Inspirace pro vaše podnikání a marketing

Miloš Jurča: Osobní rozvoj je hlavní součástí podnikání, protože většinou jsme si největším nepřítelem my sami

milos-jurca-velkyZačínající podnikatelé často hledají někoho, kdo jim v nastartování jejich podnikatelské kariéry pomůže a poradí. Právě podobný servis nabízí i společnost Deternity v čele s Milošem Jurčou. Rozhodli jsme se ho tedy vyzpovídat a zeptat se, jak může většině našich čtenářů pomoci a co jim může nabídnout.

Pane Jurčo, vaše firma kombinuje různé řekněme právní a obchodní služby s poradenstvím v oblasti osobního rozvoje. Proč to děláte?
Protože vše spolu souvisí a jen tak mohu opravdu komplexně vyřešit požadavky svých klientů. Když chce člověk začít podnikat, myslí si, že je to o dobrém nápadu, o dostatku financí do začátku. O odborných znalostech a zkušenostech.

Samozřejmě že také je, ale především je to o zdravém vztahu k sama sobě, když si sami sobě nejsme překážkou. Nemáme problémy s motivací, zlozvyky, s negativním myšlením. Neřešíme malichernosti a jdeme přímo za tím, co je naším cílem.

Co například těmi malichernostmi myslíte?
Například neztratíme několik dní úpravami vizitek nebo vybíráním úderného sloganu. Prioritní je prodávat, najít klienty a přesvědčit je o svých kvalitách.

Je tedy osobní rozvoj nedílnou součástí podnikání?
Řekl bych, že přímo hlavní součástí podnikání. Protože většinou jsme si největším nepřítelem my sami, kdy nám mysl neustále ukazuje „problémy“ a „překážky“. Neexistující bariéry, že je něco nemožné, že můžeme něco udělat až… Že nejsme připravení. Jsme! Na všechny naše cíle, můžeme začít dělat kdykoliv. Prostě na tom začít pracovat, nepřemýšlet o tom pouze, nebát se. Stačí malý krok každý den, vytrvale, houževnatě a úspěch se dostaví, je to nevyhnutelné.

Takže by budoucí podnikatelé neměli nad svými záměry přemýšlet a prostě jít do toho?
Určitě nějaká příprava potřeba je, něco si rozmyslet, nicméně jen hlavní body (zjednodušený podnikatelský plán). Většinou člověk vše doladí až v průběhu, až když má nějakou zpětnou vazbu. Do té doby, než to „spustíme“, je to jen v naší hlavě a bůhví jak na to nakonec ostatní budou reagovat. Spoustu projektů původně vzniklo k jinému účelu, než ke kterému byly vytvořeny, a až z reakce klientů vznikl jiný, úspěšnější projekt, který mohl mít i málo společného s původní myšlenkou tvůrců (např. Coca-cola byla původně lék, který měl nahradit morfium).

Deternity_logotype

Jak konkrétně dokážete klientům v oblasti osobního rozvoje pomoci?
Jedná se o kombinaci poradenství a předepsaných cvičení s pozorností. Je nutné odstranit myšlenky, které nás vedou od našich cílů, a naopak rozvíjet ty, které nás k nim vedou. Nikdo vám neřekne, jak správně myslet, to musí vědět každý sám, bohužel kvůli všem možným negativním myšlenkám a emocím, všem myšlenkám z cizích hlav – které s námi vůbec nesouvisí, dost často zapomínáme sami na sebe a dostáváme se do boje s větrnými mlýny. Ztrácíme zbytečně hrozně moc energie a času…

Člověk funguje podobně jako stroj, potřebuje potravu jak pro tělo (jídlo, pití), tak pro psychiku (motivace, stimulace). Z ní má potom energii. Vše se opotřebovává a jsme tak omezeni časem. Kdybychom využili všechnu energii a čas k tomu, aby vše směřovalo k realizaci našich cílů, toho, co chceme, tak by se výsledky dostavily mnohem rychleji a vše by bylo jednodušší.

