Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Adéla Masaryková: Jak vybudovat úspěšnou vzdělávací firmu?

Jiří Rostecký
Před 9 roky

masarykova-velkyJak vybudovat úspěšnou vzdělávací firmu? Jednou z možností, jak pomoct úspěchu, je spolupracovat s partnerem, který ověřené know-how již pozná. V dnešním rozhovoru představíme možnosti, které nabízí franchisový systém Empire.

Adéla Masaryková vede od roku 2009 jazykovou školu Empire v Praze a teď se pouští do budování franchisové sítě v ČR.

Franchisa je dnes poměrně často skloňované slovo, ale mohla byste přece jen ve stručnosti popsat princip tohoto systému pro čtenáře, kteří s ním ještě nejsou tak docela obeznámeni?

Franchisa je model podnikání, který umožňuje začít podnikat bez zkušeností a s malým rizikem. Podnikatel totiž dostane know-how, jak firmu vést, školení, materiály a veškerou podporu. Má i právo používat obchodní značku.

Inzerce

V našem modelu má možnost podnikat i pod svojí značkou a koupit si jenom licenci na produkty, které ho zajímají. V tomto případě je vstupná investice na licenci opravdu zanedbatelná.

IMGS8754
Zdroj fotky: Archiv Adély Masarykové

Jste na trhu už 11. rokem a síť franchisantů stále rozšiřujete. Co stálo na začátku celého projektu a jak moc náročné bylo dopracovat se až do dnešního stavu, kdy máte 22 poboček u nás a 35 poboček na Slovensku?

Poskytování licencí a spolupráci s partnerskými školami v ČR a SR jsme zahájili v roce 2009, takže 5 let po našem vzniku. Za tento čas působení na trhu ve třech městech – Bratislava, Košice a Praha, jsme vytvořili velké množství metodických podkladů, detailních příruček k řízení školy a získali bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání. O to vše jsme se následně mohli podělit s partnery, kteří v tomto businessu začínali, nebo jsme pomohli už existujícím vzdělávacím centrům v transformaci a aplikování nových metod a produktů. Díky naší odbornosti, podpoře, kterou školám poskytujeme, a exkluzivním produktům jsme naši síť za 3 roky rozšířili do více než 50 měst. Dnes jsme připraveni na ještě užší formu spolupráce ve formě franšízy.

 

Jak velký tým stojí za vaší „základnou“, která rozhoduje o udělování licencí a kontroluje dodržování stanovených metod u jednotlivých franchisantů?

V současnosti je to tým pěti lidí v ČR a SR.

Jazykových škol je dnes na trhu velké množství. V čem je Direct Method, kterou používáte, specifická, čím se odlišuje a jaké jsou vlastně konkurenční výhody Empire jazykové školy?

Direct Method je přímá metoda výuky jazyka zaměřená na to, aby student uměl jazyk aktivně používat. Hodiny jsou vlastně řízenou konverzací, kde studenti jenom mluví, přičemž je nutíme do odpovědí rychle a bez promýšlení. Aby si nezvykli věty v duchu překládat, ale aby jim okamžitě naskakovaly správné konstrukce, gramatika, slovíčka. Studenti si nás vybírají hlavně kvůli tomu, že hodiny jsou úplně jiné než u klasické výuky. Pochvalují si to, že jsou hodně dynamické, interaktivní a komunikační.

Tato metoda je založena na určitých principech a systému, který je nutno dodržovat. Proto se i lektoři na hodinách střídají a studenti se naučí rozumět komukoliv, nejen jednomu lektorovi. To velmi oceňují.

Know-how, které náš partner dostane, je však mnohem víc než jen metoda výuky. Velmi důležití jsou ti praví a kvalitní lektoři. Proto máme podrobně propracovaný nábor, vstupní trénink, další vzdělávání lektorů a kariérní systém pro lektory.

Franchisant taky dostane know-how, jak uspět v náročném prostředí vzdělávání ve firmách. Náš úspěch v korporátním businessu je podložen dalšími službami, které klient od nás dostává, vedle samotné výuky.

