Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Claudio Depeyrac: Člověk často přijde na spoustu převratných věcí právě díky chybám

Jiří Rostecký
Před 11 roky

depeyrac-velkyOd svých jednadvaceti let se ve svém investičním klubu potkával s multimilionáři. Viděl stovky podnikatelských záměrů a nyní vydává vlastní knihu s názvem Ukradený potenciál. V této unikátní publikaci popisuje, jak markantní rozdíly jsou mezi investorem a člověkem s nápadem. Kniha vznikla naprosto neplánovaně, neboť autora minulý rok zasáhla velmi nepříjemná událost, která ho, jak říká, donutila o těchto věcech psát. Autorem je český podnikatel Michal Mrhač, kterého můžete znát především pod jeho uměleckým jménem Claudio Depeyrac. V rozhovoru nám prozradil, proč většina lidí využívá jen zlomek svého skutečného potenciálu a jak je to s investováním do začínajících firem.

Musel jste se určitě potkat s mnoho zajímavými lidmi – jak s těmi, co se snažili sehnat peníze pro své podnikání, tak s opravdovými investory, kteří disponují velmi vysokými částkami. Co vy osobně vidíte jako největší rozdíl mezi těmito dvěma typy lidí?
Těch rozdílů je velmi mnoho, nelze to nějak shrnout či kategorizovat. Každý člověk je trochu jiný, ale je to především o informovanosti. Jak už jsem řekl v jednom z mých rozhovorů, většina lidí v dnešní společnosti věří v nějaký systém, který je zažitý – jako že jdou do školy, tam se něco naučí, pak se snaží dělat kariéru v nějaké firmě. Myslí si, že čím víc pracují, tím víc si vydělají… Opak je však pravdou, tohle bohužel nefunguje.

Naproti tomu lidé, kteří mají hodně peněz, dobře vědí, že když budou dělat to, co dělají všichni ostatní, budou snadno nahraditelní. Automaticky klesá tržní hodnota toho, čeho je na trhu hodně, logicky pak lidé méně vydělají. Proto se tito lidé snaží vždy přemýšlet a dělat věci jinak, i když to velmi často nebývá ta nejjednodušší cesta. Kdo však vytrvá, sklízí ovoce.

Pokud bychom konkrétně měli vybrat ty hlavní aspekty, kterými se od sebe odlišují, které by to byly?
Ze své zkušenosti vím, že je to především o myšlení, o němž jsem se zmínil, a také je to ve velké míře o schopnostech. Během tří let jsem měl tu možnost potkat se osobně s více než dvěma stovkami začínajících podnikatelů, kteří za námi přišli se svým podnikatelským záměrem a potřebovali peníze od našich investorů. Bohužel si však většina z nich myslela, že stačí někam přijít a někdo jim hned peníze dá. Nezřídka přišli i s iluzí, že za ně jejich projekt někdo zrealizuje. Také o kvalitě a připravenosti podnikatelských záměrů bychom mohli sáhodlouze polemizovat…

Inzerce

Kdy je podle vás ideální o investici zažádat?
Nejvhodnější doba je tehdy, když už se vám podařilo vaše podnikání alespoň trochu rozjet a získat první zákazníky. Obě strany tak mají jistotu, že je daný podnikatelský projekt životaschopný a investorům se snižuje riziko. To by však pro mnoho lidí znamenalo budovat jejich podnikání postupně a se svým vlastním kapitálem, což se nikomu moc nechce. Každému se totiž spíše zamlouvá, když dostane peníze, které zainvestoval někdo cizí. A také málokdo dnes dokáže nést riziko, že o své peníze může přijít.  

Kolik peněz by podle vás do začátku svého podnikání měli lidé investovat?
Přesně tolik, kolik si v současné době mohou dovolit uvolnit ze svého rozpočtu. Velmi často se však setkávám s tím, že lidé říkají, jak by rádi do svého podnikání zainvestovali, kdyby měli finanční prostředky. S tímto slůvkem „kdyby“ se s kolegy setkáváme dnes a denně. Nebudu proto daleko od pravdy, když vám řeknu, že v praxi lidé často nejsou schopni do svého začátku investovat několik tisíc korun, natož desetitisíce.

