Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Jak se Julie Gaia Poupětová stala sex koučkou?

Jiří Rostecký
Před 9 roky

julie-gaia-poupetova-velkyKromě rozhovorů s různými marketingovými specialisty, řediteli firem, internetovými konzultanty a mladými podnikateli pro své čtenáře připravuji i řadu rozhovorů o tématech, která by vás mnohdy velice překvapila. Vždycky se v nich ale snažím najít něco, co s podnikáním souvisí a může vás to něčím obohatit.

Dnešek nebude výjimkou. O rozhovor jsem požádal populární sex koučku Julii Gaiu Poupětovou, jejíž články a rozhovory vyšly například na Nově, iDnes.cz, Novinky.cz, Podnikatel.cz a v dalších známých médiích. Je certifikovanou koučkou, přičemž svůj certifikát získala v Kalifornii. Kromě toho vydala první praktické výukové DVD o ženské sexualitě v ČR a vytvořila řadu kurzů pro dospělé. Jak se v jejím oboru podniká?

Gaio, jak jste se ke svému oboru dostala?
To, že bych se mohla věnovat koučování sexuality, mě napadlo poprvé v roce 2007 v rámci jednoletého transformačního výcviku pro firemní kouče, který jsem si tehdy zaplatila, jak já říkám díky sérii „řízených náhod“.  Vedla ho žačka Miltona Ericksona, věhlasného psychologa a myslím, že to pro mě byl rozhodně velmi kvalitní koučovací start.

Co ten výcvik obnášel a co jste se na něm naučila?
Byl to transformační kurz a hodně s námi zahýbal. Pro mě bylo důležité, že mě naučil základy koučování jako profese, čili strukturovaného rozhovoru s klientem, který má jasná pravidla. Jinými slovy jsem se dověděla, jak používat řeč tak, abych pomohla lidem zapojit jejich mysl kreativně a efektivně.

Inzerce

Nicméně vnímám, že v Čechách slovo „koučovat“ znamená často to samé, jako „někoho prudit tím, že mu radím, co má jak dělat“. Pravdou je, že pokud radíte, tak NEKOUČUJETE. A jednou z nejtěžších věcí, které se na dobrém koučovacím výcviku učíte, je neradit (nepřebírat odpovědnost za klienta) a umět občas prostě uvolněně mlčet. Tohle jsou dvě extrémně důležité dovednosti kouče.

Jak se ale člověk stane odborníkem na sex?
Víte, když jsem se tehdy rozhodovala, říkala jsem asi tohle: Mám vystudovanou klinickou imunologii a vývojovou biologii na Karlově univerzitě. Učím lidi práci s tělem do hloubky v lekcích jógy, které vedu už 14. rokem. A navíc už jsem v té době měla zajímavé sumptum sexuálních zkušeností třeba z oblasti BDSM nebo swingers a sex bylo to, o čem mě bavilo si povídat vždycky. I když jsem neměla náladu.

Takže mi vyšlo, že mám předpoklady i motivaci. Dnes po sedmi letech mohu říct, že to rozhodně byl dobrý vstupní potenciál.

julie-poupetova-5
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

Určitě to ale není obor, který by byl nějak populární. Jak jste věděla, že se v něm dokážete prosadit?
Nevěděla jsem to. Byl to vnitřní hlas a instinkt. Tohle povolání jsem si stvořila ve svých představách o tom, jak by měla vypadat moje ideální práce. A představa, že budu sex kouč, byla tehdy silnější než strach z toho, že neuspěju a nebudu mít na chleba a na nájem.

Co na vaše nové profesní směřování říkalo vaše okolí?
No, já jsem se tím moc nechlubila, takže okolí začalo reagovat, až když se to začalo objevovat v médiích. Reakce byly různé, někdo mi držel palce a fandil, někdo si mou práci pletl s úplně jinou oblastí služeb. Lidé mají různý vztah k vlastní sexualitě a podle toho většinou reagují i na mou profesi. Tak to prostě je.