Páni, to trochu zní, jakoby měli začít podnikat hlavně mladí lidé, jelikož ti starší jsou už „opotřebovaní“. Je to tak?
Není tajemstvím, že čím je člověk starší, tím menší má motivaci něco měnit, spíše tíhne k nedobrovolnému smíření, přijetí (myšlenka – nic jiného mi nezbývá, velké pravdy o smyslu života atd.). Čím starší člověk je, tím si zpravidla více myslí, že „ví, o čem je život“, což mu přirozeně bere možnosti, a tak i motivaci něco změnit. A pokud něco změnit přeci jen chce, je to pro něho těžší, změnit roky zaryté návyky. Čím mladší člověk je, tím více je tvárný, otevřený novým pravdám, přizpůsobivý změnám.   

Vy sám jste fanouškem osobního rozvoje? Co a jak si o tom studujete?
Musíme si uvědomit, co to vůbec osobní rozvoj je. Nikdo nám opravdu nemůže říct, jak máme myslet, jak máme být tím, kým chceme. Nenajdeme nějaký návod na úspěch. Bohužel se to stává často, že člověk slepě přijme pravdy zvnějšku za své a potom není sám sebou, na něco si hraje. Neřídí se sám sebou, ale společností, ostatními lidmi, „autoritami“.

Všechny pravdy kolem osobního rozvoje bychom měli brát spíše jen jako inspiraci, o které bychom měli pochybovat, sami ji podrobit svým zkušenostem a tak se dostat k nové „vědomosti“, která ale nekoliduje s námi, vychází z nás. Tedy buď ihned intuitivně pochopíme, o co jde, nebo se k tomu dobereme svým vlastním myšlením. Nejde to pouze nevědomě přijmout a myslet si, že to, co platilo pro jednoho, bude platit i pro mě.

Tohle rozvíjí přirozenou inteligenci a i naši osobnost – stáváme se osobností. Osobní rozvoj není o tom, přečíst co nejvíce knížek, jak myslí bohatí atd. Nejlepším studijním materiálem je náš vlastní život a k tomu, abychom si ho více uvědomili, jsou cvičení, s kterými má společnost pomáhá.

Jak tedy svůj vlastní život studovat?
Zaměřit pozornost sama na sebe. Pozorovat se při běžných činnostech. Tak dostane člověk dostatečný „studijní“ materiál o svém chování a jednání.

Zmínil jste knihy o osobním rozvoji. Jak se na podobné materiály díváte? Dnes je to hodně v módě…
V módě je tyto knížky číst, ale ne už něco dělat. Opravdu neexistuje žádný návod, jak myslet, abyste byli bohatí. Jediná možnost k dosažení úspěchu je být sám sebou, a to si nikde nepřečtete.

Mám zkušenost, že lidé často neradi platí za poradenství v podobných oblastech, protože nevěří jeho přínosu. Máte s tím i vy nějakou zkušenost?
Protože lze těžko změřit úspěšnost, pokud jde pouze o poradenství. Poradenství musí být vždy spojeno s konkrétní oblastí v našem životě, např. pro podnikatele by mělo mít poradenství osobního rozvoje za výsledek zvýšení zisků firmy atd. Tedy jinak řečeno, buď se vám začne lépe dařit v podnikání, nebo jsou vám vráceny peníze.

Opravdu? Vrátíte klientovi peníze, pokud mu podnikání nezačne vydělávat více peněz?
Ano, přesněji řečeno, pokud neuvidí pokrok ve svém podnikání.

milos-jurca-1

Zdroj fotky: Archiv Miloše Jurči

 

Pro koho obecně je vhodné se osobnímu rozvoji věnovat?
Osobnímu rozvoji se už věnujete, každý se mu věnuje. Každá myšlenka, každá emoce, každý čin je výsledkem vašeho osobního rozvoje. Věnovat se osobnímu rozvoji je jen o tom, dělat to vědomě, uvědomovat si to. Nevědomě na sobě pracujeme – nebo spíše nepracujeme, stále.