Když se však podíváte blíž, tak zjistíte, že mají pěkné auto, jezdí pravidelně na dovolenou, každý rok si kupují nový telefon a další spotřební věci, bez nichž by bez problémů vyžili.

Je to jiný způsob myšlení a uvažování. Podíváte-li se na úspěšné lidi, tak si všimnete, že řada z nich během několika let sama investovala velkou spoustu peněz a času do svého podnikání, než se jim podařilo, aby se jim peníze vrátily. Nezřídka museli po určitou dobu žít i na hranici chudoby, aby mohli co nejvíc peněz investovat. Někteří se na začátku také na určitou dobu zadlužili. Bez investic není zisk. A kdo jiný by měl peníze do svého podnikání nejprve investovat, když ne jeho tvůrce?  

Říkáte, že většina začínajících podnikatelů má problém investovat do svého podnikání peníze. Jaký je váš procentuální odhad z celkového počtu?
To číslo je dost vysoké, podle mého odhadu okolo 80 % lidí.  

To je opravdu vysoké číslo. Jakou podle vás mají tito lidé šanci uspět a případně sehnat peníze od investorů
Tady bych si skutečně dovolil nalít čistého vína. Šance těchto lidí jsou opravdu velmi nízké. Neexistují žádní mecenáši, kteří přijdou a dají vám jen tak peníze za to, že třeba dobře vypadáte nebo jste sympatičtí apod. Každý chce mít dnes záruky a jistotu, že člověk, do kterého byly peníze investovány, udělá vše pro to, aby byly dosaženy výsledky, jež jsou jasně definovány v daném podnikatelském plánu.

Investujete-li do něčeho peníze, obvykle v to máte důvěru. Když pak daný projekt nevychází, rychle vás to donutí začít s tím něco dělat. Jestliže člověk do svého projektu nevloží žádné své peníze, ve skutečnosti ve finále o moc nepřijde, a tak motivace těchto lidí není často moc silná. Proto má tento fakt u investorů velkou váhu, zda vám nakonec své peníze poskytnou, či nikoli.

Když teď trochu odbočím, ve své knize se hodně věnujete tématu, jak být nezávislým. Co přesně pro vás nezávislost znamená?
Nezávislost úzce souvisí s podnikáním. Celé je to o tom, jak se vykoupit z tohoto systému, neboť pracujete pro sebe a jste svým pánem. Toho můžete docílit pouze v podnikání. Jakýkoliv zaměstnanec je a bude vždy závislý. Pravidlem je, že musíte být závislý na co nejméně lidech a moci se spolehnout pouze sám na sebe.

Když se vám to nepovede, s největší pravděpodobností budou korporace neustále zvyšovat své požadavky, nezřídka vás postupně vysají a po několika letech práce propustí. Syndromem vyhoření trpí po celém světě spoustu lidí a ČR není výjimkou. Dobře placené zaměstnání můžete mít dnes, ale nikdo vám negarantuje, že tomu tak bude i za dalších pět let nebo že získáte nějaké nové podobné. Lidé navíc kvůli hypotékám a vysokým nákladům často padnou do pasti finančního systému.   

Tím mi tak trochu nahráváte na moji další otázku. Mnoho knih je především o podnikání. Vy jste však šel ještě dál a ve vaší knize tak čtenáři naleznou také detailní popis, jak dnešní svět funguje – ať už se jedná o banky, média, velké korporace apod. Proč jste se rozhodl psát také o těchto věcech?
Máte určitě pravdu. Nemůžeme říci, že podnikání zahrnuje pouze čas, kdy jsme v kanceláři, řešíme strategie, rozpočty apod. Osobní život a podnikání jsou spojené nádoby. To, co nás ovlivňuje v osobním životě, si přinášíme do podnikání a naopak. Ve své knize jsem se proto snažil popsat člověka jako určitou jednotku dnešního systému a popsat, co vše nás ovlivňuje a utváří naši osobnost. Ať už mluvíme o špatném vzdělání, nedostatečných informacích, dluzích, dezinformacích v médiích, nedostatku času apod.