Velmi významnou konkurenční výhodou je taky to, že naši partneři mají možnost nabízet i jiné vzdělávací produkty pro děti i dospělé. Empire už není jen jazyková škola, v blízké době představíme nový rozšířený koncept. Pro partnery je podstatné to, že produkty, které na trh přinášíme, jsou novinky a odrážejí nové trendy ve vzdělávání. Společným jmenovatelem všech produktů je to, že vzdělávací program je nejenom praktický a zajímavý, ale hlavně je veden způsobem, který účastníka baví. V angličtině se používá pojem „edutainment“, tedy spojení education a entertainment – vzdělávání a zábavy.

Empire přinese pro svoje partnery každý rok minimálně jeden nový produkt. Aktuálně je to vzdělávání pro děti v oborech jako fyzika, architektura, mechanika ve spojení s hrou. STEM vzdělávání (Science, Technology, Engineering, Mathematics) je považováno za klíčové pro budoucnost našich dětí, protože velmi rychle roste a bude růst počet pracovních pozic právě v oblasti STEM.

IMGS8705
Zdroj fotky: Archiv Adély Masarykové

Direct Method je založena na řízené komunikaci. Znamená to tedy, že studenti nemají žádné učebnice?

Studenti mají učebnice i CD, kde je nahrané vše, co se probírá. Ale učebnici mají hlavně pro to, aby se do ní mohli podívat doma. Na hodinách jenom mluví. Výjimkou je pouze čtení. Toho je ale v porovnání s klasickou výukou málo. My se zaměřujeme hlavně na mluvení, tedy to, aby studenti uměli jazyk aktivně používat a domluvili se všude ve světě.

Jsou metodické materiály pro lektory připravovány zvlášť v češtině a slovenštině, nebo si musí Češi poradit se slovenskými pokyny (či naopak)?

Metodické materiály jsou přeložené do češtiny i slovenštiny. Případně jsou v jazyce, kterého se týkají, zejména v angličtině.

Pro jaké výukové jazyky je vaše metoda určena? A je možné přihlásit se o licenci i s jiným jazykem?

Angličtina je základ a je nejlépe propracovaná, jelikož se i nejdéle učí. Jelikož klienti byli z této metody nadšeni a požadovali ji i pro jiné jazyky, v současnosti už existuje taky pro němčinu, ruštinu, španělštinu a francouzštinu.

Mohou kurzy navštěvovat i malé děti, nebo je Empire jazyková škola výhradně pro dospívající a dospělé?

Empire v Praze se koncentruje na výuku dospívajících a dospělých, ale máme licenční školy, které učí i malé děti. Velmi oblíbené jsou například kurzy, ve kterých se děti připravují na YLE – young learners tests. Děti z našich kurzů většinou šokují zkoušející tím, jak rychle reagují na úkoly, kde mají mluvit.

Proč podle Vás tolik lidí franchisový systém láká? Je to dáno tou relativní bezpečností oproti samostatnému podnikání, poměrně nízkými vstupními náklady nebo třeba tím, že lidé chtějí podnikat, ale nemají vlastní nápad?

Já si myslím, že je to kombinace toho, že se jedná o ověřený nápad a úspěšný systém, který lze kopírovat. Nemusí vyvíjet něco od nuly, učit se na vlastních chybách a získávat pracně zkušenosti. Mnohem rychleji firmu nastartují, mají postupy, které zkopírují, takže je mnohem pravděpodobnější, že budou úspěšní. V našem případě dostanou know-how, které jsme vyvíjeli 10 let.

Musí uchazeč o licenci vaší jazykové školy absolvovat nějaký vstupní pohovor, projít testováním apod., nebo se jedná o čistě formální záležitosti (splnění požadavků doložené diplomy, zkouškami…)?

Formální záležitosti to určitě nejsou. S potenciálním partnerem jsme v úzkém kontaktu, hodně spolu mluvíme a řešíme vzájemné otázky budoucí spolupráce. Tak si my ověřujeme, jestli má partner potenciál být úspěšný. Ovšem velmi důležité je to, abychom si i „chemicky“ sedli. Jelikož budeme spolupracovat několik let, musí komunikace už od začátku probíhat hladce a v příjemné atmosféře.

Kolik uchazečů se k vám za rok hlásí? Přijmete je všechny?

