Inspirace pro vaše podnikání a marketing
🔴 Aktuálně: Připravujeme pro vás praktické informace, jak ve vašem podnikání zvládnout aktuální situaci. Speciální rozhovory najdete v této rubrice.

Slovník pojmů

V tomto slovníku se snažíme shromažďovat ty nejdůležitější pojmy, které zaznívají v našich článcích či přednáškách. Pokud zde některý pojem postrádáte, případně jiný shledáváte špatně vysvětleným, neváhejte nás kontaktovat.

Přidat nový pojem nebo nahlásit chybu

 • = viz Advertisement

  = anglicky "reklama"

  Affiliate = je to určitý způsob odměňování partnera za uskutečněné nákupy skrze jeho web

  Affiliate manager = správce provizního (affiliate) programu

  Affiliate marketing = dále partnerský/dealerský marketing, označuje marketingové techniky, kde je uplatňován model vyplácení procenty z prodeje výrobků či služeb
  Videopřednáška: Mário Roženský radí, jak na affiliate marketing
  Rozhovor: František Szabó: Na affiliate dnes může vydělávat opravdu každý, nutné je však začít!

  Affiliate network = provizní síť affiliate programů

  Affiliate odkaz = neboli affiliate link, identifikační odkaz partnera určující, komu připadne provize

  Afilace = dceřiná společnost zřízená v zahraničí

  Agregátor = webová stránka shromažďující informace z jiných zdrojů
  Článek: Jak využít RSS k tvorbě odkazů? Přidejte se do agregátorů a čekejte na nové návštěvníky…

  Akcie = cenný papír, přinášejí právo akcionáře být společníkem akciové společnosti a další dle obchodního zákoníku
  Článek: Akcie – co to je a jaký mají význam?
  Článek: Co určuje hodnotu akcií? Jaké jsou faktory při zjišťování jejich hodnoty?

  Akcionář = člověk, který vlastní akcii (viz Akcie)

  Aktiva = obecně řečeno to, co přináší peníze - prostředky vyjádřené v penězích

  Akvizice = získávání či nabývání nějakého aktiva (např. převzetí podniku)

  Alexa = je to internetový vyhledávač

  Alexa rank = hodnocení domény na základě sledování návštěvnostů uživateli s nainstalovaným Alexa toolbarem

  Algoritmus = postup, který určuje, jak budou vyhledávače indexovat obsah a zobrazovat výsledky vyhledávání, souvisí se SEO

  Anchor text = je takový text, který je vždy viditelný a lze na něj kliknout, je umístěn v hyperlinku

 • = grafický reklamní prvek různých velikostí

  Bannerová slepota = (Banner Blindness) označuje podvědomé ignorování grafické reklamy návštěvníky webu, způsobuje nízké CTR

  Barter = výměna určitého statku za jiný

  Black Hat SEO = souvisí se SEO, je to podvodná SEO technika, za níž vyhledávače sankcionují, jejím cílem je zlepšit pozice stránky v SERPu, spadají sem např. linkfarmy, spamování, cloaking a další

  Bonita = schopnost splácet v bance úvěr

  Broker = člověk, který zprostředkovává obchody a inkasuje provizi (např. burzovní dohodce)

  Brokerage = provize pro brokera za zprostředkování služeb

  Buzz = souvisí s Buzz marketingem, znamená to rozruch - například diskuze kolující po internetu

  Buzz marketing = matketingová technika, jejímž cílem je vyvolání rozruchu (např. kontroverzní reklama, o níž se bude diskutovat a firma se tak zpropaguje)
  Článek: Buzz marketing: Chcete si pošuškat o tom, v čem to vlastně spočívá?

