Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Robert Vlach: Freelanceři jsou na tom dnes mnohem lépe než majitelé menších firem

Jiří Rostecký
Před 11 roky

robert-vlach-velkyRoberta Vlacha možná neznáte, ale jeho portál navolnenoze.cz nejspíš ano. Nejenže na něm najdete přínosný blog o podnikání, ale i katalog zkušených freelancerů a specialistů v různých oborech. Pro mnohé se tento portál stal hlavním zdrojem nových zakázek a Robert je tak tvůrcem něčeho, co podporuje české podnikatele a pomáhá jim se rozvíjet.

Freelancing neboli podnikání na volné noze je stále populárnější a generuje nové a nové podnikatele. Sám Robert je freelancer a nabízí poradenství nejen pro ty, kdo se rozhodli osamostatnit a zkusit tento druh nezávislého podnikání, ale i pro podnikatele, firmy a další. Položili jsme mu několik otázek, jejichž odpovědi možná překvapí nejen ty, kteří se na podnikání na volné noze teprve chystají, ale i ty, kteří na volné noze již jsou.

Roberte, kdo je podle vás freelancer?
Freelancer je (hezky česky) člověk, který podniká na volné noze.

A jak se jím někdo může stát? Myslíte si, že je freelancing pro každého?
Na počátku jednoduše začnete pod svým vlastním jménem nabízet nějaké služby. Takovéto podnikání je v podstatě pro každého. Dá se provozovat třeba i při studiu nebo při zaměstnání.

Inzerce

Freelancer nabízí jenom služby? Co vše například může nabízet?
Nejčastěji jsou to opravdu služby, přičemž kapitálem jsou především znalosti a dovednosti. Předmětem podnikání však může být i drobná výroba, řemeslo nebo komerční umění. Podnikající umělci jsou přece také na volné noze.

V čem se liší freelancing od budování firmy?
Skoro ve všem. Firma je skupinový projekt. Aby se lidi domluvili, klade se velký důraz na vyčíslitelné ukazatele a podnikatel je víc manažer než odborník. Na volné noze je to naopak. Odbornost hraje prim a do hry vstupují také psychologické ukazatele: Baví mě tahle práce? Naplňuje mne? Má nějaký smysl? Rozdílů je mnoho a jsou zásadní.

Dovolím si trochu oponovat, sám buduji firmu a tyto otázky si pokládám někdy také…
Ano, samozřejmě, vy sám si je kladete a stejně tak každý jednotlivec, který se na činnosti firmy podílí. Problém nastává v okamžiku, kdy se optika majitele, zaměstnance, managementu a angažovaných externistů začne rozcházet. V malé týmové firmě o pár lidech máte ještě jakž-takž možnost udržet jednotného ducha, ale čím větší firma bude, tím větší důraz budete nevyhnutelně klást na měřitelné ukazatele, abyste se vůbec nějak domluvili. Zaměstnanec vždy vnímá firmu jinak než majitel, který je v celé struktuře o pár úrovní výše. Orientace podle kvantifikovatelných ukazatelů je ve firemním prostředí přirozená, je to forma komunikace.

Obecně se ale tvrdí, že freelancer pracuje sám na sebe, kdežto majitel firmy má své zaměstnance a jeho přítomnost asi není vždy tak důležitá jako u freelancera. Jinými slovy, může freelancer vydělávat, i když zrovna nepracuje?
To je ale velmi zastaralý předsudek. Mnozí nezávislí profesionálové jsou na tom dnes časově i finančně mnohem lépe než majitelé menších firem. Nemusí nikoho kontrolovat a pracují velmi efektivně. Často mají nějaký (polo)pasivní příjem, investují do startupů apod. Nemluvě o autorech, kteří vydělávají na prodeji licencí.

Existuje nějaký cíl úspěšného freelancera? Třeba u majitele firmy je to možná to, že jednoho dne nebude muset pracovat vůbec, firmu třeba prodá nebo ji osamostatní. Jaký cíl má freelancer?
Záleží na tom, jak dlouho podnikáte. Kdo na volné noze začíná, ten má jasný cíl vydělat na složenky a přežít. Po čase však zpravidla převažuje motivace nefinanční: pracovat s dobrými lidmi na zajímavých projektech, dělat co mě baví, profesně růst, učit se novým věcem a budovat dobré jméno v oboru.

Jaký je váš cíl?
Myslím, že žádný nemám. Podnikání je něco jako dobrodružství. Kdybych věděl, co mě čeká, byla by to nuda. Ale mám hodnoty a těch se držím.