Prošla jste nějakými kurzy nebo něčím podobným?
Ano, vlastně jsem se v té době začala zajímat o to, zda někdo něco podobného ve světě vůbec dělá, koučuje sex. Našla jsem si autority v oboru, sex kouče a zakladatele vzdělávací instituce, která nyní sex kouče certifikuje po celém světě, a u těch jsem získala první vzdělání.

Co to všechno obnášelo? Co se tam „učilo“?
Pro to, abyste mohl být dobrým sex koučem, potřebujete široké sexuologické znalosti a zároveň musíte dobře zvládat řemeslo kouče, jinak se vám snadno stane, že začnete fušovat do jiných profesí a to nepřidává energii ani klientům ani vám.

Takže se učíte obojí, ale na rozdíl od tradiční sexuologie sex kouč nesměřuje k patologizaci a léčbě, ale k pozitivnímu rozvoji a vzdělávání klientů. Má učitelka, Patti Britton, která má za sebou více než 30 let praxe jako sex kouč, podotýká, že potřebujete dobře navíc umět sexuální edukaci, a to ze své praxe mohu jen potvrdit.

K tomu jsem absolvovala praktický výcvik od Josepha Krammera v oboru sexological bodywork. Ten obsahoval nejen výuku práce se vzrušením klientů, ale třeba i  tělesnou práci s traumaty atd. Samozřejmě si v rámci takovýchto výcviků projdete hlavně tím, že zpracováváte vlastní témata, a to sexuologicky, terapeuticky, koučovacím způsobem i tělesně. A to je někdy hodně záživné.

Takže kdybyste mi měla na příklad vysvětlit, jaký je rozdíl mezi sex koučem a sexuologem, co byste řekla?
OK. Pokud navštívíte ordinaci sexuologa, jste pacient. Sexuolog s vámi udělá diagnózu, klasifikuje vaší dysfunkci nebo poruchu a navrhne léčbu. To je standardní medicínský postup. Úkol sex kouče je posoudit aktuální situaci klienta „nepatologizujícím způsobem“ čili nezkoumat, co je porouchané a nefunkční, ale spíš co klientovi brání být spokojený a co se potřebuje naučit, aby to šlo změnit. Součástí koučinku je i plán, který společně vytváříme.

Někdy se samozřejmě může stát, že součástí dobrého koučovacího plánu je i spolupráce se sexuologem či jiným lékařem. Nicméně pro lidi, kteří nejsou nemocní a chtějí edukaci šitou na míru, je sex kouč přímo nepostradatelný. Sexuolog pro pozitivní edukaci nemá žádné vzdělání.

Jak dlouhá doba utekla od vašeho rozhodnutí se této profesi věnovat až po její skutečnou realizaci?
Poměrně krátká, asi půl roku. A přispěl k tomu i můj odchod z posledního „normálního“ zaměstnání. Věděla jsem někde vevnitř, že už se nemůžu vracet.

julie-poupetova-2
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

Myslíte si, že může tyto služby nabízet kdokoliv? Nebo co by takový člověk měl umět, s čím by měl počítat?
Sex kouč je jasně definovaná profese. Musíte mít sexuologické znalosti a používat v přístupu ke klientovi koučovací přístup. Pokud máte další licence, můžete přecházet do dalších oborů (např. psychoterapie, gynekologie atd.), ale sex koučink se jasně vymezuje vůči poradenskému, medicínskému i terapeutickému přístupu a má odlišná pravidla, která musí sex kouč umět vyjmenovat, i kdyby ho o půlnoci budili. Pokud je nedodržujete, hrozí riziko, že ublížíte klientům i sobě.

O jaká pravidla jde?
Musíte vědět, jak koučovat, a používat k tomu znalosti z různých vědních oborů. Nesmíte dělat  terapii ani poradenství ani jakoukoli lékařskou profesi. To v praxi znamená, že se nezabýváte rozebíráním emocí v minulosti (terapie), neradíte klientovi, jak by to podle vás bylo nejlepší, ani se nestavíte do role experta (poradenství), a nediagnostikujete úchylky a dysfunkce  (sexuolog lékař). Být dobrý kouč znamená nevyvyšovat se nad klienta a neuplatňovat převahu, ale spíš kooperovat, poskytnout oporu a vědět za každých okolností, že klient je největší expert a to, co dokáže vymyslet, byste vy sám nikdy nevymyslel.