 • Case study = případová studie

  Cash flow = příjem a výdej peněžních prostředků, tok financí, získávání a vracení finančních zdrojů, příjmy/výdaje

  Casting = konkurz

  Cenný papír = listina s určitým právem a hodnotou

  CEO = užíváno v angličtině, Chief executive officer, ředitel obchodní společnosti

  Cílová skupina = skupina lidí, kterou se snažíme oslovit/zasáhnout

  Claim = slogan, je často připojen k logu firmy (VolksWagen - Das Auto)

  Cloaking = souvisí s Black Hat SEO, je technika, při níž vyhledávače vidí jiný obsah než uživatel

  Cookies = označuje textový soubor v uživatelově prohlížeči uchovávající potřebné informace pro pozdější použití (např. odkud návštěvník přišel)

  Copywriter = viz Copywriting

  Copywriting = psaní obchodně úspěšných textů, jejich cílem je např. prodej produktu či služby nebo zvýšení prodeje celkově apod.
  Videopřednáška: Richard Dobiáš o tom, jak se stát dobrým copywriterem

  CPA = (Cost per Acquisition) cena za akci (např. objednávka, vyplnění formuláře atd.)

  CPC = (Cost per Click) cena za kliknutí

  CPL = (Cost per Lead) cena za kontakt

  CPM = (Cost Per Mile) znamená cenu za tisíc zobrazení, při 0,1 % (CTR) zaplatíte za jednoho přivedeného návštěvníka 10 Kč

  CPO = (Cost per Order) cena za objednávku

  CPT = (Cost Per Thousand) souvisí s PPC a udává cenu za tisíc zobrazení

  CPV = (Cost per View) cena za jedno zobrazení

  Crawler = je to robot, který prochází webové stránky a sbírá data do databáze vyhledávačů

  CRM = centrální registrační místa, jsou na živnostenských úřadech

  CSS = (Cascading Style Sheet) kaskádové styly, formátování webových stránek

  CTR = (Click Through Rate) česky "míra prokliku", poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (tzv. prokliků) a počtem zobrazení reklamy, vynásobeno 100, udává se v procentech

  Curriculum vitae = životopis

  CV = viz Curriculum vitae

  Čtenost = počet lidí, který je vyjádřen procentem a určuje počet přečtení daného obsahu

 • Daň = platební povinnost stanovená zákonem, příjem do státního rozpočtu

  Daně nepřímé = daň, která je poplatníkem přenesena na jiný subjekt, jsou započítávány v cenách zboží, služeb apod.

  Daně přímé = daň, která je odčerpávána z příjmu daňového poplatníka

  Daňová evidence = nástupce dřívějšího jednoduchého účetnictví, zjišťuje základ daně z příjmu u zákonem určených daňových poplatníků
  Článek: Daňová evidence, co má obsahovat a k čemu je dobrá?

  Daňové identifikační číslo = číslo daňového subjektu při registraci k dani

  DDoS útok = (distributed denial-of-service attack) útok na webovou stránku jejím zahlcením, přetížením

  Deadline = termín, do něhož musí být práce hotova, časová hranice

  DEMO = je omezená verze programu určená k jeho představení s účelem uživatele donutit ke koupi plné verze

  Devalvace = snížení hodnoty

  Developer = jinými slovy také vývojář, programátor nebo kodér

  DIČ = viz Daňové identifikační číslo

  Direct marketing = přímý marketing, přímý kontakt mezi zadavatelem a příjemcem sdělení

  Diverzifikace = rozdělení, podpora - například diverzifikace příjmů - vytvoření min. dvou na sobě nezávislých příjmů pro případ pádu jednoho z nich
  Článek: Diverzifikace podnikání: Snižte riziko ztráty svého příjmu

  Dividenda = určuje podíl ze zisku akciové společnosti

  Dluhopis = cenný papír s právem splacení dlužné částky

  Doorway = souvisí s Black Hat SEO, označuje web zaplněný kvalitními klíčovými slovy, které jsou však pro uživatele irelevantní

  DPH = daň z přidané hodnoty, je placena při nákupu většiny zboží a služeb

  Drupal = oblíbený volně dostupný redakční systém pro tvorbu webových stránek

  Duplicita = viz Duplicitní obsah

  Duplicitní obsah = je takový obsah, který již někde byl použit (např. stejný článek)

  Dynamický inzerát = souvisí s PPC, v takovém inzerátu se část textu mění podle zadaného výrazu ve vyhledávání

 • EPC = (Earnings per click) částka, která byla vydělána za jedno kliknutí

  EPM = (Earnings per mil) čáska, která byla vydělána za tisíc zobrazení

 • Faktura = listina vyjadřující právo dodavatele na odměnu za dodané zboží či služby