Člověk se mnohokrát přistihne, že něco udělal, aniž by o tom věděl, dělal to automaticky, „zapomněl se“. Když to bylo něco pozitivního, tak kdyby to dělal vědomě, bylo by to ještě pozitivnější. Když je to něco negativního, vědomě by k tomu vůbec nedošlo nebo jen v minimální míře. Tudíž je to o tom, díky správnému poradenství být inspirován, praktikovat cvičení s pozorností a následně si více uvědomovat sebe i svůj život, a tak odstranit tyto z velké časti nevědomé, automatické procesy.

Občas se vymlouváme na to, že prostě takoví už jsme, že s tím nic dělat nemůžeme. Ve skutečnosti jsou to jen myšlenky a emoce, co tvoří naši individualitu. Ty, které si vůbec neuvědomujeme, to je to, co si myslíme, že nelze změnit, a tak je člověk občas předurčen k dost těžkému životu, sám si šlape po štěstí.

Na svých stránkách píšete, že pomáháte zbavovat se negací. Z čeho tato negace pramení?
Z nevědomosti (z neuvědomování si), které pramení ze zapomnění. Zapomněli jsme sami na sebe a zapletli jsme se do chaosu všech možných myšlenek. Jsme ovládáni silnými zvyky, zlozvyky a nevědomými procesy, tudíž je pro nás každá změna náročná. Místo abychom Ego ovládali, tak jsme jím
ovládáni my.

Nejsou podobné služby určeny spíše pro psychology?
Psycholog by měl být člověk sám sobě, ne si myslet, že mu někdo opravdu může v tomhle ohledu pomoci. Psychologové nahrazují jen mezeru mezi tím, že když máme problém, stydíme se to říct rodině, přátelům a cizím lidem to říct nemůžeme – protože je to nezajímá. Tak jdeme za psychologem, kterého to zajímat musí, protože je za to placen…

Přijde mi ale, že za vámi lidé musí chodit se stejným důvodem. Akorát to souvisí s podnikáním. Nebo ne? Proč za vámi klienti chodí?
Chodí za mnou především proto, že jsou nespokojení se svojí ekonomickou situací – chtějí vydělávat více, být pánem svého času, vytvořit něco, co je bude definovat – podnikat.

Trochu to vypadá, jako kdybyste klienta chtěli naučit myslet zcela jinak. Mám pravdu?
To není pravda, stačí jen, aby se klient naučil žít více vědomě, tedy vědomě vytvářet svoji mysl, nevytvářet negace a věnovat se jen tomu, co za to stojí.

A na tom všem stojí úspěch v podnikání?
Určitě.

Myslíte si, že v této oblasti jsou toto nejčastější problémy začínajících podnikatelů? Nebo co je ještě trápí?
Jak jsem říkal, s osobním rozvojem souvisí vše. Jiný problém není. Nedostatek odborných znalostí, zkušeností… V tom problém nevidím. Jak je mám získat? Začnu něco dělat. Informace si vyhledám, začnu v malé míře a za málo peněz služby poskytovat, abych zkušenosti získal. Žádné překážky nejsou, nikdy nemůžeme být zcela připravení začít něco dělat.

milos-jurca-2

Zdroj fotky: Archiv Miloše Jurči

Dále jsem si všiml, že nabízíte řadu služeb pro firmy. Když za vámi tedy přijde člověk, který chce začít podnikat a založit svou firmu, co vše mu můžete nabídnout?
Myšlenka i praxe je taková, že klient bude mít vše připravené, aby mohl začít podnikat. Z nápadu vytvoříme, případně upravíme podnikatelský plán, založíme firmu (pokud bude potřeba), zajistíme sídlo, zprostředkujeme právní, účetní i daňové služby. Pomůžeme s administrativou i s byznys developmentem – aby klient získal první zákazníky, a tak mohl začít podnikat, prodávat dané zboží a služby. I pro firmy, které už existují, jsou služby úprav podnikatelského plánu a byznys developmentu (kde kombinujeme především marketingové služby) vhodné.

Nabízíte i zprostředkování právních, daňových a účetních služeb. Jak jako potenciální klient mohu mít důvěru v to, že mi dokážete zajistit skutečně kvalitní služby, na něž se budu moci spolehnout?
Jedná se o specialisty s roky praxe, kde já sám jejich služby využívám. Také je vše samozřejmě garantované smluvně.

