Inspirace pro vaše podnikání a marketing

Podnikatelský záměr: Proč má význam jej zpracovat?

Vytvoření podnikatelského záměru či podnikatelského plánu je stěžejní činnost, které by se měl začínající profesionál či podnikatel důsledně věnovat ještě před tím, než se vůbec vrhne do nejistého světa podnikání. V naší zemi ovšem tvorba podnikatelského plánu zatím stále není příliš populární a i vás teď možná napadá kruciální otázka: Proč bych se měl namáhat?

Podnikatelský záměr má mnoho podob: od neurčitého souboru představ a myšlenek některých freelancerů až po vyčerpávající, mnohastránkové dokumenty (častější u velkých firem). Možná je i ten váš podnikatelský záměr právě takovou vágní myšlenkou nebo jej nemáte vytvořený vůbec – každý profesionál, včetně těch nejvíce nezávislých a nekonvenčních, by ale měl zvážit jeho sepsání na papír (či do elektronického dokumentu).

Podnikatelský záměr – váš kompas na cestu pralesem podnikání

Podnikatelský záměr vychází z činnosti, která je všem lidem zcela přirozená: plánování naší nejbližší budoucnosti a příštích kroků. Kolikrát za život jste si sedli do auta, aniž byste věděli, kam chcete jet?

Základním důvodem, proč si sestavit nějak strukturovaný podnikatelský plán, je to, že tak okamžitě získáte ucelený přehled o vašich záměrech, o jejich reálnosti a uskutečnitelnosti. Zjistíte, zda vůbec máte nějakou ucelenou koncepci, pomocí níž můžete budovat svou kariéru, nebo zda se pohybujete ve zvláštním vakuu a vlastně nevíte kudy kam. Podnikatelský plán vám v tomto případě pomůže si takovouto koncepci vytvořit a držet se jí.

Zhotovení podnikatelského plánu je časově náročnější, ale přinese vám řadu výhod, mezi něž patří třeba tyto:

 • Získání nové energie a chuti do podnikání: Člověk, který se rozhodne zahájit podnikání, musí a potřebuje každý den dělat cílevědomé kroky, které ho přiblíží ke splnění jeho podnikatelského snu. S vypracovaným podnikatelským plánem tento člověk přinejmenším ví, jaký jeho sen vůbec je, a je schopen lépe plánovat kroky k jeho dosažení.
 • Větší šance na úspěch: Díky sepsání podnikatelského plánu ještě předtím, než se do podnikání pustíte, si můžete včas ověřit, zda je váš nápad vůbec proveditelný. Vycházejte z reálných základů a buďte střízliví. Pokud již při sepisování podnikatelského záměru narážíte na zásadní problémy, je pravděpodobné, že váš plán není příliš perspektivní. Buďte v tomto ohledu k sobě až brutálně upřímní, nic si nenalhávejte, protože to může vést k velkému zklamání již v rané fázi podnikání.
 • Podstatný předpoklad kvalitního vedení podniku: Řízení podniku je vlastně neustálou snahou změnit stav podniku tak, aby se přiblížil vytouženému cíli. Pouze s důkladně zpracovaným podnikatelským záměrem máte představu, kam chcete podnik dovést a jaké jsou dílčí kroky, které musíte udělat – podnikatelský záměr je kompasem, který vás neomylně navede k cíli.
 • Objektivní pohled na věc: jak už jsme zmiňovali, při tvorbě podnikatelského plánu je třeba dbát na realističnost a střízlivost našich cílů. Původní vágní představy o podobě vašeho podnikání a jeho případných úskalích tak mohou v průběhu zpracovávání plánu nabýt konkrétnějších, lépe uchopitelných představ.
 • Podnikatelský záměr jako zdroj financí: Zpracovaný podnikatelský záměr vám může posloužit i při samotném plnění plánu. Lze jej totiž předložit potenciálním společníkům, obchodním partnerům nebo investorům ve chvíli, kdy je potřebujete přesvědčit, že právě vy jste ideální kandidát pro spolupráci. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr s jasně stanovenými cíli, financováním a časovým rámcem může velmi výrazně hrát ve váš prospěch. V současné době řada investorů či bank dokonce předložení podnikatelského plánu přímo vyžaduje.

Jednou vytvořený podnikatelský plán vám samozřejmě nevystačí na celý život nebo dobu existence vašeho podniku. Je vhodné jej pravidelně revidovat a upravovat – kromě toho, že tím aktualizujete své cíle, se také jedná o příležitost k zamyšlení, zda je vaše podnikání skutečně takové, jak si představujete, co by bylo lepší změnit a zda jste se od vytyčeného směru příliš neodchýlili. Nebo to také časem může být příležitost k nostalgickému zasnění nad tím, jací jste bývali nadšení blázni…

Sestavujete si svůj podnikatelský plán? Co vnímáte jako největší výhody? Jaké body ve vašem podnikatelském záměru nesmí rozhodně chybět?

Okomentovat článek

Sdílejte článek přátelům:

Komentáře čtenářů: 0

  Přidejte vlastní komentář

  

  Skrýt reklamu