  Fakturista = osoba, která vystavuje fakturu

  FAQ = (Frequently Asked Questions) často kladené otázky

  Flash = technologie umožňující interaktivní animace programů (užívá se i při tvorbě www)

  Flattr = mikroplatební systém, jeho prostřednictvím lze podpořit autora obsahu jedním kliknutím

  Franchisant = ten, kdo přijme frančízu

  Frančíza = licence k provozování podniku pod určitou značkou (např. provoz prodejny McDonald's)

  Franchising = viz Frančíza

  Franchisor = ten, kdo poskytne frančízu

  Fraud = neboli podvod, souvisí například s affiliate - objednávky přes vlastní affiliate link apod.

  Fraud clicks = také podvodné/neplatné kliky, souvisí s PPC, výskyt vysokého počtu kliků v krátkém časovém období - může se jednat o chybu i o podvod

  FTP = (File Transfer Protocol) protokol pro přesouvání souborů mezi serverem a počítačem

  Full banner = formát reklamního banneru velikosti 468x60 pixelů

  Futures = jsou takové obchody, které mají proběhnout až v budoucnu

  Fúze = sloučení nebo splynutí dvou a více obchodních společností

  Fyzická osoba = obecně řečeno to jsou lidé

 • Google = jedna z nejznámějších světových společností, sídlí v USA a nabízí několik populárních internetových služeb (nejznámější je vyhledávač Google)

  Google AdSense = systém vyvíjený společností Google, je užívaný pro vydělávání peněz na internetu, uživatelé mohou na své stránky umístit reklamní kód - souvisí s Google AdWords

  Google AdWords = systém vyvíjený společností Google, nabízí PPC inzerci

  Google Analytics = systém vyvíjený společností Google, je užíván pro měření návštěvnosti a další statistiky webových stránek
  Článek: Instalace a nastavení Google Analytics aneb Jak se dostat k nejlepšímu nástroji na měření návštěvnosti webu

  Google Pagerank = jeden z faktorů, které Google na základě své rovnice užívá k řazení webových stránek v SERPu

  Guerilla = viz Guerillový marketing

  Guerillový marketing = technika s cílem vzbuzení nečekaného maximálního zájmu s omezeným rozpočtem

 • Hyperlink = obsahuje URL adresu, externí odkaz

  Holding = skupina společností, které ovládá jedna mateřská společnost

  Home Page = domovská stránka, úvodní stránka, vstupní

  Homebanking = systém pro správu bankovních účtů z počítače uživatele (internetové bankovnictví)

  HP = viz Home Page

  Hrubá marže = rozdíl mezi tržbou a náklady prodaného zboží

  Hyperinflace = velmi rychlý růst cenové hladiny

  Hypoteční úvěr = úvěr se zástavním právem nemovitosti

  Hypotéka = viz Hypoteční úvěr

 • = viz Identifikační číslo

  IČO = viz Identifikační číslo

  Identifikační číslo = unikátní osmiciferné číslo, které označuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

  IMG = z anglického image, obrázek

  Imprese = zobrazení v prohlížeči

  Indexace = ukládání obsahu webových stránek do databáze vyhledáváče
  Článek: Problémy s vyhledávači Aneb co dělat, když mě vyhledávače neindexují, případně zabanují?

  Inflace = snížení hodnoty peněz, snížení kupní síly

  Infoprodukt = jsou to produkty, které poskytují nějakou informaci (text, video, knihy, kurzy a další)

  Insolvence = stav platební neschopnosti

  Internet = celosvětová síť navzájem propojených počítačů

  Internet time = nový druh měření času, jednotkou času je Beat

  Internetový katalog = seznam odkazů na webové stránky (např. katalog Seznam.cz)
  Článek: Registrace do katalogů: Má to vůbec smysl? A do jakých katalogů registrovat?

