíc poměrně specifický, takže lidé často podepíší něco, čemu vlastně nerozumí. Dobrý advokát je přitom schopen vše vysvětlit srozumitelně a navíc do smlouvy zařadí i zvláštní požadavky klienta.

Mluvíte o obchodních podmínkách. Co to vůbec je?
Obchodní podmínky plní dvojí funkci. Jednak přehledně a na jednom místě obsahují veškeré informace, které podle zákona musí být zákazníkovi (spotřebiteli, ale v užší míře i ostatním podnikatelům) před uzavřením smlouvy prostřednictvím e-shopu sděleny.

Obchodní podmínky ale mohou tvořit i vlastní „zákon“, který platí pouze u daného prodejce. Jedná se o věci, které zákon neupravuje vůbec a které neporušují ochranu spotřebitele. Kupříkladu každý prodejce může do svých obchodních podmínek zavést závazná pravidla slevových akcí, zvolit způsoby doručení a platby a podobně.

Co tedy obchodní podmínky obsahují?
Jak každého napadne, obsahují identifikační a kontaktní údaje na prodávajícího či poskytovatele služeb, informace o platbě, dopravě či dodání zboží. Dále ovšem musí zahrnovat i „technická“ sdělení typu popis kroků vedoucích k uzavření kupní smlouvy, možnosti opravy chyb v objednávce apod. Podle našich zkušeností tyto údaje obchodní podmínky často neobsahují.

Vím, že na internetu se dají různě stáhnout. Stačí si je tedy najít a zkopírovat na svůj web, pokud je to možné?
Mnoho provozovatelů e-shopů to tak řeší, ale není to dobře. Vystavují se zbytečnému riziku. Když si od nás klient nechá vypracovat obchodní podmínky, věnujeme se mu a připravujeme mu obchodní podmínky na míru.

Uvedu příklad. Do obchodních podmínek na půjčovnu domácích zvířat jsme zapracovali také ustanovení týkající se ochrany těchto zvířat před týráním a jiným špatným zacházením. Obchodní podmínky s takovým ustanovením na internetu neseženete a na základě běžných zkopírovaných podmínek nebudou půjčovaná zvířata chráněna jinak než obvyklými zákonnými ustanoveními. Když vynecháme možné dopady na ta zvířata, může to velmi negativně ovlivnit vaše podnikání, které na půjčování těch zvířat staví.

Nehledě na to, že i obchodní podmínky mají svého autora a jejich kopírováním porušujete jeho autorská práva.

To je zajímavý příklad. Když si tedy půjčím domácí zvíře a začnu ho týrat, jaký rozdíl to bude, když si ho půjčím tam, kde mají vaše obchodní podmínky, a tam, kde tak široké nejsou?
Pro vás a pochopitelně ani pro týrané zvíře v tom rozdíl není; zvíře by pravděpodobně skončilo v útulku a vy v lepším případě s pokutou, v horším i s trestním stíháním. Rozdíl je to však pro toho, kdo zvíře půjčuje. Pokud v obchodních podmínkách nijak neřeší odpovědnost za svěřené zvíře, může být postižen i on. Jestliže má v obchodních podmínkách kvalitně ošetřeno, jak se má zákazník o zvíře starat, a vyloučení odpovědnosti v případě, že to není dodrženo, má větší šanci vyváznout bez postihu.

Mohou mít všechny e-shopy stejné obchodní podmínky? V čem se liší?
E-shopy se nejčastěji liší ve věcech, jako jsou způsoby platby a dopravy, dodací lhůty apod. Těchto odlišností si podnikatelé obvykle jsou vědomi. Dále se ale zabýváme odlišnostmi, které vychází z povahy podnikání. Obchodní podmínky e-shopu, který prodává alkoholické nápoje či erotické pomůcky, musí obsahovat upozornění o minimálním věku kupujícího.