Jak klientům svou kvalifikaci dokazujete? Přece jen za odborníka se může vydávat každý.
Aha, ano, mám několik diplomů pověšených na zdi a na stránkách… myslíte tohle? Já myslím, že si většina lidí ke mně najde cestu hlavně díky dlouholetému vystupování v médiích. To pomáhá budovat důvěru veřejnosti i v tak citlivé oblasti, jakou je sexualita.

Je pro vykonávání takové činnosti důležité například psychologické vzdělání nebo něco podobného?
Určitě záleží, jaké věci chce kouč s klienty řešit. Pokud předpokládá, že záležitosti jeho klientů budou často potřebovat řešení emocí v minulosti a psychoterapeutický přístup, pak je vzdělání z psychologie na místě. V opačném případě je každý kouč přímo zodpovědný za to, že ví, kde jsou hranice jeho profese, a dokáže klientovi pro řešení psychologických problémů doporučit další specializované odborníky.

Vím, že jste předtím pracovala v marketingu. Co jste dělala a co vás svedlo k sex koučinku?
Pracovala jsem na komplexním projektu zavádění čipových karet do středních škol. Byla to částečně práce projektového manažera a částečně i marketingová práce a vyzkoušela jsem si tam, jak systematicky řešit situace, které se prostě v businessu objevují. Potom jsem chvíli pracovala v HR.

Řekla bych, že všechny předchozí povolání mi pomáhají zvládnout mou profesi po obchodní stránce a vést dobře projekty, které teď děláme.

Učila jste se nějak samotné koučování? Koučovat lidi určitě není snadné.
Ano, mám mezinárodně akreditovaný výcvik na Erickson College (pod International Coaching Federation – ICF) a v rámci výcviku jsem chvíli pracovala jako kouč ve firmách, než mi začalo docházet, že potřebuju jít jiným směrem, abych mohla plně rozvíjet svůj talent.

julie-poupetova-3
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

A co vás tedy k takovému rozhodnutí, změnit směr, přivedlo? Nebyla jste spokojená s tím, co jste koučovala?
Prostě jsem to cítila vevnitř jinak. Chtěla jsem jít víc do hloubky, ne se motat na povrchu, a dělat něco, co mi dává ve výsledku smysl.

S jakými problémy se u lidí při koučinku nejčastěji setkáváte? Jsou k vám vždy otevření?
No, mám asi veliký dar empatie i zkušenosti, dokážu lidi velmi rychle a přitom přirozeně otevřít už v průběhu prvního rozhovoru. Takže ano, řešíme problémy otevřeně už od prvního setkání a podle toho nastavujeme první kroky v rámci plánu, který s klienty vytváříme.

Jak takový plán vypadá? Co to vůbec je?
Plán je zhruba načrtnutá cesta k cíli. Zpravidla obsahuje několik prvních kroků, které si klient sám vybere. Všechny plány se v průběhu další spolupráce upravují tak, aby fungovaly s ohledem na to, co klient objevil a naučil se. Někdy se stane, že se změní i samotný cíl, když se lidé začnou osvobozovat od dogmat.

Jak pracujete s klienty, kteří od vás chtějí poradit, ale třeba vám nedokážou nebo nechtějí říct vše? Dokážete je nějak „rozmluvit“?
S lidmi, kteří komunikují běžně, většinou funguje jemný citlivý přístup. Pracuji i s traumaty, takže se někdy pohybuji v obtížnějších vodách, než je jen komunikace o běžných sexuálních záležitostech.

Nicméně pravdou je, že pokud máte třeba nevidomé klienty, klienty s absencí jakékoli sexuální zkušenosti, lidi po složitějších lékařských zákrocích či lidi s nějakým druhem mentálního handicapu, tak musíte kreativně vymýšlet způsoby, jak komunikovat, protože tady běžné formy rozhovoru nefungují.