Počet uchazečů se v průběhu času mění. Největší boom jsme zažili v roce 2010, kdy jsme začali spolupráci s 25 novými školami. Tento rok předpokládáme asi 10 nových partnerů v ČR i SR.

IMGS8307
Zdroj fotky: Archiv Adély Masarykové

Odmítnete třeba uchazeče o franchisu, který umí výborně anglicky, má pedagogické dovednosti i podnikatelského ducha, ale zdá se vám z nějakého důvodu pro váš projekt nevhodný? Případně o jaký důvod se může jednat?

Ano, to se někdy stává. Třeba když si chce někdo založit firmu a očekává, že mu bude hned přinášet pasivní příjem. To není dobrý začátek. Požadujeme, aby v ní majitel franchisy i osobně pracoval. Když je majitel hned na začátku přímo zapojen, firma je mnohem úspěšnější.

Převažují mezi vašimi franchisanty spíš původně existující jazykové školy, které se rozhodly přejít na Direct Method, nebo i úplní podnikatelští nováčci?

Mezi dosavadními partnery převažují existující jazykové školy, které přešly na Direct Method, ale pomalu roste i počet nováčků. Do budoucnosti očekáváme větší zájem ze strany podnikatelských nováčků, i ve spojitosti s tím, že rozšiřujeme portfolio produktů a franchisa tak bude lákavá i pro lidi z jiných oblastí nebo čerstvé absolventy škol.

Podle úspěšného australského podnikatele Daniela Priestleyho žijeme teď v období podnikatelské revoluce, která nám přináší velké příležitosti začít svůj úspěšný business. A právě franchisa je skvělá možnost, jak se do svého podnikání pustit.

Jak dlouho může trvat, než se již fungující jazyková škola „předělá“ na novou metodu?

Díky naší metodické podpoře a organizačním doporučením umí být transformace rychlým a plynulým procesem. Podstatné je vstupní zaškolení manažera a lektorů a podrobné seznámení se s novou metodikou a materiálem, o kterých musíte být přesvědčen. Samotný přechod většinou trvá několik týdnů, důležitý je i marketing a jeho příprava.

Na webu píšete, že franchisanti mají průběžnou podporu. Jak to v praxi vypadá? Mají se například obávat nějakých finančních sankcí v případě, že metodu neaplikují při návštěvě metodika zcela správně?

V praxi to znamená, že franchisanti se na nás můžou kdykoliv obrátit. Využívají to zejména v prvních měsících spolupráce, kdy mají množství otázek k aplikaci metody. V dalším období se jedná spíše o konzultace při netradičních situacích, výměnu zkušeností, informování o novinkách a vylepšeních. Jednou ročně organizujeme konferenci, kde mají partneři možnost se sejít a vyslechnout nejen novinky a zajímavé informace, něco nového se naučit, ale i podebatovat a navázat kontakty s jinými školami.

Kromě toho organizujeme i další školení, které mají možnost partneři v případě zájmu absolvovat.

Můžete franchisantům nabídnout i prostory pro výuku, nebo to je zcela v jejich režii?

Prostory jsou zcela v režii franchisanta. Tím, že nabízíme licence do měst, ve kterých ještě nejsme, obvykle má potenciální partner už představu, nebo i zná své město lépe než my.

S čím by měl začínající franchisant jazykové školy Empire počítat, na co se připravit?

Musí se připravit na to, že nemůže jen sedět se založenýma rukama a čekat, že klienti za ním přijdou sami. Musí i sám vyvinout obchodní aktivitu. Vlastně úspěch franchisanta ve velké míře závisí na jeho podnikatelských a obchodních dovednostech. My franchisantovi dáme know-how, ale aplikovat do praxe ho už musí on.

Stalo se vám už, že by to někdo z licencovaných franchisantů „vzdal“? Jaké důvody k tomu mohou vést?

Loajalitu našich partnerů máme vysokou, mnozí s námi spolupracují již od roku 2009 dodnes. Avšak samozřejmě bylo i několik takových, co spolupráci ukončili. Často sehrávaly úlohu i osobní důvody, změna životní situace. Z podnikatelské stránky to byl zejména slabý obchod nebo výběr nevhodných lektorů a spolupracovníků.