Posléze se tyto aspekty podílejí na našem uvažování a rozhodování, což má následně velký vliv na náš úspěch.  To bylo tím hlavním důvodem.

Jak se lidé, kteří jsou doposud zaměstnaní, mohou podle vás dostat k podnikání a vybudovat úspěšnou firmu? Spousta lidí dnes váhá, jestli má začít podnikat nebo zůstat v zaměstnání. Co byste těmto lidem doporučil?
To je velice složitá otázka. Vždy, když chcete něčeho dosáhnout, je velmi důležité mít nějaký plán. To je naprostý základ. Pak je samozřejmě důležité snažit se ten plán zrealizovat, pouze tak váš nápad získá hodnotu. Tato část je nejvíce finančně a časově náročná, to si spousta lidí ani neuvědomuje. Někdo má podprůměrný nápad a skvěle ho zrealizuje, jiní mají unikátní nápady a realizaci nezvládnou.

To, co rozhoduje o tom, jak svůj nápad zrealizujete, jsou především informace, vaše schopnosti a jak velké štěstí budete mít na správné lidi.  To je v tomto případě klíčové.

Jak ale může člověk přijít na něco nového? Existují nějaké způsoby, jak zjistit v čem by měl člověk např. začít podnikat?
Podle mě může být člověk vždy nejlepší pouze v oblastech, které ho samotného baví. To je jeden z nejdůležitějších předpokladů, abyste byli v něčem opravdu dobří. Spousta lidí dělá to, co je v životě nebaví, proto často úspěšní nejsou. Odpracují si svých osm hodin a pak už se věnují zábavě. 

To, proč člověk stále stagnuje na stejném místě, je často způsobeno tím, že dělá pořad stejné věci stejným způsobem. Když to nezměníte, tak se těžko pohnete dopředu. To vystihuje i citát: „Chceš být úspěšný, zdvojnásob počet svých neúspěchů!“

Často člověk přijde na spoustu převratných věcí právě díky chybám. Pokud člověk nic nezkouší, tak obvykle na nic nového nepřijde.

Obzvláště mladým lidem bych proto doporučil, aby se nebáli neúspěchu, ale zároveň se vždy snažili vnímat veškerá rizika. Je dobré být lehce naivní, ale nic se nesmí přehánět. V naší hlavě vypadá vždy vše krásně, ale skutečný svět je mnohem komplikovanější a na hodně věcí se nedá připravit. Člověk se tak musí umět neustále přizpůsobovat danému prostředí a nahodilým situacím.

depeyrac-slacha

Foto ze sedmiměsíčního léčení přetržené Achillovy šlachy, kdy autor psal knihu Ukradený potenciál.

V jednadvaceti letech jste se svými přáteli založil první investiční klub v České republice. Nyní, v čerstvých čtyřiadvaceti letech vydáváte svoji první knihu, přesně rok od svého zranění. Určitě musíte mít nějaký recept na úspěch. Prozradíte nám ho?
Jestli mám nějaký recept na úspěch? Nemám! (Smích) Ne, opravdu se musím přiznat, že nic takového nevlastním. Jen jsem vždy kladl velký důraz na lidi, kterými se obklopuji. Podle mě můžete být nejlepší pouze tehdy, když spolupracujete s těmi nejlepšími. Nezapomínejme, že každý náš úspěch je také úspěchem našich kolegů, rodiny a přátel. Neznám nikoho, kdo by velkého úspěchu dosáhl sám, vše je vždy o spolupráci mezi lidmi. Také je to o aktivitě. Před svým zraněním jsem v podstatě nedělal nic jiného, než pořád pracoval. Často se také hodně ptám, dlouho nad věcmi přemýšlím a snažím se pochopit jádro problému. To jsou podlé mě mé nejsilnější schopnosti. 