Zaujalo mě, že vaši klienti s vámi mluví mnohdy otevřeněji než se svými partnery. Čím to podle vás je?
Zřejmě jde částečně o to, že většina lidí o sexu komunikuje obtížně a s dlouhodobými partnery k tomu ještě vrství řadu mylných domněnek, které komunikaci komplikují. Navíc je brzdí oboustranný stud. Takže když lidem usnadníte komunikaci, nemají vůči vám žádné domněnky a vědomě aplikujete přístup, který hodně pomáhá snížit stud, tak je to všechno najednou velmi snadné. (A tohle je mé know-how, to poznáte, když přijdete k nám na kurzy).

Studovala jste i neurolingvistické programování. Můžete nám vysvětlit, co to je a jak to ve své práci používáte?
Techniky neurolingvistického programování byly z velké části přímo náplní mého prvního koučovacího výcviku tak, jak tvůrci této metodiky vycházejí hodně z ericksonovského přístupu ke klientům.

Jednoduše řečeno je to přístup, který respektuje primární smyslové nastavení klienta i mapy, které díky tomuto nastavení vytvořil, a pomáhá mu měnit zažité vzorce chování tak, aby mu byly užitečnější právě s využitím daných smyslů. Důležitou roli samozřejmě hraje i to, jaká slova v komunikaci s klientem používáte a které jeho mozkové části tím povoláváte k akci.

Asi si těžko představíte práci sex kouče, aniž by nepoužíval smyslový aparát klienta, byť třeba jen v rozhovoru. Sex je tím, čím je, právě proto, že při něm zapojujeme smysly. A tak tyto techniky využívám nejen k tomu, aby se klienti o sobě něco dověděli, ale i k tomu, aby je učení bavilo a aby si to užívali.

Můžete nám to nějak přiblížit nebo uvést nějaký příklad, abychom si to dokázali lépe představit?
Zjednodušeně to můžu říct třeba takto. Máte člověka, který je hodně sluchový a ostatními smysly nevnímá tak intenzivně. Každý z nás má jeden smysl trochu přečnívající. A když takový člověk potká v sexu partnera, který je sice krásný a skvěle se dotýká, ale jinak je skoro pořád potichu, tak bude mít pocit, že sex s ním je prostě nějaký plochý, že nemá šťávu… Takže řešíme, jak přidat zvuk, aby to mělo ty správné grády.

Zabýváte se přece jen citlivými tématy, jak si získáváte přízeň a důvěru svých klientů?
Dlouhodobou systematickou prací, komunikací, empatií, odborným přístupem a autenticitou.

Jsou mezi vašimi klienty jen ženy, nebo pomáháte i mužům?
Máte pravdu, že pracuji hodně se ženami, s muži trochu méně. Nicméně muži přicházejí hodně na naše skupinové kurzy, kde se teoreticky i prakticky učí, jak potěšit ženy. Kromě toho mám skupinu mužských klientů, se kterými pracujeme na typicky mužských tématech, týkajících se kvality a míry uspokojení ve vztahu k ženám.

julie-poupetova-4
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

Co to je za lidi? Jakou mají práci, kolik jim tak je?
Věkové rozpětí je mezi 25–75 lety. Já se vůbec osobně specializuji na sexualitu 50–90. Další informace nejsou statisticky směrodatné a nechci je zveřejňovat s ohledem na soukromí mých klientů.

Proč se nezaměřujete i na mladší?
Zaměřuju se hlavně na lidi, kteří cítí potřebu se v sexualitě rozvíjet. Většina lidí toto téma začíná řešit až kolem třicítky. Nicméně jsem měla i několik klientů mladších 18 let a tam jsme potřebovali souhlas zákonného zástupce, aby to bylo v pořádku. Navíc ona to není tak úplně pravda, že se nezaměřuju na mladší. Na spoustě seminářů jsem měla těhotné maminky a ovlivňuju lidi, kteří sami mají doma děti v nejrůznějším věku a mění díky našim seminářům úhel pohledu na věc i způsob výchovy.

Navíc spolupracuju s rodiči i na téma sexuální výchovy dětí a děláme besedy o tom, co je v různých stádiích vývoje v pořádku a kdy by třeba naopak rodiče měli zpozornět a poradit se s odborníky.