Můžete nám některé ze svých hodnot prozradit?
Jistě. Je to takový zvláštní mix liberálních a konzervativních hodnot. Nezávislost, volnost, svoboda na straně jedné; spolehlivost, poctivost, kvalita na té druhé.

Jaké jsou nejčastější chyby freelancerů? Ať už jakékoliv…
Že neví, kam patří a jaké know-how uplatňovat. Míchají firmy, startupy a podnikání na volné noze dohromady, jako by to bylo jedno a totéž. Ale ono není. Podnikání nezávislých profesionálů je o reputaci, odbornosti, je to relativně konzervativní věc.

Mohl byste nám trochu přiblížit, jak takové míchání probíhá? Třeba by se ho čtenáři mohli vyvarovat…
Takových rozdílů jsou desítky. Například na volné noze prakticky nikdo nepracuje s formálně zpracovaným podnikatelským záměrem. Ten zde má spíše podobu prosté definice jádra podnikání a klíčových rozlišovacích znaků. Neobsahuje finanční plán, časový plán, marketingový plán apod., jako je tomu u firemních záměrů, které se prezentují investorům, poskytovatelům dotací či úvěrů. Obrovské rozdíly jsou vidět také v hospodaření s časem, obchodním jednání, cenotvorbě, marketingu…

Zdroj: Archiv Roberta Vlacha
Zdroj: Archiv Roberta Vlacha

Postavit se na vlastní nohy může v podstatě každý, kdy ale nastane ten správný moment tak učinit? Kdy už může vzhledem ke svému vzdělání, zkušenostem a přidané hodnotě, jež dokáže nabídnout, začít hledat první klienty?
Freelancing je z hlediska složitosti nejjednodušší forma podnikání. Začít se dá nezřídka ze dne na den. Osobně považuji za nejlepší tzv. strategii malých sázek. Nekomplikujte to. Zkuste trhu něco nabídnout, a když to nevyjde, poučte se a za nějaký čas nabídněte něco jiného. Primární platformou je zde samozřejmě internet.

V poslední době si ale všímám, že řada lidí to dělá trochu jinak. Nastuduje si materiály, věnuje několik týdnů čtení a dívání se na přednášky a následně začne nabízet své služby. Je to správný postup nebo by předem měli projít nějakou praxí třeba v rámci oborových agentur?
Víte, ono je to v podstatě jedno. Kdo je opravdu dobrý a usilovně pracuje, ten se téměř jistě prosadí, ať už si vybere jakoukoli cestu. Česko je tuze malé a špičkových odborníků málo.

Přeci jen mi to nedá, ale mám pocit, že se freelancing začíná lehce zneužívat. Sám jsem narazil na lidi, co neměli žádnou praxi, začali psát blog a po pár týdnech sami sebe nazvali profesionály, což se odrazilo i na jejich hodinové sazbě. Je to správný postup?
Jsou dvě možnosti. Buď to někdo udělá a začne na sobě tvrdě makat, aby těm slibům skutečně dostál, anebo je to jen sebestředná naivita a krátkozrakost, na kterou takový páv brzy dojede. Veřejnost není hloupá. Dříve či později dokáže rozlišit kvalitní profesionály od tlučhubů. Internet tohle hodně urychlil.

Je podle vás blog pro freelancera důležitý? Co by na něj měl psát? Většinou vidíme jen články o tom, co nabízí, a to v podstatě bez jakékoliv autentičnosti. Je to správně?
Odborný blog může sehrát důležitou úlohu při budování dobrého jména. Ale poctivá a leckdy úmorná práce pro zákazníky je mnohem důležitější. Jsou profíci, kterým blogování nic neříká, zatímco jejich práci zná celý svět. Když vám ale nic neříká tvrdá práce, můžete blogovat ostošest a stejně vám to nebude moc platné.

Jak má freelancer hledat nové klienty? Čte nás určitě řada freelancerů, které nedostatek klientů trápí. Co byste jim doporučil?
Možná, ať se rovnou zkusí na rok zaregistrovat u nás Na volné noze. Spravujeme zdaleka největší katalog kvalitních freelancerů v Česku, který využívají desítky tisíc lidí. Náročnější alternativou je vlastní web a nějaká osobitá marketingová strategie.

Máte nějaké statistiky, kolik lidí v něm skutečně nové freelancery vyhledává? Jaké obory jsou v něm nejhledanější? Kolik kontraktů už díky vám vaši uživatelé získali?
Možná vás to překvapí, ale vztah mezi profesionály, kteří se u nás prezentují, a jejich klienty je pro nás nedotknutelný. Nikdy do něj nezasahujeme, přímo ani nepřímo. Nepočítáme kontrakty, nepleteme se do toho. Já hodně věřím na autonomii a schopnost trhu selektovat ty nejlepší profíky. Co se statistik týče, portál Na volné noze ročně navštíví přes půl miliónů lidí a zpětná vazba našich členů je vynikající.

