Inzerce

Inzerce

Změna okolností po uzavření smlouvy? Nový občanský zákoník má řešení!

Pokud smlouva neodporuje zákonu, je její obsah pro obě strany téměř svatý. Znamená to tedy, že co podepíšete, to musíte bez výjimky splnit až konce? Ne nezbytně. Mluvím teď o institutu změny okolností. Ten je v nyní účinném Občanském a Obchodním zákoníku řešen pouze v kontextu smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy o uložení věci. Naštěstí Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) zařadil tuto problematiku do obecné části a díky tomu se bude vztahovat na všechny smlouvy, které dle NOZ uzavřete.

Samotná změna okolností nestačí

§ 1764 NOZ se týká stavu, kdy se po uzavření smlouvy změnily okolnosti tak, že se plnění stane pro jednu ze stran obtížnější. Bohužel, takový stav na věci nic nemění. Jednalo by se o případy, kdy se změní směrnice a dodavatel zboží musí vybrat jiný způsob dopravy či obal výrobku. Nebo pokud by se kvůli dlouhodobé přestavbě komunikací významně prodloužila dodavatelova trasa. V obou případech by to na povinnosti závazek splnit nic neměnilo.

Je také důležité rozlišovat změnu okolností a podnikatelské riziko. To na sebe totiž s podnikatelskou činností bere každý podnikatel. Představte si, že s někým uzavřete tříletou smlouvu o dodávce určitého druhu limonády. Ale už po půl roce ztratí zákazníci o tento druh limonády zájem. Jediné co můžete v tomto případě dělat, je modlit se, aby lidem opět zachutnala. Protože jste na sebe vzali podnikatelské riziko a tím to hasne.

Podstatná změna okolností

Přesuneme se tedy k § 1765 NOZ. Ten mluví o změně okolností tak podstatných, že založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr. A to tak, že znevýhodní jednu ze stran buďto neúměrným zvýšením nákladů plnění, nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Důvodová zpráva k NOZ nám výše popsaný zvlášť hrubý nepoměr příliš nespecifikuje. Jediné, co se zde dočteme, je, že tento paragraf neplatí na změnu okolností vyvolaných prostým vývojem ekonomiky a trhu. Většinou půjde o působení nahodilých externích vlivů. Můžeme se tedy jen těšit, jak se s tím vypořádají jednotlivé soudní instance.

Co musí být splněno, aby se mohl uplatnit § 1765 NOZ?

  • Musí nastat taková změna okolnosti, která založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr.
  • Nepoměr bude spočívat buď v neúměrném zvýšení nákladů plnění, nebo neúměrném snížení hodnoty předmětu plnění.
  • Dotčená strana musí prokázat, že změnu okolností sama nezavinila, nemohla ji rozumně předpokládat a ani ovlivnit.
  • Dále musí dotčená strana prokázat, že situace nastala až po uzavření dotčené smlouvy anebo se o ní až poté dozvěděla.

Strana, která splní všechny tyto podmínky, získá nárok vymáhat na druhé straně obnovení jednání o smlouvě. To proto, že tento institut byl do zákona přidán, aby pomohl stávající smlouvy zachovat. Primárně je nechce rušit. Nezapomínejte na jednu věc! To, že tyto podmínky splníte, vás neopravňuje k odložení plnění ze smlouvy. Plnit musíte dál.

Co dělat, když se nemůžete dohodnout?

I takový případ může nastat. Tento problém je upraven v § 1766 NOZ. Zákon stranám na dohodnutí poskytuje tzv. přiměřenou lhůtu, kterou samozřejmě blíže nespecifikuje. To je dáno tím, že každá smlouva je jiná a týká se jinak velkého a různě časově trvajícího závazku. Proto může taková lhůta trvat týden, měsíc, ale i půl roku. Po uplynutí této lhůty může jedna ze stran požádat soud, aby závazek ze smlouvy upravil tak, že bude obnovena rovnováha práv a povinností stran. Dále ho může požádat i o zrušení takového závazku. Soud těmito návrhy však není vůbec vázán.

Odstavec dva tohoto paragrafu pak umožňuje soudu návrh odmítnout. A to v případě, kdy dotčená strana neuplatnila své právo v přiměřené lhůtě od doby, kdy si změny okolností musela všimnout – ta je stanovena na dva měsíce. Lhůta není pevná, a tak můžete soudu např. prokázat, že ve vašem případě jsou dva měsíce příliš málo. Pak už je to na jeho posouzení.

Jsou i jiné možnosti

Všechny výše uvedené paragrafy jsou dispozitivní. To znamená, že platí pouze tehdy, když si strany nesjednají ve smlouvě něco jiného. Takže pokud se vám tato ustanovení nezamlouvají, řešení je jednoduché. Upravte si tuto problematiku, jak uznáte za vhodné. Nesmí to ale odporovat zákonům.

Jestli jste si vyhledali toto téma, mohl by vás také zajímat § 2000 NOZ. Týká se dlouhodobých závazků, které trvají více než deset let. Je zde upravena možnost takové závazky po uplynutí deseti let zrušit.

Nenechte si ujít

pavel-roder-web

Jak mohou startupy získat velké klienty? | Pavel Röder (OMG Nest)

vit-endler-web

Financování e-shopu: Crowdfunding jako nedoceněná možnost | Vít Endler (finGOOD.cz)

marek-lecian-web

Zvyšování odbornosti u specialistů na volné noze | Marek Lecián

Právě vyšlo

cerny-prokes-web

Výroba hmotného produktu, tvorba e-shopu a práce s invalidy | Jan Prokeš a Jiří Černý

martin-mates-web

Růst firmy a budování managementu | Martin Mates (Econea.cz)

andrej-kiska-web

Jak získat investora a vybudovat úspěšný startup? | Andrej Kiska (Credo Ventures)

Nejoblíbenější

petr-bena-web

Budoucnost e-commerce a role marketplaces | Petr Bena z Alza.cz

margareta-krizova-web

Margareta Křížová: Rozjezd podnikání, ženy a kariéra, podnikání ve vyšším věku

michal-koubek-web

Jak spočítat náklady na vytvoření managementu firmy? | Michal Koubek

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Doporučené články

margareta-krizova-web

Margareta Křížová: Rozjezd podnikání, ženy a kariéra, podnikání ve vyšším věku

majnus-web

Michal Majnuš: Jak se dělá PR Kiwi.com (Skypicker)?

jakub-cizmar-web

VIDEO: Jakub Čižmař: Jak dělat e-mailing efektivněji?

podani_rukou-web

Jak získávat a motivovat partnery v affiliate programu?

Inzerce