Pokud jde o prodej přírodních doplňků stravy, je třeba podat informace o možném vlivu na zdraví uživatele. Jiné podmínky pro odstoupení od smlouvy mít prodejce plavek, jiné truhlář, který vyrábí nábytek na zakázku. Těch odlišností jsou desítky a obchodní podmínky by měly být schopny je zohlednit.

pavel-kropacek-3
Zdroj fotky: Archiv Pavla Kropáčka

A do jaké míry v tomto ohledu pomáhá podnikatelům zákon? Neupravuje už ten většinu možných situací, se kterými se můžeme setkat?
Občanský zákoník obsahuje obecnou úpravu. Konkrétní situace, se kterými se prodávající setkávají, jsou natolik rozmanité, že je zákonem ani obsáhnout nelze. Kupříkladu každý prodejce si může vybrat, jakým způsobem bude zasílat zboží, jaký způsob platby přijímá, zda se kupující mohou na jeho stránkách registrovat a jestli jim z toho plyne nárok na slevu. Právě tato specifika dobré obchodní podmínky zohledňují.

Platí, že obchodní podmínky jsou silnější než zákon?
Zákon obsahuje dva typy ustanovení – taková, od kterých je možné se dohodou stran odchýlit, a dále taková, od kterých se odchýlit nelze.

Ve vztazích se spotřebiteli převažuje druhý typ ustanovení, resp. platí, že se od zákona nelze odchýlit v neprospěch spotřebitele. Kupříkladu lhůta pro odstoupení od smlouvy je podle zákona 14 dnů. Nikdo prodejci nebrání, aby ji prodloužil na 30 dnů, ale v žádném případě ji nelze zkrátit na 10 dnů. Pokud by se prodejce pokusil v obchodních podmínkách jít „proti“ zákonu, zůstávají práva spotřebitele nedotčena, a prodejci nadto hrozí udělení pokuty, pokud se ČOI o takovém porušení dozví. V tomto smyslu tedy obchodní podmínky silnější než zákon být nemohou.

Jak už jsem ale uvedl, v technických otázkách a v akcích nad rámec zákona mohou obchodní podmínky fungovat „vedle“ zákona a být pro konkrétní e-shop a jeho zákazníky závazné.

Myslíte si, že e-shopaři obchodní podmínky podceňují?
Spíš často nedocení jejich význam. Je nutné si uvědomit, že za obchodní podmínky, které porušují zákon, může ČOI udělit poměrně vysoké pokuty.

Jak mohou obchodní podmínky porušovat zákon?
V zásadě dvojím způsobem. Buď neobsahují veškeré zákonné náležitosti, což může být závažné, například pokud chybí identifikace prodávajícího. Naopak při absenci popisu technických kroků vedoucích k uzavření objednávky lze očekávat i jistou toleranci ze strany ČOI. Mnohem závažnější ale je, pokud obchodní podmínky obsahují ustanovení, která zákon přímo porušují, tedy spotřebiteli upírají některá zákonem daná práva, zpravidla ve vztahu k odstoupení od smlouvy, případně stanovují povinnosti, které spotřebiteli být uloženy nesmějí, typicky jde o smluvní pokutu. V těchto případech udílí ČOI finanční pokutu.

Druhá věc je, že prodejci často porušují zákon přímo svým jednáním, tedy tím, že nedodržují to, co je v jejich vlastních obchodních podmínkách uvedeno zcela v souladu se zákonem.

Kdo kromě e-shopů by na svém webu měl obchodní podmínky mít?
Jde o takové weby, jejichž prostřednictvím nedochází k prodeji zboží, ale například k poskytování služeb, uveřejňování inzerce nebo některé formě zprostředkování. Takové weby nemusí být nazvány e-shop, přesto se jich obchodní podmínky týkají. Použití zkopírovaných obchodních podmínek určených pro prodej zboží je v takovém případě zcela nesmyslné.

Obchodní podmínky jsou dále důležité i pro ty, kteří se zabývají velkoobchodem a dalšími vztahy s podnikateli, mám na mysli především nejrůznější affiliate programy, podnikatelské vztahy související s dropshippingem a podobně. V těchto případech není třeba dodržovat přísnou ochranu spotřebitele, a obchodní podmínky tedy skutečně mohou obsahovat přesně to, co si klient přeje.

Služby nabízí nejen firmy, ale i freelanceři. Já si ale nevzpomínám na žádného, který by obchodní podmínky na webu měl. Jsou tedy důležité i pro ně?
Jistě. Nejde o to, kdo službu poskytuje, ale jaký je její obsah. Pokud takový freelancer poskytuje služby spotřebitelům, má stejné informační povinnosti jako provozovatel klasického e-shopu. Pokud poskytuje služby podnikatelům, je pro něj v každém případě výhodné uceleně na jednom místě uvést, co vlastně poskytuje, za jakou cenu a jaké jsou další podmínky (reklamace služby atd.). Obchodní podmínky v každém případě přispívají k celkové důvěryhodnosti prodejce či poskytovatele služeb.