Jaké obory jsou pro nové freelancery ještě „volné“? Předpokládám, že konkurence v desetimilionové zemi bude pro každého freelancera nepříjemná. Mají si noví freelanceři vybírat obory, kde už konkurence je? A jak ji porazit?
Součástí úspěšné kariérní strategie je přirozeně i výběr perspektivního oboru. Ty vysoce konkurenční mívají nízký cenový práh a spíš než podnikatele přitahují podnikavce. Perspektivní obory bývají oproti tomu doménou skutečných odborníků a průkopníků, kteří nejsou motivováni vidinou rychlého zisku. Za všechny bych zmínil projektová řízení nebo vývoj mobilních aplikací. A buďte tak dobří, že vás konkurence nebude moci ignorovat.

Nebojíte se stavu, kdy by zde mohlo být „přefreelancerováno“? Nebo freelancerů není nikdy dost?
Takové otázky jsou rozhodně na místě. Každý, kdo podniká, by se měl dívat trochu dopředu, kam se ubírá trh. Pokud bychom další vývoj odhadovali podle vyspělejších ekonomik, jako v USA či Velké Británii, které jsou v mnoha ohledech před námi, bude nástup podnikání na volné noze ještě nějakou dobu pokračovat. V USA je dnes podle Freelancers Union a dalších nezávislých zdrojů na volné noze přibližně třetina obyvatelstva a některé prognózy odhadují dosažení hranice 50 % kolem roku 2020. My si to tady v Česku ještě plně neuvědomujeme, ale na trhu práce už hezkých pár let probíhá tichá revoluce.

Takže, co se stane, až v Čechách bude třeba také 50 % obyvatelstva na volné noze?
Historicky je to bezprecedentní, takže to nikdo neví. Sociologové i někteří ekonomové se k tomu staví hodně skepticky. Tvrdí, že práce na volné noze znamená pro obyvatelstvo menší jistoty, že je to novodobé vykořisťování. Myslím, že mohou mít pravdu v případě tzv. temps (brigádníků na volné noze), ale jinak jako liberál věřím, že větší míra nezávislosti a samostatnosti, i ta trocha stresu s tím spojená, celé společnosti jenom prospěje. Umírat na ulici hladem nikdo nebude a v zemích, kde to je dál, už vznikají specifické zákony, které dopady přechodných problémů v podnikání na volné noze výrazně zmírňují. Jsem racionální optimista.

V poslední době jsem zahlédl i řadu diskuzí na téma freelanceři versus agentury. Dokonce jsem zaslechl, že agentury nečeká příliš valná budoucnost a brzy je freelanceři vystřídají. Je to podle vás možné?
Já nemám rád tuhle konfrontační optiku. Všichni drobní podnikatelé jsou na jedné lodi a celé tohle odvětví je prostoupeno spíše duchem spolupráce a respektu než konfliktu. Agentury, které dělají svou práci dobře a nabízí svým klientům vysokou přidanou hodnotu, se na trhu určitě udrží. A to samé platí i pro volnonožce.

Co je takovou nejčastější věcí, kterou freelancerům na svých přednáškách, školeních či konzultacích radíte?
I když je podnikání na volné noze oproti jiným přístupům relativně jednoduché, zahrnuje až desítky různorodých činností  od cenotvorby přes marketing až po prevenci rizik. A já bych nerad posiloval dojem, že stačí dodržet dvě tři zásady a budete úspěšní. Kdo takhle už nějakou dobu podniká nebo prošel naším školením, ten ví, že je nutné myslet na hodně věcí. Nejčastější rada tedy je nebrat podnikání na lehkou váhu. Je to jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí.

Jaký máte názor na ty, co nabízí velké množství služeb. Kolik služeb dokáže freelancer zvládnout?
Jsou i výjimky, ale široké portfolio je spíš typické pro začínající profesionály. Podnikání na volné noze přirozeně směřuje k užší specializaci. S rostoucí poptávkou nezávislý profesionál nezvyšuje produkci, ale cenu, a tím přirozeně vzrůstají i očekávání zákazníků. To budí motivaci dále se vzdělávat a prohlubovat odbornost. Špičkoví profesionálové jsou tak často odborníci se širokým znalostním přesahem, který získali dlouhým profesním vývojem a postupnou specializací. Radost pohledět!