  Investice = koupě či vložení vložení peněz do něčeho s očekáváním budoucího zisku
  Štítek: Přečtěte si naše články o investicích

  IT = informační technologie (např. počítače, mobilní telefony)

 • Joomla! = oblíbený volně dostupný redakční systém pro tvorbu webových stránek

  JRF = jednotný registrační formulář, podává se na CRM, nahrazuje více typů formulářů

  Jednatel = statutární orgán společnosti s ručením omezeným (SRO)

  Jingle = rádiová znělka reklamního charakteru

 • Kapitál = obecně prostředky určené k vytváření zisku

  Katalog webových stránek = viz Internetový katalog

  Keyword = klíčové slovo

  Klíčová slova = jednotlivá slova charakterizující určitý produkt, službu a podobně - v případě našeho magazínu to může být např. podnikání, online, magazín, marketing...
  Článek: Jak vymyslet klíčová slova? Jsou na to nějaké nástroje?

  Klient = zadavatel práce, uživatel služeb apod.

  Komodita = je na trhu obchodovatelné zboží (energie, kovy, zemědělské produkty, maso a dobytek)
  Článek: Komodity a jejich trh, co to je a jak se na tom vydělává?

  Komunitní web = web postavený na základě vytvoření komunity (skupiny lidí) - diskuzní fóra, sociální sítě, sekce zpravodajských webů

  Kontextová reklama = reklama v podobě textového inzerátů zobrazující se v závislosti na obsahu stránky

  Konverze = je tak označována činnost návštěvníka webu, které chceme, aby se dopustil (konverze je tedy například koupě zboží, objednání služeb)

  Konverzní kód = kód, který je vložen na webové stránky proto, aby zaznamenával konverze

  Koverzní poměr = souvisí s konverzí, je to poměr návštěvníků, kteří dokončí požadovanou akci, a těch, kteří ji nedokončí (poměr těch, co si objednají, a těch, co nikoliv), poměr násoben stem, udává se v procentech

 • Landing page = stránka určená ke zvyšování počtu konverzí - změnu návštěvníka v zákazníka a zvýšení konverzí

  Lead = schválený kontakt, souvisí s affiliate

  Linkbaiting = obsah s účelem získat přirozené příchozí odkazy a zvýšit návštěvnost
  Článek: Linkbaiting aneb Tvořte obsah, který lidé ocení odkazem

  Linkfarma = souvisí s Black Hat SEO, je místo na webové stránce přehlcené externími odkazy, nejčastěji je to patička a cílem je zvýšení Pageranku apod.

  = určitý obrázek reprezentující např. firmu navenek - logo nemusí být obchodní značkou

  Long tail = dlouhý ocas, laicky řečeno spočívá v optimalizaci webu pro méně populární klíčová slova (například místo "dovolená" třeba "dovolená v Turecku")

  Low-cost = za nízkou cenu, s nízkými náklady

 • Mail list = seznam emailů

  Makléř = zprostředkovatel obchodu

  Makroekonomie = studuje chování ekonomiky coby jednotného celku

  Maloobchod = přímý prodej nakoupeného zboží spotřebiteli

  Management = řízení, správa, administrace

  Marketing = široká škála technik, které mají za cíl co největší ekonomický růst firmy či projektu

  Marketingový mix = vžitý i po zkratkou 4P - skrývá 4 základní marketingové nástroje - product (produkt), price (cena), place (místo) a promotion (propagace) - co, za kolik, kde, jak

  Marže = částka po odečtení prodejní ceny s pořizovací cenou (150-100 - marže 50 Kč)

  Microsite = malá webová stránka podporující produkt či službu

  Mikroekonomie = studuje jednotlivé ekonomické subjekty

  Milionářská daň = je označení pro takovou daň, která se vztahuje pouze na lidi s vysokým příjmem

  Minimální mzda = je nejnižší hranicí mzdy, která již dle zákona nesmí být nižší

  Míra prokliku = viz CTR

  MLM = viz Multi-level marketing

  Mobile friendly = označení pro ty webové stránky, které jsou dobře čitelné na mobilních zařízeních

  Mobilní provozovna = provozovna, která je přemístitelná a na jednom místě nestojí déle než tři měsíce

  Monetizace = "zpeněžnění" - jak na tom vydělat, jak to udělat vydělávajícím, prosperujícím
  Videopřednáška: Jan Kvasnička a jeho způsoby monetizace webových projektů

  Money management = správa financí
  Článek: Money management: Neznáte-li základy řízení peněz, nikdy se vám nepovede zbohatnout