V současné době již nejste v investičním klubu, rozhodl jste se úplně odejít z oblasti financí. Co vás k tomu vedlo?
Během mého zranění a událostí, které následovaly, se změnila moje životní filozofie. Celkově jsem přehodnotil životní priority, a to jak ve vztahu k podnikání, tak k osobnímu životu. Uvědomil jsem si, že jsem mladý člověk a mám ve svém životě ještě prostor na radikální změnu a začít dělat to, co mě opravdu baví. 

Nechci už chodit každý den do práce v kravatě a obleku a své nejkrásnější roky trávit schůzkami s právníky a lidmi, jimž jde jenom o peníze. Když v oblasti financí dosáhnete určité úrovně, máte přístup k informacím a poté víte, co se ukrývá za pomyslnou oponou bankovního světa. Je to velmi náročné na psychiku a čím více toho zjišťujete, tím máte větší problém se se s tím vyrovnat. Oblast financí byla a vždy bude hlavně o penězích, to je hlavní důvod mého odchodu.

Co v současné době děláte a co plánujete? Rýsuje se nějaký nový podnikatelský záměr?
Nyní se věnuji především své knize, jež mě neskutečně naplňuje. Po roce intenzivní práce je najednou knížka venku a já tomu stále nemohu uvěřit. Píší mi lidé, které jsem v životě neviděl, svěřují se mi se svými osobními příběhy a to je skvělý pocit.

Podnikatelské projekty se rýsují dva. Jeden bohužel prozradit nemohu a co se týče toho druhého, s několika přáteli jsme se již domluvili, že v Praze založíme nový klub, kde se budou pravidelně scházet zajímaví lidé, kteří chtějí něco vytvářet a ne pouze žít konzumní život jako většina dnešní společnosti. Ať už to budou malíři, spisovatelé, zpěváci, fotografové, režiséři či jen lidé, kteří jsou na začátku a zatím chtějí najít svůj nový směr. Pravidelně budeme pořádat akce – jak pro naše členy, tak i pro veřejnost. Mnoho lidí je klasickým spotřebním životem nenaplněno, a proto věřím, že tento klub, stejně jako má kniha, může spoustě lidem pomoci ke změně.

Mimo akce související s mou knihu občas přijmu také nějakou zakázku, zařizuji např. reklamní činnost pro některé festivaly a velké akce v ČR. Občas poskytnu i placenou konzultaci podnikatelům.   

Kde si mohou lidé zakoupit knihu Ukradený potenciál?
Na mých stránkách www.ukradenypotencial.cz, kde si mohou si také zdarma stáhnout ukázku. Nebo si ji mohou zakoupit jako e –knihu prostřednictvím knihkupectví NEOLUXOR A RÁJ KNIH. Po několika prosbách ze strany mých čtenářů, ji nyní lze zakoupit také pro čtečky AMAZON KINDLE.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

marek-odehnal-web

Dědictví: Co se stane s vaším majetkem, pokud nečekaně zemřete? | Marek Odehnal

Premium
karel-borovicka-web

Jak podnikat na volné noze bez zbytečného stresu a ambiciózních cílů? | Karel Borovička

petr-macek-web

Jaká čísla sledovat ve firmě? Důležitá KPIs napříč oblastmi | Petr Macek (Caflou)

Premium
david-makovsky-web

Prodal e-shop s vlastními produkty. U toho studuje vysokou školu | David Makovský

Premium
pavel-ungr-web

Návštěvnost z vyhledávačů se může snížit. Uživatelům odpoví rovnou AI. Co to znamená pro SEO? | Pavel Ungr

david-krobot-web

Vybudovali vlastní značku kosmetiky. Po 3 letech dělají 125 milionů ročně | David Krobot (Lobey)

jiri-jemelka-web

Řídit e-shop jako firmu. Jak se to dělá? | Jiří Jemelka (JPF)

Premium
tomas-havryluk-web

Tomáš Havryluk: Jak dostat firmu na vyšší úroveň? Zkušenosti z Alzy a startupu Medevio