Existuje něco, co byste poradil všem začínajícím freelancerům? Jak začít? S čím? Za kolik to nabídnout a kdy očekávat první výsledky?
Ano. Dělejte kvalitní a poctivou práci pro své klienty. Buďte spolehliví. A nemějte příliš vysoká očekávání, protože rozjezd podnikání je náročný. Pokud ustojíte první dva tři roky, nezadlužíte se, položíte základy svého dobrého jména a trochu stabilizujete svůj cashflow, bude to velký úspěch! Pak si můžete nastavit vyšší laťku.

Těžká otázka, ale ptá se na ni snad každý. Trvá tedy cesta za úspěchem asi dva roky? Pohybujete se mezi freelancery, školíte je a pomáháte jim. Kdy oni dosáhli úspěchu, o kterém mluvíte?
Ne. Dva tři roky trvá obvykle jen ten první krok, rozjezd a stabilizace podnikání. Úspěch podnikání na volné noze úzce souvisí s tvorbou dobrého jména. U velmi dynamických oborů, jako je IT, to může být 5-10 let, v těch tradičních mnohem déle, třeba 20-30 let. Nedávno mě jeden hodinář pobavil, že po 20 letech praxe v oboru jej zkušení hodináři, staří mazáci, stále ještě vnímali jako zelenáče. To je samozřejmě extrém, ale i tak. Podívejte se do zahraničí, kde kariéra mnoha odborníků kulminuje někdy kolem padesátky, to je nějakých 20-25 let od ukončení studia. Hodně dlouhá trať.

Na závěr se zeptám na inspiraci. Je někdo, koho se vyplatí sledovat? Kdo dělá freelancing nejlépe? Kým se mají začátečníci inspirovat?
Možná vás to překvapí, ale stejné otázky si kladu i já. Články od předních českých freelancerů totiž vydáváme na blogu a já stále hledám nové inspirativní osobnosti. V posledních dvou letech to byli například Michal Kašpárek, Margit Slimáková, Petr Václavek, Víťa Válka, Honza Řezáč, Filip Dřímalka nebo Vojta Jurík — ti všichni jsou podle mě v tom, co dělají, hodně daleko a jejich práce je inspirací i pro mne.

Více o podnikání na volné noze?

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

Autor: Jiří Rostecký

Jirka ve svých 18 letech založil MladýPodnikatel.cz. Posledních 8 let na něj zpovídá úspěšné osobnosti ze světa byznysu a vydává s nimi videorozhovory a podcasty, kterých má za sebou už více než 1 300. Jeho posláním je vzdělávat české a slovenské podnikatele, živnostníky, majitele firem a jejich zaměstnance. Pořádá také off-line akce, přednáší na vysokých školách a pomáhá s podnikáním ostatním v rámci konzultací. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a získal řadu dalších ocenění a nominací.

Komentáře

Martin

Před 11 roky

V jednom má Rob pravdu, je to dlouhý běh na dlouhou trať. Obecný názor lidí je asi takový „začnu podnikat a za rok jsem milionář“, ale tak to podle mě ani náhodou nefunguje.

Odpovědět »

Omlouváme se, ale z technických důvodů nejde na celém webu momentálně přidávat nové komentáře. Na chybě pracujeme a brzy ji opravíme. Děkujeme za trpělivost.

Vybraná témata

Nenechte si ujít

kovar-bazala-web

Umělá inteligence: Jak mění logistiku? | Max Kovář a Jaroslav Bazala

Premium
ondrej-kratky-web

Vyměnil Liftago za novou firmu. Co ho naučilo 11 let podnikání? | Ondřej Krátký

daniel-musil-web

Revenue operations: Co to je a proč by to vaše firma měla řešit? | Daniel Musil (AITOM)

jiri-jemelka-web

Roste vám konkurence? Jak to na to reagovat? | Jiří Jemelka (JPF)

Premium
jiri-rostecky-topline3

TOP Line #3: Rostou ceny reklamy i tržby e-shopů | Petr Miklík (Grizly) a Ondřej Chvojka (Shoptet)

Premium Nyní zdarma
jirkovi-klienti-3

Jirkovi klienti #3: Úspěšné podnikání neexistuje

Premium
jiri-navratil-web

Dr. Max roste. Co ho odlišuje ve velmi konkurenčním prostředí? | Jiří Navrátil

jaroslav-pokorny-web

Růst malé firmy na miliardu. Co je potřeba změnit? | Jaroslav Pokorný (ÚČTO.TEAM)