  Monitoring = sledování

  Monopol = situace na trhu, kdy firma nemá žádnou konkurenci

  Multi-level marketing = tzv. síťový marketing postavený na vytvoření sítě (příp. pyramidy) navzájem vydělávajících subjektů
  Článek: Multi-level marketing: Co to je, v čem spočívá a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

  Mystery shopping = předstírání nákupu skutečným zákazníkem za účelem zjištění překážek v dokončení nákupu

  Mzda = je poskytována zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou práci

 • Neplatné kliky = viz Fraud clicks

  NetMonitor = český internetový nástroj pro měření návštěvnosti apod.

  Newsletter = označuje emaily zasílané přihlášeným odběratelům, jejichž cílem je odběratele informovat například o dění ve firmě, novinkách, nových produktech a podobně

 • Odkazový profil = souhrn všech externích odkazů

  Obchodní rejstřík = veřejný seznam zákonem stanovených informací o podnikatelích

  Obchodní společnost = právnická osoba s účelem podnikání

  Obchodní tajemství = tajemství obchodního (výrobního) charakteru

  Obchodní úvěr = je takový úvěr, který vyplývá ze styku mezi podnikateli (např. odložení splatnosti faktury)

  Obligace = viz Dluhopis

  Off-page SEO = souvisí se SEO, jedná se o externí faktory ovlivňující sílu stránek - tedy ty, co nejsou přímo na webu umístěny

  Off-trade = zboží prodávané mimo místo jeho spotřeby

  On-page SEO = souvisí se SEO, jedná se o interní faktory ovlivňující sílu stránek - tedy ty, co na webu jsou přímo umístěny

  On-trade = zboží prodávané v místě jeho spotřeby

  Opce = přednostní právo, právo volby, koupě…

  Organické SEO = souvisí se SEO, cílem je příchod návštěvníka skrze vyhledávače při použití přirozených metod (tedy ne např. placené reklamy)

  Outdoor = venkovní (např. reklama)

 • PageRank = viz Google Pagerank

  Paragon = doklad obsahující všechny náležitosti pokladního bloku, je vyhotoven místo něj

  Patent = určitá forma ochrany vynálezu
  Článek: Patent – co to je, proč si ho udělat a jak?

  Peněžní tok = viz Cash flow

  Podnikání = viz živnost

  Podnikatel = osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

  Podnikatelský plán = dokument obsahující základní informace o firmě, její vize, cíle, plány, podnikatelský záměr, konkurenci a další
  Článek: Podnikatelský záměr – základní kámen celého podnikání

  Podvodné kliky = viz Fraud clicks

  Pohledávka = právo jedné osoby na plnění závazku osobou druhou

  PPA = (Pay Per Action) jeden ze způsobů platby za reklamu na internetu, znamená platbu za akci, spadá sem PPS (platba za prodej - prodej je akce), PPL (platba za registraci - registrace je akce) a další

  PPC = (Pay Per Click) jeden ze způsobů platby za reklamu internetu, znamená platbu za klik (např. kliknutí na textový odkaz, reklamní banner)

  PPC reklama = souvisí s PPC, značí internetovou reklamu, v níž je uplatňován model PPC, tedy platby za klik, inzerent platí za přivedeného návštěvníka, který klikl

  PPL = (Pay Per Lead) jeden ze způsobů platby za reklamu internetu, znamená platbu za lead - lead je například registrace, odeslaný formulář či jiná akce

  PPP = (Pay Per Post) jeden ze způsobů platby za reklamu na internetu, znamená platbu za článek (post)

  PPS = (Pay Per Sale) jeden ze způsobů platby za reklamu na internetu, znamená platbu za prodej (tedy odměna za zákazníka, ne návštěvníka)

  PPT = (Pay Per Time) jeden ze způsobů platby za reklamu internetu, znamená platbu za určité období (např. umístění reklamního banneru na dobu jednoho měsíce)

  PPW = (Pay Per View) jeden ze způsobů platby za reklamu internetu, znamená platbu za zobrazení (např. platba za 10 000 zobrazení reklamního banneru)

  PR = viz Public Relations

  PR článek = článek reklamního charakteru, souvisí s Public Relations
  Článek: PR článek: Co to je, co má obsahovat a jak se liší od tiskové zprávy?