S jakými problémy za vámi nejčastěji chodí?
Ženy za mnou chodí nejčastěji se záležitostmi týkajícími se prožitku orgasmu, na kurz umění potěšit muže a také z důvodů obnovení sexuality v nejrůznějších životních situacích. S muži řešíme problémy týkající se erekce, ejakulace a delší výdrže při sexu, ale i získávání mileneckých dovedností.

A 20 % mých klientů tvoří páry, kde se kromě povídání věnujeme i praktickému nácviku dovedností s jedním nebo druhým partnerem.

Většina mých klientů už ale v současné době přichází s tím, že se chtějí rozvíjet a naučit něco nového. To považuji za veliký posun, ať už se to týká jakékoli situace.

Mluvila jste i o nevidomých klientech a těch bez jakékoliv sexuální zkušenosti. Ti za vámi chodí také?
Ano, mám několik nevidomých klientek, které už teď tedy zkušenosti mají, i když na začátku to tak nebylo. To bývají hodně zajímavá sezení, protože nevidomí jsou hodně vnímaví a mají něco jako šestý smysl. Vycítí jakékoli pochybnosti nebo zaváhání. Takže je to test důvěry.

julie-poupetova-6
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

Věří lidé poradcům, jako jste vy?
Nejsem poradce. Neradím. Edukuji a pomáhám klientům najít cestu k tomu, co si přejí, ale kroky musí udělat sami. A zda mi lidé věří, to se budete muset zeptat těch, kteří mi plní kurzy a hlásí se na sezení. Asi největším důkazem důvěry je, že mi vdané ženy posílají na kurz své muže a některé maminky i tátové z generace padesátníků posílají svoje děti. Tam vím, že mi důvěřují stoprocentně.

Přijde mi, že vaše řemeslo není příliš známé. Mnoho lidí ani neví, že nějací sex koučové vůbec existují. Čím to podle vás je?
Ano, je to nová profese. Ale to už se začíná postupně měnit.

Kde jinde lidé hledají pomoc než u lidí jako vy?
U sexuologů a u psychologů a někdy přicházejí právě od těchto odborníků, aby nakonec našli porozumění, citlivý přístup a řadu nových možností a pohledů i na situaci, která předtím vypadala velmi pesimisticky.

Takže jim jejich rady nestačí? Proč?
Právě proto, že psychologové a sexuologové tu nejsou od toho, aby lidi učili. Nemají na to čas ani za to v rámci systému nemají body. Už jste zažil sexuologa nebo gynekologa, který by vysvětloval anatomii? A přitom, když to uděláte dobře a pozitivně, tak pak už není třeba dělat diagnózu, protože vlastně žádná nemusí být. Tak možná proto. Pozitivní sexuální edukace může být někdy tou nejlepší léčbou smyšlených diagnóz, a to je realita mé praxe.

Máme u nás hodně sex koučů?
Pokud vím, jsem v tomto oboru jediný certifikovaný odborník s patřičným sexuologickým a koučovacím vzděláním na území ČR i na Slovensku, kam občas jezdím. Jinak jsou kolem sex koučové v Polsku, v Německu i v Rakousku.

To je zvláštní. Proč jste u nás jediná, když v zahraničí už jich je více? Dokážete to odhadnout?
V tuto chvíli je pouze možnost zahraničního vzdělávání na jedné škole. Takže za to může asi částečně jazyková bariéra. Český výcvik připravuji, tak třeba se situace brzy změní.

Jak získáváte nové klienty? Jdete jim nějak naproti?
Ono je to v současné době už tak, že plně postačuje má práce v médiích, i tak mám program celkem nabitý a spíš hledám volné chvíle. Paradoxem je, že pokud jste jako sex kouč úspěšný, hledáte obtížně chvíle na sex. (smích)

A v čem spočívá vaše práce pro média?
Celkem 3,5 let jsem měla vlastní pořad Sexy život na rádiu Frekvence 1, což znamenalo být každý všední večer živě od 22–24 hod ve studiu a povídat si s posluchači živě. V lednu jsem skončila, jednoduše bylo třeba si odpočinout. Teď natáčím pravidelně pro pořad Intim Night na Barrandově. Jako externí poradce pracuji i pro další televize (ČT, Nova, Prima atd.). Pravidelně přispívám do nejrůznějších časopisů. Vyjadřuji se k různým sexuálním tématům a mé citace jsou mezi pěti nejčastěji uváděnými odborníky na sex v médiích.