Jedna z věcí, která mne na vás velmi zaujala, je, že jste se podílel na právním zajištění 1. bitcoinové brány v Česku. Co vše jste dělali?
Připravili jsme obchodní podmínky a další dokumenty tak, aby splňovaly náročné požadavky našeho klienta na bezpečnost a zajištění hladkého obchodování. Vedle toho jsme prováděli i analýzu právních povinností, které s placením pomocí bitcoinů souvisí. Byla to náročná, ale velmi zajímavá a svým způsobem výjimečná práce. Jsem rád, že jsme se na ní podíleli.

Jak se vůbec vy sám na tyto alternativní měny díváte?
Jde určitě o zajímavou alternativu, ale z právního hlediska bych doporučoval opatrnost. Označení „měna“ je zavádějící, bitcoiny ani další virtuální měny nevydává žádná centrální banka a nestojí za nimi autorita státu. Hodnotu virtuální měny určuje výhradně zájem lidí o ni. Pokud zájem upadá, hodnota virtuální měny také klesá. Může tedy být značně nestabilní.

pavel-kropacek-1
Zdroj fotky: Archiv Pavla Kropáčka

Myslíte si, že mají budoucnost?
V určité podobě mají, ale problém je s jejich právní povahou. Jak už jsem řekl, nejedná se o skutečné peníze, a dokud jsou používány v malém měřítku, státy se do regulace jejich používání příliš nepouští. Už v současné době se ale například EU možnostmi regulace vážně zabývá.

Nejčastěji se hovoří o riziku zneužití virtuálních měn ze strany organizovaného zločinu, jde především o praní špinavých peněz či financování terorismu. Byly už ale i zaznamenány případy, kdy vyděrači zablokovali jednotlivcům i společnostem data na cloudových úložištích a za jejich odblokování požadovali platbu právě v bitcoinech. Tato rizika vyplývají z toho, že bitcoiny jsou prakticky nedohledatelné, a přitom je lze dále využít k obchodování či směně.

Doporučil byste třeba e-shopům, aby umožnili zákazníkům jimi platit?
Samotná povaha virtuálních měn je předurčuje spíše k investicím či spekulacím. Neexistuje mechanismus, který by vám řekl, jaká bude hodnota bitcoinu zítra, natož pak za týden, za měsíc. Hodnotu ovlivňuje nabídka a poptávka.

Placení „měnou“, jejíž hodnota může nekontrolovaně kolísat, s sebou přináší vyšší riziko ztrát, na druhou stranu ale může prodejce i vydělat. Podle mého odhadu nemohou virtuální měny v současné podobě obstát jako plnohodnotný způsob placení. Vždy se bude jednat o doplňkový způsob, který zaujme příznivce technologických novinek v řadách zákazníků, ale i prodejců.

Server PrávoProPodnikatele.cz můžete sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Google+.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

Premium
jiri-rostecky-eshopy-web

Nejčastější chyby začínajících e-shopů | Jiří Rostecký

petr-macek-web

Buduje vlastní nástroj pro podnikatele. Co měl udělat jinak? | Petr Macek (Caflou)

Premium
jan-dobisek-web

Průzkum mezi 120 copywritery: S čím se na trhu potýkají? | Jan Dobisík

matous-syrovy-web

I kamenné prodejny jde dělat jinak. Jak díky nim rostou Koupelny Syrový? | Matouš Syrový

Premium
alex-ilyash-web

Přežili, protože to nezavřeli. Jak Alex Ilyash poráží konkurenci a řídí dvě firmy najednou

tomas-kohut-web

Otestovali přes 200 e-shopů. Co zjistili o jejich logistice? | Tomáš Kohút (Skladon)

Premium
daniel-sosyn-web

Vyrábí a prodává výživové doplňky za 85 milionů korun ročně | Daniel Sosýn (Protein & Co.)

jemelka-pokorny-web

Vstup investora do firmy: Jak může probíhat spolupráce? | Jiří Jemelka a Jaroslav Pokorný