Kromě toho jste firmám schopni i vytvořit webové stránky, navrhnout korporátní identitu a celkově spravovat IT oddělení. Jak všechny tyto služby zajišťujete?
Především skrze externí zaměstnance.

V tomto ohledu v podstatě suplujete několik různých konkurenčních společností, jež nabízí třeba jen jednu z vašich služeb. Jak dokážete při takovém rozpětí nabídky zajistit požadovanou kvalitu?
Budete se divit, ale lépe než právě konkurenční společnosti. Protože když se na něco moc specializujete, většinou vám trošku unikne celek. Tudíž například spoustu IT firem nabízí nesmyslné a předražené produkty a služby, které klient v rámci úrovně svého byznysu vůbec nepotřebuje, atd. Nemyslím si, že by klienti potřebovali nejlepší a nejdražší stránky, spíše je postavit tak, aby vydělávaly. Což klasický ajťák jen těžko dokáže udělat.

O tom, jak velká má být nabídka služeb, debatuje mnoho firem. Myslíte si, že to pro některé lidi může být demotivující?
Pokud se podíváte na obsahy na našich firemních stránkách a porovnáte je s obsahy firem, které se specializují, zjistíte, že ty mají obsahů mnohonásobně více než my. Spíše budete nerozumět firmě, která vidí jen ten svůj obor, než firmě, která oborů pokrývá více. Když to totiž dokáže, vidí vše tak trochu s nadhledem, a tak dokáže být dostatečně srozumitelná. A jen tak může motivovat potenciálního klienta k akci.

Cílem Deternity je nabízet komplexní služby, které budou dlouhodobě řešit celé vaše podnikání, demotivující je mít tři firmy na IT, další na byznys poradenství, další na účetnictví a daně a kouče na osobní rozvoj. To je náročné jak na čas, tak na peníze.

Ručíte nějak za kvalitu a správnost svých služeb? Například u těch účetních je to zapotřebí…
Ano, vše je smluvně garantované. Hlavně bychom byli sami proti sobě, kdybychom poskytovali nekvalitní služby.

S čím z toho všeho se na vás klienti obrací nejčastěji? Jsou to problémy týkající se osobního rozvoje, založení firmy nebo něčeho jiného?
Většinou se jedná o konkrétní službu, nicméně po bezplatné konzultaci se zpravidla ukáže, že klient potřebuje i další služby.

Umím si představit problém, že naprostí začátečníci vůbec nevědí, co všechno je pro rozběhnutí podnikání na internetu potřeba. Jak k takovým lidem přistupujete?
Skrze bezplatnou konzultaci se dobereme k cestám, jak s podnikáním začít. Klient se vše potřebné dozví.

Kolik pro vaši firmu pracuje poradců? Na všechny tyto oblasti se určitě nemůže specializovat jeden člověk…
I když ve všech oblastech našich služeb sám letité zkušenosti mám, vše opravdu pouze já nedělám. Deternity je tvořeno dalšími externisty.

Kolika?
Nyní deseti.

Proč by vůbec lidé měli využít vaši společnost a neobrátit se na specializované odborníky?
Protože pro Deternity takoví pracují, nicméně někdo je musí dát dohromady, aby kooperovali a celkově bylo dosaženo opravdové funkční pomoci, dlouhodobému vyřešení potřeb klienta. To zvládne opravdu málo lidí.

Zmínil jste bezplatné konzultace. Kdy je nabízíte a mohou jich využít i naši čtenáři?
Určitě, budu se těšit na osobní setkání.

Okomentovat článek

Sdílejte článek přátelům:

Autor: Jiří Rostecký

Jirkovi je 25 let. Hned po střední založil svoji první firmu. Tu v roce 2016 prodal. Od té doby se naplno věnuje Mladému podnikateli. Baví ho poslouchat lidské příběhy, inspirovat ostatní svými videorozhovory a pomáhat lidem v jejich osobním i podnikatelském rozvoji. Píše blog o podnikání na internetu.

Komentáře čtenářů: 1

  1. Jan

    -

    A dnes podvodnik a neplatic :-)

    Odpovědět

Přidejte vlastní komentářSkrýt reklamu