  Právnická osoba = uměle vytvořené subjekty za účelem podnikání či jiné činnosti, má vlastní právní subjektivitu

  Prime time = hlavní vysílací čas

  Proklik = označuje kliknutí na odkaz, které dovede návštěvníka na požadovanou stránku a není ničím zastaven (pomalým načítáním webu, neexistující stránkou, sám si to rozmyslí apod.)

  Provize = určité procento z objednávky, které obdrží partner - souvisí s affiliate

  Provozovna = prostor pro provozování podnikatelské činnosti
  Článek: Místo podnikání a provozovna: Nejedná se o stejný pojem?

  Public Relations = vztahy s veřejností

 • QR kód = (Quick Response) jsou kódy podobné čárovým, které po přiložení čtečky (např. mobilu) zobrazí skrytý obsah

 • Ranky = souhrné označení pro Google Pagerank, Srank a další

  Rating = hodnocení

  Ready-made společnost = jsou to společnosti, které jsou již zákonem stanoveným způsobem založeny a vy si je můžete zakoupit (výhodné vzhledem k rychlosti a jednoduchosti)
  Článek: Co to jsou „ready made společnosti“? Jaký je jejich význam?

  Redirect = přesměrování

  Reklama = prezentace produktu, zboží apod. pro podporu podnikání

  Reklamace = odpovědnost za vady zboží a její uplatnění

  Remarketing = cílení reklamy na uživatele, kteří již web navštívili, ale nedošlo k žádné akci (např. ke koupi zboží)

  Reminder = připomínka

  Research = výzkum, analýza dat

  Respondent = dotazovaná osoba

  Robot = viz crawler

  ROI = (Return of Investment) znamená návratnost investice

  RPSN = roční procentní sazba nákladů
  Článek: RPSN: Spočítejte si roční procentní sazbu nákladů, než k vám přijde exekutor

  RSS = soubor umožňující zobrazovat nejnovější obsah webových stránkách na jiných stránkách či zařízeních
  Článek: Jak využít RSS k tvorbě odkazů? Přidejte se do agregátorů a čekejte na nové návštěvníky…

  RSS agregátor = viz Agregátor

 • Segmentace = rozdělení celku do skupin

  Self promo = propagace sebe sama

  SEO = (Search Engine Optimalization) optimalizace pro vyhledávače

  SERP = stránka s výsledky vyhledávání

  Shaving = nekalá technika zatajující konverze

  Skrytá reklama = reklama, která není označena jako reklama a je těžko rozeznatelná, je nelegální

  Skyscraper = poměrně velký formát internetové reklamy obdélníkového tvaru

  Spam = nevyžádaná pošta, která většinou obsahuje reklamní sdělení

  Split testing = činnost, při níž je testováno více stejných webových stránek za účelem zvýšení konverzí

  Square = čtvercový formát internetové reklamy

  Srank = také Seznam Rank, je to hodnota, kterou přiděluje Seznam.cz webovým stránkám

  Super affiliate = partner přinášející velké množství konverzí

  SWOT analýza = analýza posuzující úspěšnost firmy či projektu a zjišťující slabiny, hrozby a další
  Článek: Co to je SWOT analýza? A k čemu slouží?

 • Team building = budování týmu
  Článek: Teambuilding: Poznejte sami sebe, svoje kolegy a užijte si spoustu zábavy!

  Team leader = vedoucí týmu

  Team leading = vedení týmu

  Telemarketing = všechny marketingové aktivity probíhající po telefonu

  Tendr = výzva k podání smlouvy s nejvýhodnější nabídkou

  Textař = je člověk, který píše libovoné texty na zakázku (např. plní weby textem)

  Timing = načasování

  Tisková zpráva = textové sdělení pro veřejnost

  TLD = (Top Level Domain) doména nejvyššího stupně (např. .CZ, .SK, .COM a další)

  Tracking kód = kód, který ukládá cookie v prohlížečí pro pozdější identifikaci

  Trademark = ochranná známka

  Traffic = počet lidí, kteří navštívili danou webovou stránku

 • URL = (Uniform Resource Locator) definuje doménovou adresu serveru, zdroj na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit

  Účetnictví = nástroj pro sledování aktuálního stavu, toků peněz a výsledků činnosti podnikatele

  UIP = viz Unikátní IP

  Unikátní IP = je to zcela originální číslo počítače připojeného k internetu

  Unikátní návštěvník = je takový návštěvník, který poprvé navštíví určitou webovou stránku, podruhé již není unikátním

  User friendly = přívětivý pro uživatele

  Uživatel = ten, kdo využívá veřejně dostupnou elektronickou službu

 • Validátor = nástroj, který kontroluje validitu

  Validita = označuje správnost zdrojového kódu programu či webové stránky

  Validita webu = soulad webových stránek s webovými standarty, opravování chyb ve zdrojovém kódu

  Videobanner = formát reklamy na internetu, v němž je promítáno video

  Virální marketing = marketingová technika, která má za cíl spustit šíření určitého produktu či sdělení samotnými uživateli
  Článek: Virální marketing: Lidé v roli protagonistů, jak to vlastně probíhá?

  Vodoznak = viz. Watermark

  Vyhledávač = služba umožňující vyhledávání na internetu, hledání webových stránek apod.

  Výkonostní marketing = marketing změřený na výkon, je zaměřen na konverzi

  Výsledovka = výkaz zisku a ztráty
  Článek: Výsledovka – co to je, k čemu je dobrá a jak na ni?

 • WAP = (Wireless Aplication Protocol) formát webových stránek dostupný i přes mobilní telefony

  Watermark = podkres textu (např. logem, značkou)

  Web 2.0 = jakási nová generace webových stránek a celkově obsahu na internetu (např. sociální sítě, RSS, Ajax atd.)

  Widget = malá aplikace určená pro vkládání na webové stránky; ve Wordpressu jsou tak označeny jednotlivé boxíky v sidebaru (panelu)

  Wikipedia = celosvětová databáze informací, otevřená encyklopedie

  Wordpress = oblíbený volně dostupný redakční systém pro tvorbu webových stránek

  WWW = (World Wide Web) celosvětová síť, označení pro aplikace internetového protokolu HTTP

  WYSIWYG = (What You See Is What You Get) označuje editory, které obsah zobrazují přesně tak, jak bude vypadat v konečné podobě (např. v prohlížeči)

 • Nenalezeno žádné slovíčko.

 • Youtube = neznámější videoserver na světě, služba provozovaná Googlem

 • Zaměstnanec = účastník pracovněprávního vztahu, vykonává činnost v závislosti na zaměstnavateli

  Zaměstnavatel = fyzická nebo právnická osoba, zaměstnává fyzické osoby - zaměstnance

  Zisk = situace, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje

  Zánik obchodní společnosti = dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku

  Zveřejněná informace = informace, kterou lze kdykoliv zpětně dohledat a získat

  Zveřejnění díla = zpřístupnění díla veřejnosti

  Živnost = soustavná činnost, která je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
  Článek: Jak si založit živnost?

  Živnost koncesovaná = živnost, která vzniká až udělením koncese

  Živnost ohlašovací = spadají do ní živnosti řemeslné, volné a vázané, vznikají po splnění zákonem stanovených podmínek

  Živnost řemeslná = je živností ohlašovací, spadá sem mlynářství, zámečnictví, řeznictví apod.

  Živnostenské oprávnění = oprávnění provozovat živnost
  Článek: Chcete se stát živnostníkem? Povíme vám, jak si zřídit živnostenské oprávnění…

  Živnost vázaná = pro její získání je nutná odborná způsobilost

  Živnost volná = pro její získání není potřeba koncese či odborné způsobilosti, musí být však splněny zákonem stanovené podmínky

  Živnostenský list = dnes se již nevydává, vydává se pouze samotné živnostenské oprávnění a výpis ze živnostenského rejstříku, jinak je to doklad o povolení provozovat živnost
  Článek: Více o živnostenském listu

  Živnostenský rejstřík = veřejná databáze živnostníků

  Živnostník = fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  Článek: Chcete se stát živnostníkem? Povíme vám, jak si zřídit živnostenské oprávnění…Skrýt reklamu