Podnikatel

Podnikatelem se podle §2 odst. 2 Obchodního zákoníku rozumí osoba: podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná v živnostenském rejstříku; zapsaná v obchodním rejstříku (a to…

Abychom vůbec rozuměli tomuto webu a jeho tématice, musíme si vysvětlit pojem “podnikání”. Co tento pojem znamená a jak se dá charakterizovat. Podnikání je soustavná…