Startupista v Česku (video)

Za startupistu se označují zakladatelé startupů - firem s velkým potenciálem růstu, často na mezinárodním trhu. V Česku máme řadu zajímavých startupů. Se zakladateli řady z nich jsme si povídali v našich rozhovorech. Zde vám nabízíme výběr několika z nich: