Vztahy mezi zaměstnanci ve firmě

Vztahy mezi zaměstnanci výrazně ovlivňují náladu a chování a lidí ve firmě. Mají dopad i na přístup zaměstnanců k zákazníkům a kolegům. Tvůrci těchto vztahů jsou přitom jejich šéfové, kteří zodpovídají za výběr i vedení členů svého týmu. V našich rozhovorech se proto věnujeme tomu, jak se můžete stát lepším šéfem, jak vztahy ve firmě ovlivnit co nejpozitivněji a jak řešit problematické situace.