Jak jsou franchisanti ochráněni od toho, že někdo bez licence začne používat úplně stejné metody nebo učebnice a začne školu Empire kopírovat?

V České a Slovenské republice a v dalších 10 zemích Evropy je Empire jediný exkluzivní distributor učebnic. Nikde mimo nás je nekoupíte. I když někdo kontaktuje výrobce, ten ho odkáže na nás. A i kdyby si třeba někdo překopíroval učebnici a chtěl ji používat, sám to nedokáže.

Empire know-how je mnohem víc než jen učebnice. Je to ucelený propracovaný systém služeb pro klienta a interních procesů a postupů, které zabezpečí kvalitní produkt, který vidí klient. Je to jako s ledovcem. Vidíte nad hladinou ledovec, ale to je jenom špička. 90 % našeho úspěchu je v know-how, které zvenku nevidíte, a proto ho nezkopírujete.

Říkáte, že každé město má omezený počet licencí. Od čeho se tento počet odvíjí?

Počet se odvíjí od velikosti města, tj. od počtu obyvatel. První zájemce má možnost koupit si licenci na celé město nebo jenom na část. To se ale týká jenom těch největších měst. V menších se automaticky uděluje tzv. exkluzivní licence, čímž zabezpečujeme partnerovi územní ochranu.

Znají se vaši franchisanti navzájem? Pořádáte nějaká školení či společná setkání, kde by si vyměňovali zkušenosti?

Jednou ročně organizujeme konferenci, kde mají možnost se všichni sejít na jednom místě. Jednak jim prezentujeme novinky, zajímavé informace a rady, které jim pomohou v podnikání, a zároveň se i oni navzájem můžou poznat.

Kromě toho organizujeme školení v průběhu roku, kterých se mohou zúčastnit.

IMGS8349
Zdroj fotky: Archiv Adély Masarykové

Co dává práce s franchisanty Vám? Je to pro Vás už zaběhlá rutina, nebo s každým novým licencovaným partnerem přicházejí i nové zajímavé výzvy a zkušenosti?

Já se práci s franchisanty věnuji jen několik měsíců, takže rutina to rozhodně není. Převzala jsem péči a rozvíjení českého trhu od kolegů z Bratislavy, kde je naše centrála. Jelikož rosteme, rozhodli jsme se přiblížit českému trhu a soustředit úsilí v Praze.

Jaké jsou vaše dlouhodobé plány? Kde byste se chtěli vidět třeba za 5 či 10 let?

Vize je ve vytvoření silného edutainment konceptu (značky), který přes síť poboček a prostřednictvím inovativních forem vzdělávání orientovaných především na praktické dovednosti obsadí značnou část trhu v rámci krajů střední Evropy.

Plánujete síť franchisantů Direct Method dál rozšiřovat. Můžete na závěr říci, koho byste si přáli za zájemce, jak vypadá takový váš ideální uchazeč?

Ideální uchazeč je takový, který je nadšený do vzdělávání, je aktivní a dravý.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

petr-macek-web

Jaká čísla sledovat ve firmě? Důležitá KPIs napříč oblastmi | Petr Macek (Caflou)

jiri-jemelka-web

Řídit e-shop jako firmu. Jak se to dělá? | Jiří Jemelka (JPF)

petr-macek-web

Buduje vlastní nástroj pro podnikatele. Co měl udělat jinak? | Petr Macek (Caflou)

matous-syrovy-web

I kamenné prodejny jde dělat jinak. Jak díky nim rostou Koupelny Syrový? | Matouš Syrový

Premium
alex-ilyash-web

Přežili, protože to nezavřeli. Jak Alex Ilyash poráží konkurenci a řídí dvě firmy najednou

tomas-kohut-web

Otestovali přes 200 e-shopů. Co zjistili o jejich logistice? | Tomáš Kohút (Skladon)

jemelka-pokorny-web

Vstup investora do firmy: Jak může probíhat spolupráce? | Jiří Jemelka a Jaroslav Pokorný

konstantin-margaretis-web

Posílá zboží do 180 zemí a sbírá světová ocenění. Jak se buduje Skladon? | Konstantin Margaretis