julie-poupetova-7
Zdroj fotky: Archiv Julie Poupětové

Vydala jste vlastní DVD. Jak vás to napadlo a co obsahuje?
Jsem autorkou 2 DVD Cesta k ženskému orgasmu, které je v Čechách zatím první a ojedinělé v tom smyslu, že kromě teorie ženského vzrušení obsahuje i praktickou výuku masturbace, podle které se ženy v pohodlí a soukromí mohou učit. Na tuto formu výuky máme velmi pozitivní zpětnou vazbu už i od lékařů, gynekologů, hlavně žen.

Částečně DVD obsahuje výuku inspirovanou mým prvním kurzem Orgasmická žena a částečně ukazuje praxi tak, jak jí děláme se ženami na masturbačních sezeních. Čili je to hlavně výukové video.

Jak ji prodáváte? Jaké cesty k tomu používáte?
DVD prodávám na svých webových stránkách www.sex-koucink.cz. Ostatní distribuci zajišťuje vydavatel DVD přes síť knihkupectví, kde je DVD běžně k dostání, a to i na Slovensku.

Kolik váš sex koučink, kurzy a DVD stojí?
Hodinová sazba u sex koučinku je 1500 Kč, denní kurzovné na našich kurzech je v tuto chvíli cca 2900 Kč, cena DVD je 780 Kč.

Hodně pracujete i se svou komunitou. Jak ji tvoříte a udržujete aktivní?
V první řadě vytvářím pravidelně videa v rámci našeho pořadu SExCAFÉ a potom samozřejmě používám běžné komunikační nástroje v podobě newsletterů, FB atd. V létě jsme vytvářeli s programátory nové webové stránky (www.sex-koucink.cz) a to myslím také přispělo k lepší komunikaci.

Co se chystáte vytvořit do budoucna? Kam se chcete posunout?
V lednu jsem založila vzdělávací instituci SCE Academy (Sex coaching and education academy), jejímž posláním je smysluplná a snadno dostupná sexuální edukace založená na vědě, praktických dovednostech a vědomém osobním rozvoji. V nejbližší době se tedy budu věnovat práci na akademii a také psaní své knihy. A ještě mám v hlavě trochu složitější projekt sexuálního vzdělávání, ale ten si zatím nechávám pro sebe. Musí trochu dozrát.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Mejla

Před 9 roky

Hloupější pořad a osobu těžko pohledat.

Odpovědět »

CYP

Před 9 roky

Platit za takový nesmysl 1500Kč/hodinu? Zvrácenost tohoto světa je neuvěřitelná. A ta paní či slečna by se měla léčit, podle všeho to je prach obyčejná šarlatánka a podle všeho i bývalá „šlapka“. Zkušenosti ze Swingers a BDSM hovoří za vše.

Odpovědět »

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

Premium
josef-jelinek-web

125 let na trhu, v Česku tržby 955 milionů. Jak funguje byznys spotřebičů Miele? | Josef Jelínek

juraj-harkabuzik-web

Kde dělá vaše zákaznická podpora chyby? Odpoví mystery shopping | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

marek-odehnal-web

DIP majitelům firem umožňuje investovat. Jak to funguje? | Marek Odehnal

vodak-huba-web

Česká e-commerce: Jak je na tom podle Heureky a Shoptetu? | Michal Vodák a Samuel Huba

Premium
dalibor-cicman-web

Dalibor Cicman (GymBeam): Jak nastavit management a strukturu firmy?

petr-macek-web

Jak vybrat firemní systém pro malou firmu?| Petr Macek (Caflou)

Premium
adela-zugarova-web

Praží a prodávají kávu za desítky milionů. Jak roste Dos Mundos? | Adéla Zugarová

jiri-jemelka-web

Prodej firmy pohledem kupce. Co ho nejvíc zajímá? | Jiří Jemelka (JPF)